Nab-paclitaxel, Behandling med

Denne patientinformation henvender sig til patienter i medicinsk behandling med Nab-Paclitaxel mod brystkræft. Patienten kan læse om behandlingen og hvordan den foregår, og hvilke eventuelle bivirkninger patienter kan risikere at få, og

Til patienter i medicinsk behandling for brystkræft. Vi håber denne information kan give dig og dine pårørende svar på nogle af de spørgsmål, der melder sig, når du skal i behandling med Nab-Paclitaxel. Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

Der findes flere former for kemoterapi, der alle har evnen til at slå kræftceller ihjel. Nab-Paclitaxel er kemoterapi, som hæmmer kræftcellernes deling og herved deres vækst.

Hvordan foregår behandlingen?

Du får Nab-Paclitaxel via et drop i hånd eller arm og selve infusionen varer ca. 30 minutter. Behandlingen foregår i vores ambulatorium og kræver ikke indlæggelse. Behandlingen gives én gang ugentlig i 3 uger. En sådan periode på 3 uger kaldes én serie. Der planlægges 3 serier behandling. 

Ved de første 2 serier, dag 1, 8 og 15, skal du tale med en læge før hver behandling i ambulatoriet og forud for hver lægekonsultation skal du have taget blodprøver 1 time forinden. Du kan også aftale tid hos din egen læge eller på dit lokale sygehus dagen før behandlingen. Tåler du behandlingen godt, skal du ved efterfølgende serie kun se læge og have taget blodprøver på dag 1.

Hvilke bivirkninger har behandlingen?

Kemoterapi påvirker overvejende kræftceller, men også kroppens normale celler og derfor kan du opleve en række bivirkninger.

Vi kan ikke på forhånd udelukke, at du får andre bivirkninger, end de vi har nævnt nedenfor. Du bedes derfor altid oplyse os om de gener, du får i forbindelse med behandlingen, da vi eventuelt kan afhjælpe dem. Opstår der svære eller uacceptable bivirkninger, vil lægen enten udsætte din behandling, ordinere en nedsat dosis eller helt stoppe den.

Bivirkninger

Blodmangel, infektion og blødning

Da kemoterapi kan påvirke produktion af blodlegemer i knoglemarven, kan kroppens produktion af hvide og røde blodlegemer samt blodplader blive nedsat.

  • De hvide blodlegemer er kroppens eget forsvar mod infektioner. De kan blive påvirket, så du i nogle dage kan have for få hvide blodlegemer, og i de dage kan du lettere få en infektion. Infektioner kan vise sig ved kulderystelser, feber, svie ved vandladning, hoste, synkesmerter og influenzasymptomer. Det er ca. 8-14 dage efter indgift med behandling, at dit immunforsvar ligger lavest, men det anbefales, at du er opmærksom på, om du har feber i hele perioden.
  • For få røde blodlegemer kan betyde blodmangel. Blodmangel kan vise sig ved træthed, svimmelhed, hovedpine, åndenød eller hjertebanken. Hvis du får blodmangel, vil du i nogle tilfælde blive tilbudt en blodtransfusion.
  • For få blodplader kan for eksempel vise sig som blødning fra tandkød eller næse, blå mærker eller små røde pletter i huden.

Hvis du får feber eller blødning, der ikke stopper af sig selv, er det vigtigt, at du kontakter afdelingen, da det kan være nødvendigt at behandle bivirkningerne, eventuelt under indlæggelse. Feber er temperatur på 38,5 grader eller derover. Eller 38,0 grader og målingen gentages efter 2 timer og fortsat er 38,0 grader eller derover.

Træthed

Det er meget almindeligt at blive træt og få følelsen af manglende energi. Trætheden kan både skyldes din kræftsygdom og behandlingen. Du kan tale med lægen og sygeplejersken om din træthed, ligesom du på afdelingen kan få udleveret en pjece om, hvad du selv kan gøre, hvis du er træt.

Kvalme og opkastning

Kvalme og opkastning kan forekomme og kan forebygges ved hjælp af kvalmestillende tabletter. Du får tabletterne udleveret i ambulatoriet, og disse tages efter behov. Du skal fortælle lægen og sygeplejersken, hvis du på trods af den kvalmestillende medicin alligevel har kvalme eller kaster op.

Føleforstyrrelser i hænder og fødder

Føleforstyrrelser i hænder og fødder (nervepåvirkning) er en hyppig bivirkning ved behandlingen. Symptomerne vil oftest være smerter, prikkende, stikkende og sovende fornemmelse i hænder og fødder. Symptomerne kan forårsage problemer ved nogle aktiviteter for eksempel når du skal knappe knapper, skrive eller bladre i en avis. Føleforstyrrelserne forsvinder oftest helt efter ophør med behandlingen, men der kan gå lang tid. Det er vigtigt, at du er opmærksom på dette og fortæller lægen og sygeplejersken, hvis du oplever nogle af ovenstående symptomer. se http://www.senfølgerforeningen.dk 

Hårtab

Behandlingen kan medføre delvist hårtab på hovedet og i nogle tilfælde også andre steder på kroppen. Hårtabet kommer gradvist og oftest 2-4 uger efter den første behandling. Ømhed eller øget følsomhed i hovedbunden i forbindelse med hårtabet kan forekomme. Du tilbydes tilskud til en paryk eller anden hovedbeklædning, som hospitalet giver et tilskud til. Ved behov vil du få udleveret en rekvisition til en parykmager.

Diarré og forstoppelse

Behandlingen påvirker slimhinderne i fordøjelsessystemet og kan give diarré eller forstoppelse. Diarré er hyppig, løs eller vandig afføring flere gange i løbet af et døgn, ofte fulgt af luft i maven og mavekramper. Forstoppelse er hård afføring, som er vanskelig at komme af med eller som kommer med flere dages mellemrum. Begge tilstande kan behandles med medicin, som udleveres i ambulatoriet.

Influenzasymptomer

Nab-Paclitaxel kan give smerter i muskler og led som ved influenza. Disse gener varer som regel 2-3 dage og kan lindres med smertestillende medicin for eksempel Paracetamol (Pamol, Pinex, Panodil).

Irritation af slimhinderne i øjne, mund/svælg samt skede

Slimhinderne i dine øjne kan blive påvirket og kan give tørhed og tåreflåd. Slimhinder i mund kan påvirkes og viser sig ved smagsforstyrrelser, svie, ømhed og svamp i mund og svælg. Oplever du disse gener, skal du kontakte ambulatoriet og sættes i relevant behandling.

Samliv og seksualitet

Det er muligt, at din lyst til seksuelt samvær bliver nedsat. Dette skyldes, at du er i en både fysisk og psykisk belastet situation. Der udskilles kun ubetydelige mængder kemoterapi gennem skedens slimhinder og gennem sæd. Kemoterapi kan påvirke æggestokkene, i nogle tilfælde forbigående og i andre tilfælde vedvarende. Dette betyder, at menstruationen bliver uregelmæssig eller ophører, hvilket påvirker evnen til at få børn. Vedvarende ophør af menstruation medfører, at du går i overgangsalderen tidligere end ellers. Kvinder i den fødedygtige alder skal anvende sikker beskyttelse under og i en måned efter behandlingen. Mandlige patienter frarådes at gøre kvinder gravide under behandlingen og i 6 måneder efter behandlingen. Spørg efter pjecen Brystkræft og Seksualitet.

Forholdsregler

Du kan omgås din familie og venner som vanligt. Dog skal du være opmærksom på at have en god personlig hygiejne. Hvis du arbejder, kan du få brug for at være sygemeldt helt eller delvist i de måneder, du får behandling.

Hvad kan du selv gøre?

For at tåle kemoterapien er det vigtigt, at du har det godt. Du skal derfor leve som du plejer, og det vil gavne dig at dyrke motion, i det omfang du har kræfter til det. Din kræftsygdom øger også dit energibehov, så du skal sørge for at spise en kalorieholdig kost. Hvis appetitten er lille, er det lettere at spise flere små måltider. Ved behov kan du henvises til diætist.

Har du spørgsmål?

Er du i tvivl om noget, eller har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Det er vigtigt, at du ikke bekymre dig unødigt. Hvis du har spørgsmål, opfordrer vi dig til at skrive dem ned og tale med personalet om dem, næste gang du kommer til behandling.

Redaktør