Når du skal have foretaget en leverbiopsi

Man kan udtage et lille stykke levervæv til en mikroskopisk undersøgelse for at stille ved mistanke om leversygdom.

Hvad er en leverbiopsi?

For at kunne stille en diagnose ved mistanke om en leversygdom eller for at kunne vurdere effekten af en given behandling kan man udtage et lille stykke levervæv til en mikroskopisk undersøgelse. Leverbiopsien bliver foretaget på røntgenafdelingen.

Før undersøgelsen

Du skal have taget blodprøver ambulant senest 3 dage inden leverbiopsien.

Du kan enten få taget blodprøver i Fællesambulatoriet på Hillerød Hospital eller bestille tid på www.blodproever.dk. Man skal bruge sit NemId ved booking.

Får du blodfortyndende medicin, skal du holde pause med medicinen i 3 døgn inden undersøgelsen. Du må tage din medicin igen dagen efter undersøgelsen.

Tager du NSAID (smertestillende gigtmedicin), skal du pausere i 1 døgn, og hvis du er i behandling med Acetylsalicylsyre, skal du holde pause i 5 døgn inden undersøgelsen.

På undersøgelsesdagen

Du skal faste i 6 timer inden undersøgelsen, men du må gerne drikke vand, saftevand, kaffe og te i små mængder indtil 2 timer før.

Får du anden medicin end blodfortyndende medicin, NSAID og Acetylsalicylsyre , må du tage denne om morgenen med lidt vand.

Du vil få målt blodtryk og puls. Ca. ½-1 time før du bliver hentet til røntgenafdelingen, vil du få tilbudt smertestillende eller beroligende medicin.

Ambulant undersøgelse

Er du ambulant patient, skal du møde i sengeafsnittet efter aftale.

Vanlig medicin

Vi beder dig medbringe din egen vanlige medicin samt en medicinliste.

Hvordan foregår undersøgelsen?

Undersøgelsen foregår i røntgenafdelingen. For at finde det bedste sted at stikke ind, foregår undersøgelsen under ultralydsvejledning. Du skal ligge på lejet med højre hånd under nakken.

Efter at huden er blevet desinficeret, og der er lagt en lokal bedøvelse, stikkes en tynd kanyle gennem huden ind i leveren, og der tages en lille vævsprøve ud. Forbinding lægges over indstiksstedet. Selve indgrebet tager ganske kort tid.

Gør det ondt?

Det gør ikke ondt at få taget en vævsprøve.

Efter undersøgelsen

Du skal ligge fladt i sengen. Du bliver kørt tilbage til sengeafsnittet, hvor personalet vil måle dit blodtryk og puls hver halve time i 2 timer. Du skal fortsat faste de næste to timer, men du må gerne drikke. Forbindingen vil blive observeret for gennemsivning, og ved eventuelle smerter vil du få tilbudt smertestillende medicin

Komplikationer

Nogle oplever lettere smerter ved indstiksstedet samt udstråling til højre skulder. Meget sjældent kan der fremkomme blødning eller galdeudsivning i bughulen.

Udskrivelse efter ambulant undersøgelse

Hvis du har det godt efter de 2 timer, kan du udskrives. Husk, at du ikke selv må køre bil hjem. Du skal være under opsyn af pårørende til næste morgen. Har du ikke mulighed for dette, tilbydes du indlæggelse natten over.

Bliver du inden for de næste 24 timer svimmel, utilpas, får smerter eller feber, skal du kontakte afsnit K0151 på telefon 4829 5924.

Ved problemer senere i forløbet skal du kontakte din egen læge eller Akuttelefonen på 1813.

Svar på undersøgelsen

Resultatet af vævsprøven foreligger efter 5-12 dage. Inden du går hjem, aftaler vi sammen, hvordan du få svar på vævsprøven.

Redaktør