Montebello, vigtig information om din indlæggelse

Rammer for behandling på Montebello. Regler vedr. alkohol og øvrige rusmidler, rygning, træning og adfærd.

Du har sagt ja til indlæggelse på en hospitalsafdeling, hvor formålet er at sikre dig en specialiseret og intensiv genoptræning. Montebello lægger i samarbejde med dig en behandlingsplan for at opnå de mål, der er sat for din indlæggelse. For at opnå disse mål, er det vigtigt, at du overholder de regler vi har, da de har stor betydning for dit og dine medpatienters udbytte af indlæggelsen.

Alkohol og øvrige rusmidler

Vi anbefaler, at du ikke indtager rusmidler under indlæggelsen, da det mindsker træningsudbyttet. Det er ikke tilladt, at indtage alkohol eller optræde beruset på Montebellos område. Overholder du ikke de regler, medfører det - allerede ved første overtrædelse – at du bliver udskrevet fra Montebello, og selv skal sørge for din transport tilbage til Danmark. 

Det vil fremgå af din epikrise/slutnotat, hvorfor behandlingen er afbrudt, og dette vil indgå i vurderingen af en eventuel fremtidig henvisning til Montebello. 

Ved mistanke om, at du har et uhensigtsmæssigt alkoholindtag – selv om du ikke optræder direkte beruset, vil vi tage en samtale med dig om vores observationer.

 

Rygning

Ifølge spansk lovgivning er det ikke tilladt at ryge på hospitalsområder. Overholder du det ikke, vil du i første gang modtage en advarsel. Hvis det gentager sig, bliver du udskrevet fra afdelingen og skal selv sørge for din transport tilbage til Danmark.

 

Træning

Hvis du udebliver fra træningen eller gentagne gange kommer for sent uden aftale med en terapeut eller sygeplejerske sidestiller vi det med, at du har trukket dit samtykke til behandlingen tilbage. Du vil derfor blive udskrevet fra afdelingen, og skal selv sørge for din transport tilbage til Danmark.

 

Bassinregler

For at tilgodese din og dine medpatienters sikkerhed er det helt nødvendigt, at du overholder bassinreglerne, hvad angår afvask og aftagning af smykker før brug af bassinet. Hvis du ikke overholder det, betyder det, at du ikke må benytte bassinet.

 

Adfærd på værelset

Som du er allerede ved, skal du dele værelse med en anden patient. Da ro, hvile og mental restitution er en vigtig del af udbyttet af genoptræningen, er det vigtigt, at du indgår i et samarbejde med din medpatient om adfærden på værelset.
Hvis der opstår uoverensstemmelser, som I ikke kan løse, vil sygeplejen hjælpe med at finde en løsning på problemet, primært med det formål, at I fortsat kan dele værelse.

 

Jeg har læst patienthåndbogen og forstår ovenstående rammer for behandling på Montebello.

 

Navn: ___________________________________________________________________________

Cpr: _____________________________________________________________________________

Underskrift: _____________________________________________________________________

Informationen afleveres underskrevet til en sygeplejerske ved ankomst.

Redaktør