Medicinpumpen infusor, behandling via

I denne patientinformation kan patienter læse mere om den medicinpumpe, der anvendes i deres kemoterapi. I patientinformationen er der nedfældet nogle procedurer, hvis noget skulle gå galt med pumpen, mens den administrerer medicin.

Denne patientinformation beskriver funktioner, anvendelse af og opmærksomhedspunkter ved medicinpumpen Infusor.

Infusor

Kemoterapien 5-FU administreres via medicinpumpen Infusor. Infusoren påfyldes med 5-FU før opstart. Tilkoblingen og hermed behandlingen opstartes under dit besøg i ambulatoriet. Infusoren består af en ballon (et elastomerisk reservoir) som indeholder den mængde 5-FU, som du skal have kontinuerligt over 46-48 timer.

Infusoren fungerer ved at 5-FU løber fra ballonen gennem en slange til din veneport (port) i en hastighed, som bestemmes af en ”flowgenerator” på pumpen. Flowgeneratoren skal være kropsvarm, så placér den tæt på huden.

Tegningen viser infusorens volume-indikator - fire forhøjninger på hver side.

Efterhånden som ballonen tømmes for 5-FU, vil den trække sig sammen. Når ballonen er tom, kan du se otte forhøjninger igennem ballonen, - fire på hver side. Der er ingen batterier, men hastigheden reguleres af flowgeneratoren.

Efter de 46-48 timers kontinuerlige infusion skal pumpen frakobles. Du møder i ambulatoriet, hvor pumpen fjernes. Din port skylles og nålen (gripperkanylen) fjernes.

Procedurer ved uforudsete hændelser

Infuroren lækker eller går i stykker:

  1. Luk klemmen på veneporten
  2. Anbring Infusoren i en lukket pose.
  3. Hvis lægemidlet kommer i direkte kontakt med huden, vask straks det berørte område med lunkent vand og sæbe.
  4. Du skal hurtigst muligt kontakte afdelingen.

De har indtryk af at lægemidlet ikke løber:

  1. Konroller om klemmen er åben
  2. Kontrollerer, at der ikke er knæk på slangen ved veneporten
  3. Kontakt afdelingen.
Redaktør