Malaria

I denne patientinformation kan patienter få et indblik i hvad der rent praktisk sker, når man indlægges med mistanke om Malaria. Derudover er der en beskrivelse af malaria, symptomerne, undersøgelse og behandling.

Velkommen til Infektionsmedicinsk Afsnit 0651

Du er indlagt på mistanke om malaria og til udredning herfor.

Hvad er malaria?

Malaria er en akut febersygdom forårsaget af en parasit, som overføres via myg til mennesker. Myggene stikker om aftenen, og er almindelige i troperne, især i tropisk Afrika, sjældnere i subtropiske og tempererede lande. Der findes fire typer malariaparasitter, som i forskellig grad kan medføre sygdom, fra godartede til livstruende tilstande. Tiden fra du er smittet, til sygdommen kommer i udbrud, er mindst en uge, og kan være op til mange år for de godartede typer.

Symptomer

Symptomerne kan komme gradvist med langsomt stigende feber og ligner influenza med hovedpine og muskelsmerter. Ofte vil der dog komme akutte feberanfald med 1-3 dages mellemrum med kulderystelser efterfulgt af varme og svedeture. For nogen vil symptomerne vise sig som opkastning, diarre og mavesmerter.

Smitte

Malaria smitter kun ved myggestik. Dog kan vi være nødt til at isolere stuen, hvis du har opkast/diarre, da det er muligt, at du fejler noget andet end malaria, som kan være smitsomt. Ligeledes vil vi også isolere stuen, hvis du har været indlagt på et hospital uden for Norden.

Undersøgelser

Diagnosen stilles ved at undersøge dit blod. Du vil blive testet med en Quick-test af sygeplejersken i afdelingen. Derefter vil dit blod blive undersøgt ved mikroskopi, kaldet malaria udstryg. Denne undersøgelse skal foretages 3 dage i træk for at kunne udelukke malariainfektion. Desuden vil vi tage andre relevante prøver fra for at undersøge, om du kunne fejle noget andet end malaria.

Hvordan behandles malaria?

Hvis du får konstateret malaria, vil du blive behandlet med medicin. Valg af præparat vil afhænge af, hvor du har rejst og malariaparasittens resistens i det pågældende område.

Udskrivelse og orlov

Det er altid en læge, der skal vurdere, om du kan blive udskrevet eller gå på orlov mens udredningen og behandlingen foregår.

Kan det ske igen?

Der findes ingen vaccination mod malaria og overstået infektion giver ikke immunitet. Man kan altså smittes flere gange med malaria.

Forebyggelse

Malaria forebygges bedst ved at undgå myggestik, men det anbefales også at tage forebyggende behandling ved rejser til områder med malariamyg.

Redaktør