Lungefunktionsundersøgelse

Lungefunktionsundersøgelse, information og vejledning til undersøgelsen.

Hvad er en lungefunktionsundersøgelse (også kaldet spirometri)?

En spirometri er en måde, at måle lungefunktionen på.
Ved undersøgelsen måles udåndingens hastighed og volumen.
De tal, der kigges  på, er udtryk for lungernes tilstand lige nu. Resultaterne bruges som et supplement til, at evaluere den medicinske behandling af børn med astma.
Undersøgelsen foretages af en sygeplejerske i Børne-  og ungeambulatoriet eller på det afsnit, hvor du og dit barn er indlagt. 

Dit barn sidder på en stol foran spirometri apparatet. Dit barn sidder med munden lukket om et mundstykke tilkoblet maskinen, som måler indånding og udåndingsluften. Dit barn tager en dyb indånding, stadig med munden lukket om mundstykket og puster derefter maximalt ud, i så lang tid det nu kan lade sig gøre.
Der er mulighed for at vælge forskellige computerspil lignende animationer som motivation for at puste optimalt.
Undersøgelsen varer ca.5-10 minutter. Efter en kort pause gentages undersøgelsen 3-5 gange.

Forberedelse til lungefunktionsundersøgelsen

Dit barn må gerne tage sin vanlige medicin som Spirocort, Pulmicort eller Flexotide inden undersøgelsen.
Dit barn må ikke have fået Bricanyl,  Airomir, Ventoline 4-6 timer forud for undersøgelsen. Dit barn må ikke have fået Symbicort, Bufomix, Oxis 12 timer forud for undersøgelsen.
Hvis dit barn skal have foretaget en lungefunktion med reversibilitet, er det for at afklare om dit barn har gavn af astmamedicin. Ved en reversibilitetstest foretages først en lungefunktionsundersøgelse, hvorefter der gives bronchie udvidende medicin via spacer eller turbohaler i form af Bricanyl, Ventoline eller Airomir. Efter 15 minutter gentages lungefunktionsundersøgelsen.
Hvis det er muligt får du svar med det samme. Vi vil kunne se om dit barns lunger reagerer på medicinen, og dermed afklare om dit barn har gavn af astmamedicinen.

Redaktør