Livmoderen, fjernelse gennem skeden

Information om forløbet før, under og efter operation med fjernelse af livmoderen gennem skeden - vaginal hysterektomi

Information om forløbet før, under og efter operation med vaginal hysterektomi

Hvad er formålet med indgrebet?

De hyppigste årsager til, at livmoderen fjernes, er muskelknuder (fibromer), blødningsforstyrrelser, celleforandringer og nedsynkning af livmoderen.

Hvordan foregår operationen?

Livmoderen løsnes fra sin tilhæftning i bughulen ved operation gennem skeden. Æggeledere og/eller æggestokke kan eventuelt fjernes samtidigt; dette kan nødvendiggøre at operationen suppleres med kikkertoperation gennem bugvæggen, se særskilt vejledning (LAVH).

Bliver æggestokke og æggeledere også fjernet?

Før overgangsalderen:
Hvis du endnu ikke er i overgangsalderen, og æggestokkene er raske, tilråder vi normalt, at æggestokkene ikke fjernes. Efterlades æggestokkene, vil operationen ikke påvirke din hormonproduktion. Du vil fortsat have ægløsning, hvor æggene blot forsvinder i bughulen. Fjernes æggestokkene, før du er kommet i overgangsalderen, vil denne indtræde. Gener på grund af overgangsalderen kan afhjælpes med hormonbehandling. 

Efter overgangsalderen:                                                                                               Hvis du har passeret overgangsalderen, er hormonproduktionen fra æggestokkene beskeden og fjernelse af æggestokkene vil kun påvirke din hormonbalance i ringe grad. 

Nogle vælger derfor at få fjernet æggestokkene samtidigt for at undgå senere udvikling af cyster eller kræft i æggestokkene. Æggestokkene fjernes altid kun efter forudgående aftale. Æggestokkene kan undertiden fjernes ved operation nedefra via skeden. Fjernelse af  æggestokkene via skeden kan dog forlænge operationen lidt og kan indebære en lidt forøget risiko for komplikationer. Det kan som nævnt undertiden være hensigtsmæssigt at løsne æggestokkene oppefra ved kikkertoperation, se særskilt vejledning (LAVH).

 
Hvad er virkningen af operationen på længere sigt?

 • Eventuelle blødninger ophører. 
 • Æggestokkenes produktion af hormoner påvirkes ikke.
 • Efter operationen har de fleste uændret eller forbedret seksualfunktion.


Hvorledes bør jeg selv forberede mig til operationen?

Tager du medicin på grund af sygdom, er det vigtigt, at denne behandling justeres så godt som muligt op til operationen. Du bør altid diskutere dette med lægen i god tid før operationen. Tobak, alkohol, diverse håndkøbsmedicin, smertestillende præparater og en del naturmedicin svækker immunforsvaret og/eller øger blødningstendensen; se venligst særlig vejledning herom.


INDLÆGGELSEN

Hvad sker der ved forundersøgelsen?

Du kommer til at tale med en læge om operationen. En sygeplejerske foretager en indlæggelsessamtale, hvor du får mulighed for at give udtryk for eventuelle hensyn og behov. Sygeplejersken vejleder dig om det videre forløb. Du taler med en anæstesilæge om bedøvelse

Du får eventuelt taget blodprøver. Husk at oplyse om anvendelse af medicin, stifttænder, tandproteser, tidligere overfølsomhedsreaktioner (allergi), høfeber, astma, bronkitis, hjerteproblemer, stofskiftesygdom eller sukkersyge samt om eventuelle tidligere problemer med bedøvelse.

Disse undersøgelser tager typisk 2-3 timer, hvorefter du kan gå hjem. Du møder på sengeafdelingen G0121 om morgenen, den dag du skal opereres.

Hvad sker der på operationsdagen?

Du skal være fastende fra kl. 02. Det vil sige, at du ikke må spise efter dette tidspunkt. Du må drikke, hvad du har lyst til i løbet af natten, dog ikke mælkeprodukter, alkohol og juice med frugtkød, til kl. 06 om morgenen, med mindre andet er aftalt. Der er ingen restriktioner med hensyn til rygning inden operationen.

Hvad skal jeg forberede hjemmefra inden operationen?

 • Endetarmen skal være udtømt ved operationen. Du skal derfor kl. 20 aftenen inden operationen tage et Klyx i endetarmen. Du vil blive instrueret nærmere af sygeplejersken.
 • Du skal tage din vanlige medicin om morgenen kl. 06, med mindre andet er aftalt.
 • Du skal gå i bad om morgenen inden indgrebet og rense navlen grundigt med en vatpind.
 • Undlad at smøre creme på kroppen efter badet.
 • Du må gerne bære tandprotese, briller, høreapparat og paryk.
 • Du må ikke bære smykker, piercinger eller kontaktlinser. Du må ikke bære læbestift eller have neglelak på hænderne.

Du får på sengeafdelingen klippet den nederste del af kønsbehåringen af med en elektrisk hårklipper.

Forebyggelse af blodprop

For at forebygge blodprop skal du normalt have støttestrømper på under operationen samt så længe, du ligger i sengen efter operationen. Støttestrømperne udleveres på afdelingen. Du får endvidere indsprøjtning med blodfortyndende medicin (Innohep) en gang dagligt. 
Du bliver kørt til operationsstuen i din seng. På operationsstuen får du lagt et tyndt plastikkateter (drop) i en blodåre i hånden. Du får siden bedøvelsen gennem dette drop. Blæren holdes tom for urin ved hjælp af et kateter, der oplægges i blæren, efter du er blevet bedøvet. 


Hvorledes foregår operationen?

Skeden åbnes nedefra, livmoderen frigøres fra sin tilhæftning nedadtil og fjernes via skeden.
Varigheden af selve operationen varierer meget, men er normalt mellem en og to timer. Operationen kan undertiden udføres i rygmarvsbedøvelse.


Hvad sker efter operationen?

Du vågner på operationsstuen og bliver herefter kørt på Opvågningsafdelingen, hvor du ligger et par timer. Du bliver herefter kørt tilbage til afdelingen. Du har da fortsat drop i armen og oftest også kateter i blæren. Drop og kateter kan oftest fjernes om aftenen eller dagen efter operationen.

Lægen eller sygeplejersken vil samme aften kort orientere dig om resultatet af operationen samt igen ved stuegang den følgende dag. 

Smerter og kvalme

Du får tilbudt smertestillende medicin efter behov. Smerter skal så vidt overhovedet muligt undgås. Smertestillende medicin virker bedst, hvis smerten tages i opløbet; sig derfor til, når du mærker smerter!

Der kan være kvalme efter operationen, og du får tilbudt kvalmestillende medicin. 

I gang igen

Kvalme forebygges, risikoen for komplikationer mindskes, og du bliver hurtigere frisk igen, hvis du kommer op af sengen så hurtigt som muligt efter operationen. Du får hjælp til at komme op allerede samme aften. Det er vigtigt, at du begynder at spise og drikke så hurtigt som muligt.

Du kommer dig ligeledes hurtigere, hvis du hurtigt får gang i maven; du bliver derfor tilbudt et svagt afføringsmiddel (Magnesia tablet) i dagene efter operationen. Det er endvidere vigtigt, at du får motion, drikker rigeligt og spiser kost, der sætter maven i gang (f.eks. råkost, salat, groft brød, øllebrød og svesker).

Hvilke komplikationer kan opstå i forbindelse med operationen?

I enkelte tilfælde kan der opstå let blærebetændelse på grund af kateteret i blæren. Der kan optræde blodansamling eller infektion over skedetoppen, hvilket kan nødvendiggøre udtømning.
I sjældne tilfælde kan forekomme efterblødning i bughulen eller tarm eller urinveje kan blive beskadiget under operationen. Dette kan nødvendiggøre ny operation. Der kan endvidere opstå lungebetændelse eller årebetændelse/blodprop i benet. Ved enhver operation indebærer selve bedøvelsen en vis – omend meget lille - risiko.

Hvor længe behøver jeg at være indlagt ?

Man kan normalt udskrives dagen efter operationen.
Husk at lave en aftale med en pårørende, som kan hente dig, når personalet og du vurderer, at du er klar til at blive udskrevet. 

Ris – og ros? 

Vi er meget interesserede i dine eventuelle kommentarer til din indlæggelse i afdelingen. Kommentarer – også anonyme - kan afleveres på afdelingen eller sendes som brev eller e-mail. 

EFTER UDSKRIVELSEN

Hvor længe kan man have udflåd?

Det er normalt, at der kommer brunligt udflåd og af og til småblødning fra skeden de første 3-5 uger efter operationen. Er der kraftig blødning, bør du søge læge. Du bør ikke bruge tampon. 
I enkelte tilfælde kan opstå blodansamling  - eventuelt med infektion – over toppen af skeden. Symptomerne herpå er ofte ildelugtende udflåd, smerter og feber. 


Genoptagelse af aktiviteter

Du skal tage den med ro nogle dage, men kan i øvrigt leve normalt. 
Du bør ikke løfte mere end 10 kg eller dyrke hård sport (tennis, badminton og lign.) før 2 uger efter operationen
Almindelig motion (gang, cykling, løb, bækkenbundsøvelser og lign.) kan genoptages 1 uge efter operationen, eller når du føler dig i stand til det.

Kar- og svømmebadning bør først genoptages, når trådene har opløst sig selv, og blødning fra skeden er ophørt.

Arbejde bør først genoptages 2 uger efter operationen. Fysisk krævende arbejde bør dog først påbegyndes 3-4 uger efter operationen.

Du bør undlade samleje de første 6-8 uger efter operationen, da såret i  toppen af skeden skal have tid til at hele. Det er almindeligt, at der er ubehag ved samleje 8-12 uger efter operationen, fordi såret er længere tid om at hele. Desuden skal toppen af skeden gendanne sin elasticitet. 
Lysten til sex og muligheden for at få tilfredsstillelse og orgasme er normalt uforandret efter operationen. Hvis den sygdom, der har bevirket, det var nødvendigt at fjerne livmoderen, har hæmmet dit seksualliv, vil det ofte blive bedre.

Det er almindeligt at føle sig træt i ugerne efter operationen, og der optræder ofte dage, hvor humøret er dårligt uden umiddelbar årsag. Dette aftager i takt med, at kræfterne vender tilbage.
Hvis din blodprocent (hæmoglobin) er lav, kan det være en fordel at tage jerntilskud nogle uger efter operationen.

Yderligere vejledning

Hvis der noget du er i tvivl om, kan du altid stille spørgsmål til afdelingens personale. 

 • Du skal være opmærksom på:
 • Tiltagende smerter i underlivet
 • Ildelugtende udflåd
 • Tegn på betændelse (rødme, varme, ømhed eller hævelse)
 • Temperaturforhøjelse over 38,5 med mindre du kender årsagen dertil., f.eks halsbetændelse


Hvem kan jeg kontakte efter udskrivelsen?

Hvis du har spørgsmål kan du henvende dig til afdelingen på telefon                  48 29 37 60, de første 14 dage efter udskrivelsen, helst på hverdage mellem kl. 8 og 15. Herefter bedes du henvende dig til din egen læge eller 1813. 

Hvor længe skal jeg være sygemeldt?

Normal rekreationsperiode er 2-4 uger afhængigt af dit arbejde, og hvordan du har det. Sygemelding kan ske herfra eller via din egen læge. Brug rekreationsperioden til gradvist at komme i gang. 


Med venlig hilsen

Personalet, 
Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, 
afsnit G0121 Tlf. 48 29 37 60

Redaktør