Livmoderen, fjernelse af

Dette er en vejledning til dig, der skal have livmoderen fjernet ved hjælp af en åben operation - også kaldet en abdominal hysterektomi.

Dette er en vejledning til dig, der skal have livmoderen fjernet ved hjælp af en åben operation - også kaldet en abdominal hysterektomi. I det følgende kan du læse om, hvad der kommer til at foregå før, under og efter operationen.

 

Hvad er formålet med indgrebet?

De hyppigste årsager til, at livmoderen fjernes, er muskelknuder (fibromer), blødningsforstyrrelser, smerter/endometriose, celleforandringer eller kræft i livmoderen.

Hvordan foregår operationen?

Livmoderen bliver fjernet gennem et tværsnit over skambenet (bikinisnit). Hvis du tidligere er opereret gennem et længdesnit, hvis livmoderen er meget stor, hvis du er overvægtig, eller hvis der er mistanke om kræft, foregår operationen gennem et længdesnit.

Operationen varer normalt 1-2 timer, men det kan variere meget.

Er det nødvendigt at fjerne hele livmoderen?

I nogle tilfælde kan man lade livmoderhalsen blive tilbage. Beslutningen om operationstype afhænger dels af årsagen til, at livmoderen skal fjernes, dels af dine ønsker. 

Hvis livmoderhalsen efterlades, skal du inden operationen være undersøgt for celleforandringer i livmoderhalsen inden for det seneste år. 

Efter operationen bør du fortsætte med at få foretaget celleprøver fra livmoderhalsen som alle andre. Ønsker du ikke at følge sådanne kontroller, eller har der tidligere været celleforandringer, bør du vælge at få hele livmoderen fjernet. 

Hvis livmoderhalsen efterlades, kan der hos cirka 10% optræde sparsomme månedlige blødninger. Det skyldes tilbageværende slimhinde fra livmoderhulen i topppen af livmoderhalsen.

En del kvinder slipper af med vandladningsproblemer efter fjernelse af livmoderen, mens enkelte kvinder får vandladningsproblemer efter operationen. I de nyeste undersøgelser har man ikke kunnet vise forskel mellem de to operationstyper med hensyn til forekomsten af vandladningsgener.

Bliver æggestokke og æggeledere også fjernet?

Hvis du endnu ikke er i overgangsalderen, og æggestokkene er raske, tilråder vi normalt, at æggestokkene ikke bliver fjernet. Efterlades æggestokkene, vil operationen ikke påvirke din hormonproduktion. Du vil fortsat have ægløsning, hvor æggene blot forsvinder i bughulen.

Fjernes æggestokkene, før du er kommet i overgangsalderen, vil denne indtræde. Gener på grund af overgangsalderen kan afhjælpes med hormonbehandling.

Hvis du har passeret overgangsalderen, er hormonproduktionen fra æggestokkene stort set ophørt. Det vil derfor kun påvirke din hormonbalance i ringe omfang at få fjernet æggestokkene. 
Nogle vælger derfor at få fjernet æggestokkene samtidigt for at undgå senere udvikling af cyste eller kræft i æggestokkene. 

Den generelle anbefaling er at lade æggestokkene forblive, hvis der ikke tidligere har været problemer med cystedannelse og hvis du ikke er specielt disponeret til æggestokkræft.
Fjernelse af æggestokkene forlænger ikke operationen væsentligt og medfører yderst sjældent komplikationer. Vi fjerner altid kun æggestokkene efter forudgående aftale.

Hvad er virkningen af operationen på længere sigt?

 • Du kan ikke længere blive gravid.
 • Blødningerne ophører.
 • Æggestokkenes produktion af hormoner påvirkes ikke.
 • Efter operationen har de fleste uændret eller forbedret seksualfunktion.
 • Bliver du opereret på grund af smerter, som ikke har en helt sikker årsag, skal du være klar over, at smerterne ikke altid forsvinder.

 

Hvordan bør jeg forberede mig til operationen?

Tager du medicin på grund af sygdom, er det nødvendigt, at denne behandling justeres så godt som muligt op til operationen. Du bør altid tale med lægen om dette i god tid før operationen.

Tobak, alkohol, diverse håndkøbsmedicin, smertestillende præparater og en del naturmedicin svækker immunforsvaret og/eller øger blødningstendensen. Se venligst vores vejledning herom.

Hvad sker der til forundersøgelsen?

Du bliver indkaldt til forundersøgelsen nogle dage inden operationen. Forundersøgelsen vil vare 2 - 4 timer. 
Du kommer til at tale med en læge om operationen. En sygeplejerske foretager en indlæggelsessamtale, hvor du får mulighed for at give udtryk for eventuelle hensyn og behov.

Sygeplejersken vejleder dig om indlæggelsesforløbet, samt hvordan du forholder dig efter udskrivelsen. Du taler med en anæstesilæge om bedøvelsen, og du får eventuelt taget blodprøver og urinprøve. 
Du får udleveret støttestrømper for at forebygge blodpropper. Strømperne skal du medbringe ved indlæggelsen. Du får også udleveret et klyx til at tømme tarmen. Det skal du tage cirka kl.18 dagen før, du skal opereres.

Husk at medbringe en liste over den medicin, du tager, når du kommer til forundersøgelse. Ved indlæggelsen skal du medbringe al den medicin, du tager.

Hvad sker der på operationsdagen?

Du bør hjemme foretage almindeligt toilette inklusiv brusebad. Undlad at smøre creme på kroppen efter badet. Undlad desuden sminke, neglelak, smykker og kontaktlinser. Tag istedet briller med.
Du møder fastende på afdelingen til den aftalte tid. Det vil sige, at du ikke må spise og drikke - det gælder alle typer mælkeprodukter, kulsyreholdige drikkevarer, saft med frugtkød (fx Orangejuice) og suppe efter midnat kl. 24.00. 
Dog må du mellem kl. 00.00 og kl. 06.00 drikke vand, saftevand, æblejuice, te og filterkaffe. Er du overvægtig (BMI over 33), må du hverken spise eller drikke fra midnat. Du må gerne børste tænder.

En sygeplejerske viser dig tilrette. Du får barberet/klippet den øverste del af kønsbehåringen af. Du får støtte-strømper på for at forebygge blodpropper samt smertestillende medicin. 
Du vil dagligt indtil udskrivelsen få indsprøjtning i låret med blodfortyndende medicin, første gang om aftenen efter operationen.
 

Hvad sker der på operationsafdelingen?

Du bliver opereret under fuld bedøvelse. Bedøvelsen kan suppleres med rygmarvsbedøvelse (epidural bedøvelse). Narkoselægen anlægger epiduralkateteret under lokalbedøvelse inden operationen.

Desuden får du:

 • lagt et drop (tyndt plastikrør) i en blodåre i hånden.
 • elektroder klistret på brystet for at følge din hjerterytme.
 • en iltmåler (klemme) på en finger.
 • antibiotika. 
 • bedøvelse.

Når bedøvelsen virker:

 • fører vi en slange med luft ned i luftrøret. Det kan give lidt ondt i halsen efter operationen.
 • lægger vi en tynd slange (kateter) gennem urinrøret op i din blære. Den sørger for, at blæren holdes tom.

Tiden lige efter operationen

Efter operationen ligger du cirka 1 - 2 timer på opvågningsafsnittet, inden vi kører dig tilbage i afdelingen. 
Du har fortsat drop i armen og kateter i blæren. Drop og kateter fjerner vi om aftenen eller dagen efter operationen.

Lægen og sygeplejersken vil kort orientere dig om resultatet af operationen samme aften og igen ved stuegang den følgende dag samt efter behov.

Smerter

Udover epidural smertebehandling får du smertestillende medicin som tabletter eller stikpiller på faste tidspunkter samt smertestillende indsprøjtninger ved behov.
Smerterne tages bedst i opløbet - sig derfor til, hvis du får ondt. Vi vurderer dine smerter ud fra en skala, kaldet VAS-score. Du bliver vejledt i den af syge-plejersken.

Medicin

Hvis du tåler følgende præparater, anbefaler vi, at du hjemme har:

 • Ipren (smertestillende)
 • Panodil, Pinex eller Pamol (smertestillende)
 • Evt. Magnesia til forebyggelse af forstoppelse.   
 • Du kan få kvalme, som kan behandles med kvalmestillende medicin.

Aflastning

Vi hjælper dig ud af sengen samme aften. Det er vigtigt, at du bliver hurtigt mobiliseret for at forebygge blodpropper, lungebetændelse og forstoppelse. 
Undgå anstrengende hoste, hvis du har slim i luftvejene. Træk i stedet vejret ind og pust ud mellem spidsede læber nogle gange. Stød derefter slimen højere op ved en moderat, lang udånding. Røm slimen helt op.
Det er vigtigt at holde maven i gang ved at drikke cirka 1½ liter dagligt, spise fiberrig kost og gå små ture. Pres ikke for meget, når du er på toilettet. Du vil få et mildt afføringsmiddel (Magnesia).

Såret på maven vil være dækket af en forbinding. Den skal blive på, så længe du er indlagt, med mindre den er gennemsivet. 
Plastret er vandtæt, så du kan brusebade, når du har lyst. Du skal fjerne plastret senest 5 dage efter operationen.

Såret er syet med enten nylontråd eller selvopløselig tråd. Nylontråde skal fjernes cirka 10 dage efter operationen. Tal med lægen eller sygeplejersken om, om der er tråde, der skal fjernes.

Såret i bunden af skeden (hvis livmoderhalsen er fjernet) er syet med selvopløselig tråd.


Hvilke komplikationer kan opstå i forbindelse med operationen?

I enkelte tilfælde kan der opstå blærebetændelse på grund af kateteret i blæren.                                                                                                                              Der kan optræde blodansamling eller infektion i operationssåret, hvilket kan nødvendiggøre åbning af operationssåret.

Der kan optræde føleforstyrrelser i huden omkring operationssåret. Disse forsvinder oftest i løbet af nogle måneder.

I sjældne tilfælde kan der forekomme efterblødning fra operationsstedet i bughulen, og tarm eller urinveje kan blive beskadiget under operationen. Dette kan nødvendiggøre ny operation.

Der kan opstå lungebetændelse eller årebetændelse/blodprop i benet. 
Ved enhver operation indebærer selve bedøvelsen en vis, om end meget lille, risiko.

Udskrivelse

Man kan normalt udskrives 2 - 3 dage efter operationen, men det er individuelt.

Sygemelding

Vi anbefaler sygemelding i 2 - 4 uger afhængig af dit arbejdes karakter.

Forholdsregler efter operationen

Almindelige gøremål, sport og motion kan du genoptage, når du føler dig i stand til det. Dine gøremål må ikke give dig smerter eller ubehag. Du bør undgå forstoppelse.

Hvis hele livmoderen er fjernet, bør du undlade samleje de første 4 uger efter operationen, da såret i toppen af skeden skal have tid til at hele. 
Det er almindeligt, at der er ubehag ved samleje 8 - 12 uger efter operationen, fordi såret i toppen af skeden er længere tid om at hele. Desuden skal toppen af skeden gendanne sin elasticitet. 
Hvis livmoderhalsen er efterladt, kan du have samleje, når du føler dig i stand til det.

Det er normalt, at der kommer brunligt udflåd samt af og til småblødning fra skeden de første 3 - 5 uger efter operationen.

Du bør søge læge, hvis du får:

 • kraftig blødning
 • smerter
 • feber


Så længe der er brunligt udflåd, bør du ikke bruge tampon, gå i karbad, svømmehal eller havbad. 
Det er almindeligt at føle sig træt i ugerne efter operationen, og der vil ofte være dage, hvor humøret er dårligt uden umiddelbar årsag. Dette aftager i takt med, at kræfterne vender tilbage.

Hvis din blodprocent (hæmoglobin) er lav, kan det være en fordel at tage jerntilskud i nogle uger efter operationen.

Hvem giver yderligere vejledning?

Du kan altid stille spørgsmål til afdelingens personale. 
Får du i den første uge efter operationen feber eller smerter, eller opstår der tvivlspørgsmål, bør du kontakte afdelingen eller eventuelt din egen læge. 

Du bør inden udskrivelsen tale med den læge, der udskriver dig, om en eventuel ambulant kontrol her eller hos din egen læge.

Afdelingen kan kontaktes på telefon: 48 29 37 60.


Med venlig hilsen

Personalet, Gynækologisk-Obstetrisk Adeling
Afsnit G 0121
Tlf. 48 29 37 60

 

Redaktør