Laktosebelastning

Her kan du læse, hvordan du forbereder dig til en laktosebelastning. Ved en laktosebelastning undersøges din krops evne til at optage laktose (mælkesukker).

Du er blevet indkaldt til at få lavet en laktosebelastning. Ved en laktosebelastning undersøges din krops evne til at optage laktose (mælkesukker) fra tarmen. Manglende evne til at optage laktose kan give rumlen i maven og løs afføring ved indtag af mælkeprodukter.

Forberedelse

3 dage før

3 dage før belastningen skal du være på normal fuldkost.

8 timer før

8 timer før undersøgelsen, må du ikke:

  • Spise/drikke fast eller flydende kost
  • Ryge
  • Tygge tyggegummi
  • Dyrke sport eller anden tilsvarende fysisk aktivitet.

Du må kun drikke vand og indtage lægeordineret medicin.

Medbring til undersøgelsen

  • Læsestof, strikketøj eller lignende
  • Din indkaldelse og eventuelt rekvisitionsseddel fra den læge. der har indkaldt dig til laktosebelastningen.

Selve undersøgelsen

Til selve undersøgelsen møder du fastende og får en laktoseopløsning at drikke.

Herefter bliver der taget en lille blodprøve i øreflippen op til 5 gange - antallet afhænger af, hvad de enkelte målinger viser.

Bemærk! Du må ikke ryge, amme eller sove under belastningen. Du skal blive i afdelingen og sidde stille i de to timer, som belastningen varer.

Bivirkninger

Der er normalt intet ubehag eller bivirkninger forbundet med undersøgelsen, som varer ca. 1½ time.

I sjældne tilfælde kan der dog optræde mavesmerter, diarré og kvalme.

Tidsbestilling

Undersøgelsen foregår i Klinisk Biokemisk Afdeling - enten i Hillerød, i Frederikssund eller i Sundhedshuset i Helsingør.

Du skal ringe til Klinisk Biokemisk Afdeling og aftale nærmere - se telefonnumre nederst i denne vejledning.

Hvis du skulle blive forhindret i at møde op på det tidspunkt, vi aftaler, beder vi dig ringe og melde afbud.

Resultatet

Resultatet af undersøgelsen foreligger senest to hverdage og sendes til den læge eller afdeling, der har rekvireret belastningen.

Redaktør