Kt/V Serena natmaskine

I denne patientinformation kan patienten læse om Kt/V undersøgelsen og hvordan man opsamler dialysevæske i hjemmet. Patienten skal gennemgå en prøvetagningen, som strækker sig over 24 timer. Slutteligt står der i patientinformationen, hvad patienten skal medbringe i ambulatoriet.

Kt/V er en undersøgelse, som kan vise, hvor effektiv din peritonealdialyse er, og hvor meget dine nyrer renser dit blod. Herunder finder du praktiske oplysninger om undersøgelsen.

Sådan gør du

Du skal opsamle dialysevæske og evt. døgnurin hjemme hos dig selv inden for en periode på 24 timer. Opsamlingen afsluttes med, at du afleverer en prøve fra udløbsvæsken fra natmaskinen i ambulatoriet. Hvis du bruger en dagpose, skal du også aflevere al udløbsvæske fra dagposen. Du bliver målt og vejet, og bagefter afleverer du døgnurin og får taget blodprøve i Klinisk Biokemisk Afdeling.

Prøvetagning

 • På opsamlingsdagen lader du vandet i toilettet og tidspunktet noteres. Denne urin indgår ikke i undersøgelsen.
 • De næste 24 timer opsamles al urin i dunken.
 • Hvis du bruger en dagpose (f.eks. Extraneal) skal du lave et manuelt udløb i en udløbspose, som du gemmer og medbringer i ambulatoriet næste dag.
 • Du vil få udleveret et særligt kodet Smartcard (uden auto-tømning) til natmaskinen, som du skal bruge i opsamlingsdøgnet.
 • Om aftenen på opsamlingsdagen monterer du en prøvetagningspose (PDC 231) mellem maskinens udløbsslange og forlængerudløbsslangen.
 • Prøvetagningsposen og evt. billedvejledning udleveres i ambulatoriet.
 • Om morgenen efter endt behandling lukker du klemmen på prøvetagningsposen. Posen gemmes og afleveres i ambulatoriet.
 • Husk at morgenurinen på afslutningsdagen skal indgå i opsamlingen.

Det skal du medbringe i ambulatoriet

 • Smartcard
 • 100 ml flaske med indhold af udløbsvæske fra nattens dialyse
 • Døgn urin
 • Udløbsvæske fra dagpose (hvis du bruger sådan en) Vi bestræber os på at give dig svar på undersøgelsen ved din næste ambulante kontrol.

Startdato:

Slutdato:

Redaktør