Kort tørsteprøve

I denne patientinformation kan patienten læse om formålet ved undersøgelsen, og patientens forberedelse beskrives nøje – og testens forløb beskrives.

Formål med undersøgelsen

  • Undersøgelse for mangel på antidiuretisk hormon.
  • Symptomer: hyppige og store vandladninger, stor tørst og dehydrering.

Din forberedelse til undersøgelsen

Ingen rygning 4 timer før. Hvis du er i behandling med Minirin, skal behandlingen sættes på pause mindst 8 timer før undersøgelsen. Der må gerne drikkes vand frem til undersøgelsesstart. Du må gerne spise morgenmad uden anden væske end vand.

Hvis du ikke er i behandling med Minirin, skal al væskeindtag ophøre kl. 24.00 før undersøgelsesdagen. Du må gerne spise morgenmad, men ikke indtage nogen former for væske.

Sådan foregår testen

Du møder kl. 08.00 på afdelingen. Før starten af undersøgelsen vil du blive bedt om at lade vandet for at starte med en tom blære. Du skal derefter vejes og herefter hvile i ca. 20 minutter, hvorefter der skal tages en blodprøve. Efterfølgende opsamles og måles urin hver time. Til slut i undersøgelsen tages endnu en blod- og urinprøve. Testen sluttes kl. 14.30. hvis ikke andet aftales.

Under undersøgelsen må der ikke indtages hverken mad eller væske. Det er en god ide at medbringe læsestof, iPad eller lignende. Svar på test aftales med læge.

Redaktør