Kirurgisk abort vejledning

Denne vejledning er til dig, der skal have lavet en kirurgisk abort. Læs om hvad der sker før, under og efter aborten

Denne vejledning er til dig, der skal have lavet en kirurgisk abort.
Det er vigtigt, at du læser den grundigt igennem, både før og efter indgrebet.

Før aborten

 • Før aborten vil du få foretaget en helbredsgennemgang, en   ultralydsskanning og eventuelt en gynækologisk undersøgelse.
 • Du taler med en anæstesilæge (narkoselæge).
 • Du skal tale forløbet igennem med en sygeplejerske.
 • Du vil få udleveret 2 tabletter Cytotec®, som du skal tage på   operationsdagen, to timer før du møder i afdelingen. Du skal tage    tabletterne med et glas vand. Cytotec® indeholder stoffet    Misoprostol, som blødgør livmoderhalsen og gør indgrebet mere    skånsomt. Cytotec® kan give blødning og menstruationslignende    smerter. Cytotec® kan i nogle tilfælde også give andre gener, f.eks.    feber, diarré, kvalme, oppustethed og eventuelt opkastning.
 • Når du har slugt pillerne, kan du ikke fortryde. 
 • Du ringes op af en sygeplejerske hverdagen før indgrebet, med   mødetidspunkt på operationsdagen, hvor der også er mulighed for at   stille spørgsmål.

Kan der opstå komplikationer?

Meget sjældent kan der under indgrebet blive stukket hul i livmoderen.  Ofte har det ikke nogen betydning, men man indlægges natten over til observation. 

Skal jeg faste?

Du skal være fastende for føde 6 timer før mødetid, herunder alle mælkeprodukter, dvs. at du ikke må spise efter dette tidspunkt. Du skal være   tørstende fra 2 timer før mødetid, med mindre andet er aftalt og må hele   natten drikke klare væsker (ikke-alkoholiske væsker f.eks. vand, saft, te, kaffe,   sodavand og juice uden frugtkød).

Hvad skal jeg forberede hjemmefra inden operationen? 

 • Du skal tage din vanlige medicin om morgenen kl. 06, med mindre andet er   aftalt.
 • Du skal gå i bad om morgenen inden indgrebet.
 • Du må ikke bære smykker, piercinger eller kontaktlinser og ikke have  læbestift og neglelak på.
 • Lav en aftale med en pårørende, som kan hente dig, så snart personalet isamarbejde med dig vurderer, at du  er klar til at blive udskrevet. Dette er oftest tilfældet allerede på operationsdagen. 
 • Husk at du ikke selv må køre bil 24 timer efter bedøvelsen og operationen. Der skal være en voksen sammen med dig i hele operationsdøgnet efter udskrivelsen. 

Blodtype

Hvis din blodtype ikke er oplyst i systemet, vil du få taget en blodprøve forud for aborten. Hvis din blodtype er rhesus negativ og graviditeten er mere end 7 ugerog 6 dage, vil du under eller efter aborten få en indsprøjtning med anti-D for at undgå, at du danner rhesusantistoffer i en eventuel ny graviditet. 

På operationsdagen

 • Du skal møde på Gynækologisk Afdeling G0121, opgang 1 plan 2.
 • Du skal møde fastende.    
 • For at udnytte operationskapaciteten vil der oftest være ventetid og vi   anbefaler, at du medbringer læsestof, musik, bærbar computer, I-pad m.m.
 • Vi har kun mulighed for at låse få værdigenstande inde under operationen, og tilråder, at du tager så få værdigenstande som muligt med under indæggelsen. 

På operationsstuen

Du får et tyndt plastikkateter (PVK) i hånden. Gennem denne kan vi bedøve   dig og give dig væske.    
Vi måler puls, blodtryk, temperatur og iltmætning, og der er en person fra   Anæstesiafdelingen hos dig under hele operationen. Selve indgrebet tager   kun 10-15 minutter og foregår i fuld bedøvelse. 

Under bedøvelsen suges graviditetsvævet fra livmoderen ud gennem et   tyndt rør, som er indført gennem livmoderhalsen. (En eventuel indsprøjtning   med anti-D får du oftest, mens du stadig er bedøvet).

Hvad sker der efter operationen?

Når du vågner på operationsstuen, bliver du kørt på opvågningsafdelingen,   hvor du ligger kortvarigt. Du bliver herefter kørt tilbage til gynækologisk   sengeafdeling.

I gang igen

Vi stiler mod, at du kommer op at sidde og ud at gå med det samme. Du får tilbudt mad og drikke. Vi vil observere din almene tiltand, eventuelle smerter og din blødning fra skeden. Når du har haft vandladning - og er velbefindende - kan du tage hjem. Husk at du ikke må være alene og selv køre bil det første døgn. 

Efter udskrivelsen

Efter operationen kan der komme frisk blødning svarende til menstruationsstyrke. Blødningen kan vare fra få dage op til 4-6 uger og vil gradvist aftage. Blødningen kan stoppe i nogle dage for derefter at komme igen uden, at det har nogen betydning.  Den næste menstruation kommer oftest 4-6 uger efter indgrebet. 

I de første 1-2 uger efter en abort, er der en let øget risiko for underlivsbetændelse. Hvis du får feber eller ildelugtende udflåd, skal du kontakte din egen læge eller Gynækologisk Afdeling. 

Alle normale aktiviteter kan genoptages dagen efter indgrebet. 

Smerter

Der kan være menstruationsligende smerter efter operationen. Disse smerter kan behandles med samme håndkøbsmedicin, som man anvender ved menstruationssmerter, f.eks. Paracetamol 1g (Pinex®, Pamol®, Panodil®) op til   fire gange dagligt og/eller Ibuprofen 400 mg (Ipren®, Ibumetin®, Brufen®) op til   tre gange dagligt.

Forholdsregler

Så længe du stadig bløder efter indgrevet, anbefaler vi at du:

 • Undlader at bruge tampon.
 • Undlader karbad, svømmehal og havbad.
 • Benytter kondom ved samleje.

Komplikationer efter indgrebet

Den samlede risiko for komplikationer efter indgrebet er 3-4%. Hvis livmoderen ikke er helt tom, kan du få kraftig, vedvarende blødning. Dette vil af og til kræve en ny udskrabning. Der kan opstå underlivsbetændelse. Symptomerne herpå er smerter, feber og eventuelt forøget blødning. 

Hvis du efter 6 uger ikke har fået menstruation, skal du kontakte din egen læge, for at udelukke, at graviditeten fortsætter trods abortindgrebet. Dette sker i meget sjældne tilfælde. 

Fremtidig prævention

Det er vigtigt, at du har afgjort med dig selv, hvordan du vil undgå graviditet fremover. Du kan tale med din egen læge om prævention.

Hvis du vælger P-piller skal du starte på disse samme aften, som abortindgrebet har fundet sted eller næste morgen. Hvis du vælger spiral, kan du medbringe den og få den lagt op i forbindelse med abortindgrebet. 

Når du har haft den første menstruation efter aborten, bør du gå til din egen læge og få kontrolleret, at spiralen sidder som den skal. 

Støttesamtale

Ifølge loven har du ret til en støttesamtale både før og efter aborten. Du kan   kontakte Mødrehjælpen (www.moedrehjaelpen.dk -> tryk ”få hjælp”  -> tryk   ”viden og råd"  -> klik på abort) eller din egen læge med henblik på samtale.    

Udlandsrejser

Skal du ud at rejse, anbefaler vi, at du kontakter dit forsikringsselskab og   flyselskab. Da du har været indlagt, er du ikke forsikret på vanlig vis de første   2 måneder efter udskrivelsen.

Kontakt 

Du er velkommen til at kontakte os op til 14 dage efter indgrebet, eller gå til   din egen læge hvis du oplever:    

 • Kraftig blødning fra skeden, dvs. kraftigere end menstruation, eller  blødning med klumper
 • Tiltagende smerter i underlivet
 • Ildelugtende udflåd
 • Temperaturforhøjelse over 38,5C, med mindre du kender årsagen dertil, f.eks. halsbetændelse.

Har du akutte spørgsmål, kan du kontakte akutsygeplejersken på   Gynækologisk Afdeling på telefon 4829 5965.

                
Med venlig hilsen

Personalet

Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling    
 

 


 

 

 

 

Redaktør