Kindbenet - operation for brud

Har man har fået et brud på kindbenet, som medfører kosmetiske eller funktionelle gener, kan man blive opereret under fuld bedøvelse. Under indgrebet vil knoglen blive sat på plads, og evt. efterfølgende støttes med en ballon i bihulen eller en skinne på bruddet. Indgrebet varer ca. 1-2 timer.

Generelt om indgrebet

Operationen foretages i fuld bedøvelse, når der er brud af kindbenet, som medfører kosmetiske eller funktionelle problemer. Som regel kan bruddet vippes på plads gennem en adgang i huden ved øjenbrynet eller i hårgrænsen.

Hvis knoglen ikke vil blive på plads, kan det være nødvendigt at støtte den med en ballon i bihulen eller placere en skinne under bruddet.

Operationsdagen

 • Forbered dig til operationen ved at tage et bad og vaske hår om morgenen. Du må gerne børste tænder
 • Du må ikke have make-up, neglelak, ur, piercinger eller smykker på
 • Under operationen må du ikke have kontaktlinser på, så medbring gerne briller, hvis du har brug for det
 • Vanlig morgenmedicin må du kun indtage efter aftale med narkoselæge og øre-næsehalslæge. Medbring i øvrigt din vanlige medicin inkl. naturmedicin
 • Medbring ikke værdigenstande eller store pengebeløb
 • Da tiden kan føles lang, kan det være en god idé at medbringe læsestof eller anden underholdning

Under operationen

Selve operationen varer cirka 1 - 2 timer. Hvis operationen varer længere end 2 timer, kan det være nødvendigt at anlægge et kateter i din blære. Dette vil blive fjernet hurtigst muligt, når du er tilbage i sengeafsnittet. 

Efter operationen

Du bliver vækket på operationsstuen og køres herefter til opvågningsstuen, hvor du skal være, indtil du er vågnet mere op. Herefter kommer du tilbage på sengeafsnittet.

Tilbage på sengeafsnittet

 • Du må spise og drikke almindelig mad
 • Hvis du får ondt, gives smertestillende medicin
 • Det er vigtigt, at du fortæller personalet, hvis du har smerter
 • Først på aftenen er der stuegang, hvor du kan forvente at blive udskrevet
 • Du skal være opmærksom på, at du ikke selv må køre bil hjem
 • Du må heller ikke være alene hjemme det første døgn efter operationen
 • Du får en tid til det første kontrolbesøg i ambulatoriet

Når du er hjemme igen

Du skal holde dig i ro et par dage efter operationen. Aftal sygemelding med lægen. Du må ikke pudse næse den første måned efter bruddet, men i stedet snuse indad, da der er risiko for at du blæser luft og bakterier ud i kinden.
Det er en god idé at købe smertestillende medicin inden operationen. 

Ved smerter tilråder vi smertebehandling med tablet Pamol (paracetamol) 1 g maks. 4 gange i døgnet samt tablet Ipren (ibuprofen) 400 mg maks. 3 gange i døgnet, medmindre andet er aftalt med øre-næse-hals-lægen. 
Der vil blive taget stilling til evt. recept på yderligere smertestillende ved udskrivelsen.

Komplikationer

Det kan bløde under huden, det vil forårsage hævelse og misfarvning af huden.
Der er en lille risiko for betændelse. Smerter og ubehag kan forekomme i uger til måneder efter indgrebet.

Risikoen for komplikationer er lille, men du skal ringe til os, hvis du inden første ambulante kontrol oplever, at: 

 • du får feber (over 38 grader)
 • du får tiltagende smerter
 • du får rødme/hævelse omkring såret

Venlig hilsen
Personalet
Øre, Næse og Halsafdelingen

 

Redaktør