Kikkertundersøgelse af endetarm og nederste del af tyktarm - sigmoideoskopi

Sigmoideoskopi er en kikkertundersøgelse, hvor tarmen undersøges ved hjælp af et videokamera.

For patienter i Kirurgisk Ambulatorium

Hvad er en sigmoideoskopi?

Sigmoideoskopi er en kikkertundersøgelse, hvor en læge ved hjælp af et bøjeligt videokamera (sigmoideoskop) undersøger tarmen for betændelse, forsnævringer, polypper og kræft. Undersøgelsen varer 10-30 minutter. Kvaliteten af undersøgelsen er meget afhængig af, at tarmen er veludrenset.

Din forberedelse før undersøgelsen

BEMÆRK

Får du blodfortyndende medicin, bedes du kontakte os på telefon 4829 2266. Hvis du tager Hjertemagnyl eller Hjerdyl, kan du fortsætte uændret med dette. Ved akut undersøgelse, hvor du ikke har pauseret med den blodfortyndende medicin, vil det blive vurderet under undersøgelsen, om der kan tages vævsprøver eller fjernes polypper.

Fremgangsmåde

5 døgn før undersøgelsen må du ikke spise jerntabletter og brød med kerner.

På undersøgelsesdagen skal du sikre dig, at endetarmen er udrenset. Dertil skal du bruge et klyx. Køb Klyx (120ml) eller Fleet til udrensning på apoteket eller få det udleveret i ambulatoriet eller endoskopien.

1-2 timer før undersøgelsen skal du indsprøjte klysmaet i endetarmen. Du skal ligge på venstre side på et håndklæde eller lignende og indføre røret på klysma-flasken i endetarmen. Tryk alt indhold ud i tarmen og hold flasken sammentrykket, når du trækker den ud. Du skal holde på klysmaet i endetarmen så længe som muligt - gerne 15-20 minutter.

Du kan forvente at skulle hurtigt på toilettet. Klysmaets udtømmende effekt kan vare op til en halv time.

Undersøgelsen

En læge fører forsigtigt et bøjeligt videokamera op i tarmen. Det kan give lidt ubehag. Der kan tages vævsprøver og fjernes mindre polypper.

Efter undersøgelsen

Du kan tage hjem umiddelbart efter undersøgelsen. Inden du tager hjem, får du svar på undersøgelsen og besked om videre behandlingsplan. Hvis der er taget vævsprøver under undersøgelsen, får du ca. 14 dage efter skriftligt eller ambulant svar, medmindre andet er aftalt.

Komplikationer, som kan forekomme

Ca. 1-3 promille af undersøgelserne medfører desværre hul eller infektion i tarmen. I så fald bliver du indlagt.

Udskrivelsesbrev

Efter afsluttet ambulant behandling eller udskrivelse sender vi et udskrivelsesbrev til din praktiserende læge.

Vi oplyser om, hvorvidt du skal kontakte egen læge vedrørende behandling efter indlæggelsen.

Hvis der efter udskrivelsen opstår problemer, bedes du kontakte den vagthavende læge på Kirurgisk Afdeling.

Redaktør