Irinotecan, Behandling med

I denne patientinformation kan patienter med kræft læse om behandlingen med det kemoterapeutiske stof Irinotecan. Patienter kan læse om selve stoffet og hvordan behandlingen foregår. Patientinformationen er også relevant for patientens pårørende, da bivirkningerne beskrives.

Vi håber, at denne information kan give dig og dine pårørende svar på nogle af de spørgsmål, der melder sig, når du skal i behandling med det kemoterapeutiske stof irinotecan. Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

Din type kræft kan behandles med det kemoterapeutiske stof irinotecan. Vi tilbyder dig denne behandling, idet vi forventer, at den vil lindre dine eventuelle symptomer og medføre delvis svind af sygdommen. I nogle tilfælde kan behandlingen få sygdommen til at svinde helt i kortere eller længere tid.

Hvordan foregår behandlingen med irinotecan?

Behandlingen foregår ambulant, idet du ved det ambulante besøg får lagt et drop og får irinotecan intravenøst (direkte i blodbanen). Behandlingen varer 30-90 minutter pr gang. Du får behandlingen hver anden uge, hvis den gives sammen med et antistof eller anden kemo. Gives behandlingen som enkeltstof eller sammen med capecitabine, skal du have den hver 3.uge. Du bliver scannet med faste intervaller i behandlingsperioden for at følge, hvordan behandlingen virker på sygdommen.

Samtale med læge og sygeplejerske

Hver gang du kommer til kemoterapi, taler du med en sygeplejerske og /eller en læge. Du vil her få mulighed for at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din sygdom og behandling.

Blodprøver

Du skal have taget blodprøver før hver behandling, senest 1 time før konsultationen hos lægen. Du kan også aftale tid hos din egen læge eller på dit lokale sygehus/sundhedscenter dagen før behandlingen. Vi kontrollerer dine blodprøver for at holde øje med, om kemoterapien påvirker din knoglemarv.

Hvilke bivirkninger kan forekomme?

Kemoterapi påvirker overvejende kræftceller, men også kroppens raske celler. Som alt andet medicin kan irinotecan give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Det variere fra patient til patient, hvilke bivirkninger man kan få ved behandling med kemoterapi. Nogle bivirkninger kan forebygges med medicin eller ved at nedsætte din dosis af kemoterapi. Det er vigtigt at du taler med din læge og sygeplejerske om, hvordan du har haft det i perioderne mellem behandlingerne.

I det følgende finder du nogle af de hyppigst forekommende bivirkninger i forbindelse med irinotecan behandling. At de er nævnt i denne information betyder ikke, at alle får dem. Der kan forekomme andre bivirkninger og det er vigtigt, du informerer os om det, hvis det sker.

De første 24 timer efter hver behandling

Hos enkelte patienter kan der opstå bivirkninger, mens man får irinotecanbehandlingen og op til 24 timer efter. Du kan få svedeture, tåreflåd, svimmelhed, synsforstyrrelser, mavesmerter og diarré. 

For at mindske risikoen for disse bivirkninger, får du forebyggende medicin, i form af atropin. Det gives af sygeplejersken som en indsprøjtning i underhuden i maven eller i overarmen kort tid før behandlingen starter. Opstår en af disse bivirkninger alligevel, kan den behandles ved at give yderligere én indsprøjtning med atropin. Du vil få udleveret tablet atropin af sygeplejersken til at tage hjemme, hvis du får behov for at tage yderligere atropin.

Fra dagen efter behandlingen og frem til næste behandling.

Diarré:

Hvis du får diarré mere end 24 timer efter kemoterapien, skal du straks begynde behandling med de stoppende tabletter, du har fået udleveret af sygeplejersken i ambulatoriet. Det er vigtigt at følge instruksen, som er udleveret sammen med tabletterne. Fortsætter din diarré ud over 1 døgn, selvom du har taget de stoppende tabletter, skal du kontakte ambulatoriet/sengeafdelingen.

Blodmangel, infektion og blødning

Da kemoterapi kan påvirke produktionen af blodlegemer i knoglemarven, kan kroppens produktion af hvide og røde blodlegemer samt blodplader blive nedsat.

  • De hvide blodlegemer er kroppens eget forsvar mod infektioner. De kan blive påvirket, så du i nogle dage kan have for få hvide blodlegemer, og i de dage kan du lettere få en infektion. Infektioner kan vise sig ved kulderystelser, feber, svie ved vandladning, hoste, synkesmerter og influenzasymptomer. Det er ca 10-14 dage efter behandlingen med Irinotecan, at dit immunforsvar ligger lavest, men det anbefales, at du er opmærksom på, om du har feber i hele perioden.
  • For få røde blodlegemer kan betyde blodmangel. Blodmangel kan vise sig ved træthed, svimmelhed, hovedpine, åndenød eller hjertebanken. Såfremt du får blodmangel, vil du i nogle tilfælde blive tilbudt en blodtransfusion.
  • For få blodplader kan for eksempel vise sig som blødning fra tandkød eller næse, blå mærker eller små røde pletter i huden.

Det er vigtig du kontakter afdelingen med det samme ved følgende bivirkninger, da de ofte skal behandles under indlægges.

Ved feber over 38 grader i mere end to timer i træk eller feber over 38,5 grader. Ved diarré i mere end ét døgn. Ved blødning, der ikke stopper hurtigt igen.

Træthed

Det er meget almindeligt at blive træt og få følelsen af manglende energi. Trætheden kan både skyldes din kræftsygdom og behandlingen med Irinotecan. Du kan tale med lægen og sygeplejersken om din træthed, ligesom du i ambulatoriet kan få udleveret information om, hvad du selv kan gøre, hvis du er træt.

Kvalme og opkastning

I forbindelse med behandlingen kan du blive utilpas og få kvalme og kaste op. Disse gener kan forebygges med kvalmestillende medicin, som sygeplejersken i ambulatoriet udleverer til dig. Kvalmemedicinen skal tages 1 time før behandlingen starter. Du vil derudover få kvalmestillende medicin med hjem til de følgende to dage. Samt ekstra kvalmestillende medicin du kan tage ved behov udover den faste kvalmebehandling. Du skal fortælle lægen og sygeplejersken, hvis du på trods af den kvalmestillende medicin alligevel har kvalme eller kaster op.

Nedsat appetit

Din sygdom og behandling kan medføre, at appetitten nedsættes. Du kan få råd og vejledning af lægen og sygeplejersken i ambulatoriet eller diætisten tilknyttet ambulatoriet.

Hårtab

Behandlingen kan medføre helt eller delvist hårtab på hovedet og i nogle tilfælde også andre steder på kroppen. Du kan måske mærke lettere smerter eller øget følsomhed i hovedbunden i forbindelse med behandlingen. Hvis du har langt hår, kan du overveje at få klippet håret, før behandlingen starter. På denne måde virker hårtabet mindre overvældende og generende. Du kan få tilskud til køb af paryk, tørklæde eller kasket. Du vil få udleveret en rekvisition til en parykmager efter eget valg. Håret vokser ud igen efter endt behandling. Nogle vil opleve, at håret vokser ud i en anden hårfarve, eller går fra glat til krøllet hår eller omvendt.

Samliv og seksualitet

Det er muligt, at din lyst til seksuelt samvær kan blive nedsat. Dette kan skyldes, at du både er i en fysisk og psykisk belastet situation. Der udskilles kun ubetydelige mængder kemoterapi via skedens slimhinder og gennem sæd. Du vil derfor kunne have samleje uden at skade din partner.

Forholdsregler

Du kan omgås din familie og venner, som du plejer. Der kan være affaldsstoffer fra kemoterapien i sved, urin og afføring i op til fem døgn efter hver behandling. Dette udgør ingen risiko for dine nærmeste. Du skal blot overholde almindelige hygiejniske forholdsregler.

Bilkørsel

Du må ikke køre bil indtil 2 timer efter du har fået indsprøjtning med atropin og behandling med irinotecan pga. risiko for synsforstyrrelser. Atropin udvider pupillerne, så du ikke kan se skarpt. Virkningen ophører gradvist i løbet af et par timer.

Har du spørgsmål?

Er du i tvivl om noget eller har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Det er vigtigt, at du ikke bekymrer dig unødigt. Hvis du har spørgsmål, opfordrer vi dig til at skrive dem ned og tale med personalet om dem, næste gang du kommer til behandling.

Redaktør