Intravenøs port, Forberedelse til anlæggelse

Denne patientinformation henvender sig til patienter, der skal have anlagt en intravenøs port. Patienter skal være fastende og skal holde en pause med blodfortyndende medicin. Patientinformationen indeholder praktiske oplysninger angående mødetidspunkt og andre vigtige oplysninger.

Denne information kan give dig og dine pårørende svar på nogle af de spørgsmål, der melder sig, når du skal have anlagt en intravenøs port. Denne information er et supplement til vores mundtlige information.

Aftale for anlæggelse er aftalt til:

Dato: __________

Tidspunkt: __________

Før indgrebet

Forud for indgrebet skal du være fastende, det vil sige, at du ikke må indtage føde og mælkedrikke samt tygge tyggegummi efter kl. 24. aften før og du må ikke indtage vand efter kl. 06.00, morgen for anlæggelsen.

Der kan være flere patienter, der skal have anlagt PAC samme dag. Alle skal møde fastende kl 07.30, da der kan forekomme aflysninger. Forsinkelser kan også forekomme, da indgrebet foretages af anæstesilæger på operationsgangen, hvilket kan medføre ventetid for dig.

Vigtigt

Hvis du tager blodfortyndende medicin, skal du eventuelt holde pause. Længden af pausen SKAL være aftalt med lægen. Når du ankommer til ambulatoriet 0862, skal du scanne dig ind ved standeren og henvende dig ved skranken ved sygeplejerskerne. Du får udleveret et patientskjorte og du får et patientarmbånd på den ene arm.

Når det er tid til anlæggelse af porten, vil du blive fulgt til operations afdelingen. Du vil være retur i ambulatoriet 0862 efter ca. 1½ time. Inden du går hjem, skal du tale med en sygeplejerske og have udleveret et lille kort, der dokumentere anlæggelsen af den intravenøse port. Denne information er et supplement til afdelingens informationspjecen Intravenøs port. Hvor du kan læse mere om, hvad en port er og, hvad du skal være opmærksom på..

Har du spørgsmål?

Ved tvivlsspørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os.

Redaktør