Injektion med binyrebarkhormon

Injektion med binyrebarkhormon kan gives i led, muskler eller omkring sener.

Injektion med binyrebarkhormon Binyrebarkhormon dæmper den sygdomsaktivitet, der ses ved visse muskel- og ledsygdomme. Injektion med binyrebarkhormon kan gives i led, muskler eller omkring sener.   Er injektionen givet i eller omkring et led, er der størst effekt, hvis du ikke overbelaster det pågældende led de første 1-2 dage.

Alvorlige, men sjældne bivirkninger: 

Infektion (betændelse med bakterier). Dette vil typisk vise sig ved tiltagende rødme, varme, hævelse og smerte omkring leddet/indstiksstedet samt evt. feber. (Infektion opstår som anført sjældent: ved mindre end 1 ud af 10.000 injektioner).   Får du mistanke om infektion skal du henvende dig til ambulatoriet (hverdage dagtid) eller egen læge/vagtlæge.

Mindre alvorlige bivirkninger: 

  • Forbigående smerter omkring indstiksstedet, typisk 12-24 timer efter indsprøjtningen.
  • Søvnløshed og indre uro 
  • Blussen i ansigtet, svedeture og eller hjertebanken.
  • Harmløst og fortager sig hurtigt.
  • Hvidlig farvning af hud og fordybning af huden.
  • Ses sjældent og skyldes svind af fedtvævet i underhuden.Enkelte kvinder oplever blødningsforstyrrelser.

Hvis du har sukkersyge

Vil der ofte komme forbigående stigning i dit blodsukker afhængig af typen af sukkersyge og mængden af indgivet binyrebark-hormon.

Ved insulinkrævende sukkersyge

Vil der ofte være behov for ekstra målinger af dit blodsukker og eventuelt ekstra insulin i en periode efter indsprøjtningen.

Redaktør