Information om indlæggelse på afsnit 0651

I denne patientinformation kan patienten finde en række praktiske oplysninger om indlæggelsen og forløbet i afsnittet. Informationen er et supplement til det materiale, som patienten vil modtage.

Indlæggelse til udtagelse af biopsi via ultralyd på Infektionsmedicinsk afsnit.

Afsnittet modtager patienter med forskellige sygdomme og tilstande. Afsnittet er placeret på plan 5, indgang 08. Ved evt. afbud eller forsinkelse til undersøgelsen, bedes du kontakte afsnittet på telefon 48 29 39 23.

Faste

 Af hensyn til undersøgelsen er det vigtigt du møder fastende. Dvs. du må ikke spise mad, tygge tyggegummi eller drikke de sidste 4 timer.

Indlæggelsesdagen

Du møder som aftalt med sygeplejersken fra Diagnostisk Enhed i afsnittet. Sygeplejerskerne i afsnittet vil hjælpe dig til rette og besvarer evt. spørgsmål. Du bedes medbringe dit sundhedskort. Du bliver herefter modtaget af en sygeplejerske, som kontrollerer dit blodtryk og puls. Efter indgrebet bliver du i din seng kørt tilbage til afsnittet, hvor en sygeplejerske observerer dig og måler blodtryk, puls og din temperatur.

Udskrivelsen

Du bliver tilset og informeret af en læge, som tager stilling til udskrivelse. Kriterier for at du kan gå hjem er, at du har det godt. Du skal forvente 4-6 times indlæggelse. Svar på biopsien vil du få ved et ambulant besøg i Diagnostisk Enhed ca. 5-7 dage efter udskrivelsen.

Akut hjælp

Hvis du efter udskrivelsen har brug for akut hjælp skal du ringe til afsnit 0651 på telefon 48 29 39 23 eller 1813.

Rygning

Hele hospitalet og udenomsarealerne er røgfrit område.

Kiosk og cafeteria

Findes ved hovedindgangen 01. Åbningstid kl.08.00-19.30.

Mødetidspunkt

Du skal møde fastende på Infektionsmedicinsk afsnit 0651, d.: ____/____, 20____

Redaktør