Iltbehandling i hjemmet

Denne patientinformation er til de patienter, som er påbegyndt iltbehandling i eget hjem. Informationen informerer om de praktiske hensyn, herunder bivirkninger.

Iltbehandlingen

Du er kommet i den situation, at din krop har behov for iltbehandling i hjemmet.

Ilten skal altid anvendes som ordineret ved udskrivelsen - minimum 16 timer i døgnet og altid om natten - dette indtil første revurdering.

Du vil få et hjemmebesøg af en iltsygeplejerske fra Lungeambulatoriet indenfor ca. 1-2 måneder efter udskrivelsen.

Din iltbehandling vil løbende blive vurderet. Der vil ved hvert hjemmebesøg blive taget stilling til, om din krop fortsat har brug for ilt. Det vil sige, at din vedvarende iltbehandling til hver en tid kan ophøre. Beslutningen om evt. at stoppe iltbehandlingen tages på baggrund af iltmætningen i blodet og evt. en blodprøve fra arterien.

Iltbehandlingen er ikke en behandling af din åndenød. Iltbehandlingen tilfører organerne den manglende ilt og tilstanden er ikke altid stationær.

Psykisk afhængighed opstår ofte og kan gøre det svært, når ilten fjernes igen. Dette er dog ikke en indikation for at fortsætte iltbehandlingen og følelsen vil aftage igen.

Rygning og åben ild i nærheden af apparatet er strengt forbudt.

Bivirkninger ved medicinsk iltbehandling

Tørre slimhinder i næsen

  • Dette kan afhjælpes ved saltvandsdråber og -spray samt vandbaseret creme ved næseborene. Kan købes på apoteket.

Kuldioxid ophobning

  • Iltmængden som du har fået ordineret, passer til dig og din krop. Det betyder, at du ikke selv må regulere på iltflowet. Symptomer på ophobning af kuldioxid kan være, at du får svært ved at sove, ”bliver rundt på gulvet”, får hovedpine eller bliver sløv.

Symptomerne kan også opstå af andre årsager. Ved tvivl - kontakt Lungeambulatoriet.

Redaktør