I-Pro forløb patientvejledning

I denne patientinformation kan patienten læse om henvisning til forløb med måling af døgnblodsukkerprofiler. Der sættes en glukosesensor ind under huden, som registrerer patientens blodsukker 4 gange dagligt.

Du er henvist til forløb med måling af døgnblodsukkerprofiler.

Formålet vil typisk være at finde ud af hvordan dit blodsukker svinger i løbet af døgnet, og om der forekommer perioder med lavt blodsukker f.eks. om natten.

Vi vil derefter i samarbejde finde forslag til hvad der kan afhjælpe dette.

Det foregår ved at indføre en lille glukosesensor under huden. Det gør ikke ondt, og du kan gøre fuldstændig som du plejer i de 6 døgn målingen foregår. Faktisk er det vigtigt, at du lever som du plejer, da værdien af målingen jo netop er at få et indblik i, hvordan dit blodsukker svinger i hverdagen.

Mens du har sensoren på, skal du måle dit blodsukker 4 gange om dagen og føre dagbog over hvad du spiser og foretager dig.

OBS! Vær opmærksom på at tiderne hænger sammen, og det er derfor ikke muligt kun at ændre den ene. Ved spørgsmål eller aflysning af tid, bedes du ringe på tlf. 48294818 mellem kl. 8.15-9.30

Tid til minimum en opfølgning aftales individuelt.

 

Med venlig hilsen

Diabetesambulatoriet

Redaktør