Hørescreening

Hørescreening af dit barn

For at give børn de bedste muligheder for en normal udvikling, er det vigtigt, at en eventuel nedsat hørelse opdages så tidligt som muligt.

Her kan du læse om, hvordan vi undersøger små børns hørelse.

Derfor undersøger vi dit barns hørelse

Hørelsen betyder meget for udviklingen af barnets psyke, personlighed og adfærd. Barnet bruger hørelsen til at genkende stemmer, efterligne lyde og til at udvikle sit sprog. Hørelsen bliver også brugt til at orientere sig, opfange faresignaler og til at begå sig i sociale sammenhænge. 

Små børn reagerer på ting, som voksne ikke er bevidste om. Af den grund kan man ikke vide, om barnet reagerer på lyde eller ændringer i for eksempel lys eller lufttryk. Det er derfor svært at opdage, at et lille barn har en hørenedsættelse. 

For at give barnet de bedste muligheder for en normal udvikling, er det vigtigt at en nedsat hørelse bliver opdaget så tidligt som muligt – og helst før barnet er seks måneder gammelt.

Selve undersøgelsen

Høreundersøgelsen bliver foretaget på Audiologisk Afsnit. Personalet bruger to forskellige metoder til at lave undersøgelsen. De to metoder supplerer hinanden. 

I OAE-testen (Oto-Akustisk Emission) sender en lille høretelefon kliklyde ind i barnets øregang. Når det indre øre (sneglen) modtager kliklydene, vil øret lave en lyd, som opfanges via høretelefonen. Kliklydene er ikke høje og generer ikke barnet.

I aABR-testen (Automatic Auditory Brainstem Response) får barnet sat tre elektroder på hovedet. Høretelefonen sender igen kliklyde ind i øregangen og hjernens reaktion på lydene opfanges via elektroderne. Elektroderne generer ikke barnets hud og er lette at tage af igen.

Resultatet

Når man laver høreundersøgelse med OAE- og aABRtests, får man enten en tydelig reaktion eller en ikke-tydelig reaktion. 
Tydelig reaktion betyder, at barnet med al sandsynlighed har normal hørelse. En hørenedsættelse kan dog opstå senere i livet. Det er derfor vigtigt, at du også fremover er opmærksom på dit barns hørelse og henvender dig til din sundhedsplejerske eller læge, hvis du er bekymret for, at dit barn ikke hører normalt. 

Når der måles en ikke-tydelig reaktion, kan der være mange forskellige årsager til det, eksempelvis en snæver øregang, uro eller en forkølelse. 
 
Hvis der måles ikke-tydelig reaktion på dit barn, gentager vi høreundersøgelsen en anden dag, eller henviser til mere avancerede høreundersøgelser i Audiologisk Afsnit.

Har dit barn nedsat hørelse modtager I hjælp og rådgivning på Audiologisk Afsnit.

Yderligere oplysninger

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om hørescreening eller børns hørelse, er du velkommen til at kontakte Audiologisk Afsnit på tlf. 4829 3838.

Mød op på Audiologisk Afsnit
Indgang 57, plan 2 – tlf. 48 29 38 38
 
Undersøgelsen er nemmest at foretage, når barnet sover. Der er derfor afsat tid ved undersøgelsen til at få barnet til at sove. Varigheden af undersøgelsen kan være fra et kvarter til en time. Undersøgelsen gør ikke ondt, og I får svar med det samme.

Hvis I bliver forhindret i at komme, så husk at melde afbud til Audiologisk Afsnit på telefon 48 29 38 38 - mandag til fredag kl. 8 – 15.

Redaktør