Hørescreening - nyfødte.

Hørescreening - nyfødte

For at give børn de bedste muligheder for en normal udvikling, er det vigtigt, at en eventuel nedsat hørelse opdages så tidligt som muligt. Her kan du læse om, hvordan vi undersøger små børns hørelse.

Derfor undersøger vi dit barns hørelse 

Hørelsen betyder meget for udviklingen af barnets psyke, personlighed og adfærd. Barnet bruger hørelsen til at genkende stemmer, efterligne lyde og til at udvikle sit sprog.Hørelsen bliver også brugt til at orientere sig, opfange faresignaler og til at begå sig i sociale sammenhænge.

Små børn reagerer på ting, som voksne ikke er bevidste om. Af den grund kan man ikke vide, om barnet reagerer på lyde eller ændringer i for eksempel lys eller lufttryk. Det er derfor svært at opdage, at et lille barn har en hørenedsættelse.

For at give barnet de bedste muligheder for en normal udvikling, er det vigtigt, at en nedsat hørelse bliver opdaget så tidligt som muligt – og helst før barnet er seks måneder gammelt.

Selve undersøgelsen

Høreundersøgelsen foregår enten i forbindelse med indlæggelse på Barselsgangen, i Barselsambulatoriet eller ved hjemmebesøg.
Undersøgelsen foregår som regel, når barnet er 2-4 dage gammelt.

Høreundersøgelsen er en såkaldt OAE-test.
I OAE-testen sender en lille høretelefon kliklyde ind i barnets øregang. Når det indre øre (sneglen) modtager kliklydene, vil øret lave en lyd, som opfanges via høretelefonen. Lyden kaldes også en Oto-Akustisk Emission
og metoden derfor en OAE-test. Kliklydene er ikke høje og generer ikke barnet.

Resultatet

Hvis der måles tydelig reaktion på den lyd, der sendes ind i øret, fungerer det indre øre. Dit barn har derfor med al sandsynlighed normal hørelse.

En hørenedsættelse kan dog opstå senere i livet. Det er derfor vigtigt, at du også fremover er opmærksom på dit barns hørelse og henvender dig til din sundhedsplejerske eller læge, hvis du er bekymret for, at dit barn ikke hører normalt.

Hvis der ikke måles en tydelig reaktion, betyder det ikke nødvendigvis, at dit barn har nedsat hørelse. Ofte skyldes det uro eller baggrundsstøj.
Barnet kan også have fosterfedt eller væske i øret, hvilket er meget normalt
for nyfødte. Fosterfedt og væske forsvinder af sig selv.

Hvis der ikke kan måles en tydelig reaktion på et eller begge ører, får dit barn en tid til en mere uddybende undersøgelse på Audiologisk Afsnit på Nordsjællands Hospital - Hillerød.

Yderligere oplysninger

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om hørescreening eller børns hørelse, er du velkommen til at kontakte Audiologisk Afsnit på tlf. 4829 3838 eller skriftligt på sikker mail via vores hjemmeside. 

Du kan også læse mere om undersøgelsen på vores hjemmeside klik på linket her

Redaktør