Høreprøve i søvn - forældrevejledning.

Høreprøve i søvn

Undersøgelsens formål

Ved en hjernestammeaudiometri er det muligt at fastlægge høretærsklerne med stor sikkerhed, også på små børn.

Selve undersøgelsestiden varierer afhængigt af hvor godt barnet sover, men man kan med fordel afsætte mellem 2 og 5 timer, da der også er sat tid af til, at barnet kan falde i søvn.

I nogle tilfælde er det fordelagtigt at give barnet  Melatonin, for at øge sandsynligheden for at barnet kan sove og dermed at undersøgelsen kan gennemføres.

Hjernestammeaudiometrien foretages ved afledning af elektriske signaler fra hørenerven ved hjælp af 3 - 4 elektroder, der er klistret henholdsvis i pande og bag hvert øre. Herefter kan man registrere det såkaldte hjernestammerespons samtidig med, at først det ene og derefter det andet øre stimuleres med lyd fra en øreprop.

Undersøgelsen foretages af en audiologiassistent. Når undersøgelsen er færdig, vil en af afsnittets læger vurdere undersøgelsen og give jer besked enten telefonisk eller pr. brev, inden for en uge.

Undersøgelsen foretages efter nærmere aftale og foregår på Audiologisk Afsnit 5721.

Forberedelsen:

  • Det er bedst, at barnet møder uden at have sovet, så det lettere kan falde i søvn.
  • Undersøgelsen kan vare lang tid, så medbring barnevogn/klapvogn, puslegrej, sovedyr og lidt mad og drikke til barnet og jer selv. 
  • Der kan ikke medbringes søskende, da undersøgelsen varer lang tid og der skal være ro under undersøgelsen.
  • Undlad at smøre babyolie/creme i barnets ansigt et par dage inden undersøgelsen, da man ikke kan teste hørelsen, hvis ikke elektroderne sidder godt fast på huden.
  • Mobiltelefoner skal være slukket under undersøgelsen, da de kan påvirke målingen.

Har du spørgsmål er du velkomne til at kontakte os.

Redaktør