Høreapparater til børn

Høreapparat til børn

Når dit barn skal have høreapparat

Når et barn under 18 år har et høretab, der kræver behandling med høreapparater, barnet bliver knyttet til børneteamet på Audiologisk Afsnit. 

Børneteamet varetager lægeundersøgelse, høreprøver og høreapparatbehandling, samt rådgiver og vejleder forældrene. 

Overlægen på Audiologisk Afsnit er leder af børnebehandlingen. De øvrige medarbejdere, som børn og forældre stifter bekendtskab med, er læger, audiologiassistenter, audiologopæder, ototeknikere og sekretærer.  

Børneteamet finder i fællesskab ud af, om barnet har brug for høreapparater og sørger for høreapparater, som passer bedst muligt til barnets hørelse. Barnet får taget aftryk til propper, og der aftales en ny tid til tilpasning af høreapparaterne.

Høreapparaterne tilpasses og udleveres af audiologopæden. Ved første afprøvning af høreapparaterne, vil der være en grundig instruktion i, hvordan man bruger høreapparaterne og holder dem ved lige. 

Forældrene får yderligere information om, hvad man kan forvente af resultater og reaktioner efter, at barnet har fået høreapparater. Der vil ofte dukke mange små praktiske spørgsmål op, som må løses hen ad vejen, og som kræver et ekstra besøg hos audiologopæden. Audiologopæden vil også være parat til at svare på spørgsmål pr. telefon eller mail via MinSP.

Audiologopæden aftaler en kontroltid for at høre, hvordan det går med høreapparaterne. I samtale med forældrene evalueres der på høreapparat-behandlingen. Høreapparaterne finjusteres, hvis dette er nødvendigt. I starten når barnet skal vænne sig til at bruge sit høreapparat, vil der ofte være brug for flere besøg hos audiologopæden. Der aftales altid ny tid til næste besøg, inden I går fra Audiologisk Afsnit.

Faste kontrolbesøg

Når barnet har vænnet sig til apparaterne, vil barnet fremover få tilbudt faste kontroltider, hvor hørelsen bliver undersøgt og høreapparaterne tjekket. Skolebørn bliver typisk tilbudt kontroller en gang om året, mens førskole-børn typisk kommer til kontrol to gange om året. Småbørn i alderen 0 - 2 år møder hver tredje måned. 

Til kontrollerne bliver barnet set af en læge, der laves en ny høreprøve, og barn og forældre kommer til samtale omkring brug af høreapparater hos audiologopæden. Ind i mellem undersøgelserne kan der være lidt ventetid, og der sættes 2 timer af til dit barn til kontrolbesøgene på Audiologisk Afsnit. Derfor er det vigtigt, at du husker at melde afbud, hvis I er forhindret i at møde op. 

Garanti og reparation 

Der er 4 års garanti på høreapparatet. Hvis der er en fejl på apparatet, kan I henvende jer direkte til firmaet. Adressen findes på brugsanvisningen.

Samarbejde med kommunen

På Audiologisk Afsnit samarbejder vi med PPR i barnets kommune, hvor tale-hørekonsulenterne er tilknyttet. Hvis du giver dit samtykke, får tale-hørekonsulenten en orientering omkring barnets høreapparatbehandling.

I øvrigt kan forældre kontakte social-forvaltningen i kommunen og høre om muligheden for tabt arbejdsfortjeneste.

Decibel

Decibel er en landsforening for børn og unge med høretab. Foreningen arbejder med at samle viden om høretab og skabe et netværk i Danmark for familier, hvor et eller flere af medlemmerne har høretab. De arrangerer blandt andet familiekurser og netværksarrangementer og man får mulighed for at modtage Decibels magasin om ny viden om høretab og børn.

Hvis du vil vide mere om Decibel, kan du besøge dem på deres hjemmeside www.decibel.dk

Udvikling af hørelsen fremover

Det er svært at sige, hvordan barnets høreudvikling vil være fremover. Men vi følger barnet og sikrer løbende en optimal høreapparatbehandling. 
Hvis det er et mellemøreproblem kan nogle børn vokse sig fra høreproblemerne, men rigtig mange børn begynder her en livslang høreapparatbehandling.

For børn med høretab kan det blive nødvendigt at benytte yderligere tekniske hjælpemidler. Dette kan audiologopæden være behjælpelig med.

Kontakt 

Audiologisk Afsnit 
Nordsjællands Hospital - Hillerød - Opgang 8, 3. sal
Dyrehavevej 29 3400  Hillerød
Tlf: 48 29 38 38
Telefontid man - fre kl. 8 - 15 

Er I forhindret i at komme til en aftalt tid, er det vigtigt, at I hurtigst muligt meddeler dette til Audiologisk Afsnit.
 

Redaktør