Høreapparater

Valg af høreapparatForventninger

Udvælgelse af høreapparat

Når der udvælges høreapparat, tages der hensyn
til følgende faktorer:

  • Høretabet
  • Forholdene i øregangen
  • Fingerfærdighed
  • Hørebehov
  • Synet


Det er således ovenstående punkter, der samlet eller enkeltvis er  udslagsgivende for, hvilken type høreapparat der vælges til dig - eksempelvis om det bliver et høreapparat, der sidder bag øret eller i øret.

Tilvænning

Det er vigtigt at forstå, at høreapparater ikke giver dig normal hørelse. Høreproblemer kan til en vis grad afhjælpes med høreapparater, men det kan ikke gøre dig normalthørende igen.

Du er nødt til at bruge apparatet det meste af dagen, så du vænner dig til at høre på en ny måde. Med et høreapparat hører du nemlig lyde, som du måske ikke har hørt i lang tid.

Apparatet forstærker både det, du gerne vil høre – nemlig tale – og alle de øvrige lyde, som ofte opfattes som baggrundsstøj. Du kan også opleve, at din egen stemme lyder anderledes med høreapparat end uden.

Det kan være svært for familie og venner at forstå, at brugen af høreapparat kræver tilvænning. Du skal regne med, at det tager et par måneder før du har vænnet dig til høreapparatet. Selv med et optimalt tilpasset høreapparat
kan du ikke regne med at dine høreproblemer forsvinder. For eksempel vil du højst sandsynligt stadig have problemer i støjende omgivelser.

Betjening

Det er vigtigt, at du læser brugsanvisningen nøje igennem for at opnå det fulde udbytte af høreapparatet og dets funktioner. De fleste brugsanvisninger  indeholder en lille brugerorienteret fejlfindingsguide, som kan
hjælpe dig med at finde de hyppigste årsager til at høreapparatet ikke fungerer.

Redaktør