Høreapparater - voksne

Skal have høreapparat

Audiologisk Afsnit

På Audiologisk Afsnit er der læger, audiologiassistenter, øreprop-teknikere, audiologopæder og sekretærer. 

Audiologisk Afsnits personale laver lægeundersøgelser, høreprøver, aftryks-tagning til ørepropper og i-øret-apparater samt tilpasning, justering og vejledning i høreapparater. 

Du finder Audiologisk Afsnit på Nordsjællands Hospital, Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød, indgang 08, plan 3 eller indgang 57 (den sorte bygning på p-pladsen).

Garanti, reparation, justering og udskiftning af høreapparater

Der er fire års servicegaranti på høreapparater. Hvis dit høreapparat går i stykker, kan du ringe til Audiologisk Afsnit og få en kviktid, hvor personalet kan forsøge at reparere dit apparat eller sende det til reparation.

Hvis du selv vil sende det til repation, så vedlæg en seddel med beskrivelse af problemet samt din fødselsdato, navn og adresse. Hvis du har nogle spørgsmål til fremgangsmåden, er du velkommen til at kontakte Audiologisk Afsnit.

Hvis du har brug for justering af høreapparatet, kan du blot henvende dig telefonisk til Audiologisk Afsnit og aftale tid. 

Normalt udskiftes høreapparater efter 4 år. Nye høreapparater tildeles på grundlag af en ny høreundersøgelse. For at få tid til en ny høreundersøgelse på Audiologisk Afsnit, skal du bruge en henvisning fra egen ørelæge til fornyelse af apparater.

Som høreapparatbruger er det i øvrigt en god idé at få ørerne regelmæssigt efterset for voks. Enkelte danner mere voks, end de tidligere har gjort, når de begynder at bruge høreapparater. Er øret tilstoppet med voks, vil det virke som om, høreapparatet ikke forstærker tilstrækkeligt eller høreapparatet kan begynde at hyle. 

Batterier og andet ekstra tilbehør til høreapparater

Batterier er gratis og fås hos Oticon. Der findes forskelligt tilbehør til høreapparater. Du kan finde information om dit tilbehør i brugsanvisningen til apparaterne. Er der noget, du er i tvivl om, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte Audiologisk Afsnit.

Behov for hjælpemidler

Kommunikationscenterene yder specialpædagogisk og teknologisk bistand samt afprøvning af hjælpemidler til voksne med nedsat  hørelse.

Har du behov for yderligere undervisning i brug af og tilvænning til høreapparatet, kan du frit henvende dig til et af Kommunikationscentrene. De vejleder også i, og hjælper med, at ansøge kommunen om hjælpemidler som teleslyngeanlæg og forstærkertelefon. 

Har du allerede et hjælpemiddel, og er det gået i stykker, så skal du kontakte kommunen. 

På Kommunikationscentrene er der også mulighed for undervisning af pårørende til høreapparatbrugere, og undervisning til borgere med tinnitus. 

Justering

Har du spørgsmål eller ønsker justering af dine høreapparater er du velkommen til at ringe til Audiologisk Afsnit. Tlf. 4829 3838 - hverdage kl. 8.00 - 15.00.

Aflysning 

Er du forhindret i at komme til en aftalt tid, er det vigtigt, at du hurtigst muligt meddeler dette til Audiologisk Afsnit på telefonnummer 4829 3838, hverdage kl. 8.00 – 15.00. Du kan også gå ind på MinSP og melde afbud. 

Leverandører:

Oticon/Bernafon/Phonic Ear                               
Sundbyvej 19, 7752 Snedsted
Tlf: 39 17 71 00    

GN Resound
Lautrupbjerg 7, 2750 Ballerup
Tlf: 45 75 22 22

Interton
Lautrupbjerg 7, 2750 Ballerup
Tlf: 45 75 22 22

Unitron
Øster Hougvej 42 – 44, 5500 Middelfart
Tlf: 38 32 12 29

Phonak
Øster Hougvej 42 – 44, 5500 Middelfart
Tlf: 64 41 78 87

Signia Høreapparater
Nymøllevej 6, 3450 Lynge
Tlf: 63 15 40 00

Widex
Nymøllevej 6, 3540 Lynge
Tlf: 44 35  60 80

Coselgi
Nymøllevej 6, 3540 Lynge
Tlf: 44 35 60 80

Redaktør