Høreapparater - fra barn til voksen

Når man fylder 18 årHøreapparater - fra barn til voksen

Når man fylder 18 år, er man voksen og indgår ikke længere i børneteamet på Audiologisk Afsnit. Det betyder, at der er visse ændringer i behandlingen med høreapparat. Dem kan du læse om her.

Ændringer - fra barn til voksen

Hvis man har spørgsmål til høreapparatbehandlingen, skal man ikke ringe til audiologopæden men til sekretæren. 

Skal man undersøges på Audiologisk Afsnit, kræver det en henvisning fra en ørelæge. Har man været fulgt i Audiologisk Afsnit uden at have et  behandlingskrævende høretab, skal man nu selv henvende sig til en ørelæge, hvis der sker ændringer i hørelsen.

Som voksen kan man afhængig af høretabet selv vælge, om man vil behandles på en privat eller en offentlig høreklinik.

Skal man have justeret sit høreapparat, skal man kontakte Audiologisk Afsnit for en tid. Det er vigtigt at ørerne er renset for voks, inden man møder op.

Når man skal have nye høreapparater skal man selv henvende sig for en ny undersøgelse. Der er 4 års garanti på høreapparaterne.

Hjælpemidler udleveres og ansøges ikke længere på Audiologisk Afsnit, men på Kommunikationscentret eller igennem hjemkommunen.

Har man høreapparater og behov for tekniske hjælpemidler på sin uddannelsesinstitution, er det ikke længere PPR der hjælper med dette, men SU-styrelsen. Personlige hjælpemidler kan afprøves og ansøges via Kommunikationscenteret.

Kommunikationscentret

Kommunikationscenteret yder specialpædagogisk og teknologisk bistand samt afprøvning af hjælpemidler til voksne med nedsat hørelse.

Har du behov for yderligere undervisning i brug af og tilvænning til høreapparatet, kan du frit henvende dig til kommunikationscentret. De vejleder også i og hjælper med at ansøge kommunen om hjælpemidler som  teleslyngeanlæg og forstærker-telefon.

Har du allerede et hjælpemiddel, og er det gået i stykker, så skal du kontakte kommunen eller det kommunikationscenter, som hører til din kommune.

Redaktør