Hjernestammeaudiometri

Hjernestammeaudiometri i fuld bedøvelse.

Undersøgelsens formål

Ved en hjernestammeaudiometri er det muligt at fastlægge høretærsklerne med stor sikkerhed, også på små børn.

Sådan foregår undersøgelsen

Hjernestammeaudiometrien foretages en formiddag efter nærmere aftale. Undersøgelsen foregår på operationsstuen på øreafdelingens operationsgang.

Barnet vil et stykke tid før hjernestammeaudiometrien blive lyttet på hjerte og lunger og evt. tale med narkoselægen. Den morgen, der er aftalt tid til hjernestammeaudiometrien, møder man fastende på sengeafdelingen.

Selve hjernestammeaudiometrien er uden gener og varer omkring 2 - 3 timer. Fuld narkose er nødvendig for at sikre, at barnet ligger stille, mens undersøgelsen foregår.

Når barnet er i narkose, har vi også mulighed for at se ørene grundigt efter med mikroskop. Hvis der er tegn på væske bag trommehinderne punkteres disse, og væsken suges ud, før vi foretager hjernestammeaudiometrien.

I nogle tilfælde isætter vi et trommehindedræn, hvis det skønnes nødvendigt og hvis vi har aftalt det med jer forinden.

Hjernestammeaudiometrien foretages ved afledning af elektriske signaler fra hørenerven ved hjælp af 3 - 4 elektroder, der er klistret henholdsvis i pande og bag hvert øre.

Herefter kan man registrere det såkaldte hjernestammerespons samtidig med, at først det ene og derefter det andet øre stimuleres med lyd fra en øreprop.

Undlad venligst at bruge creme om morgenen inden undersøgelsen, da elektroderne i så fald ikke kan sidde fast. Barnets forældre får besked om undersøgelsesresultatet på dagen eller ugen efter pr. tlf.

Barnet kan sædvanligvis gå hjem sidst på eftermiddagen.

Redaktør