Hjernerystelse

Hjernerystelse opstår i forbindelse med et kraftigt slag eller stød mod hovedet, hvorved hjernen rystes.

Hvad er hjernerystelse?

Hjernerystelse opstår i forbindelse med et kraftigt slag eller stød mod hovedet, hvorved hjernen rystes. Der sker en kortvarig funktionsforstyrrelse af nervecellerne og vævet i hjernen. Dette betyder at dele af hjernens funktioner i større eller mindre grad midlertidigt ”kobles fra”. Symptomerne er afhængige af sværhedsgrad.

Normale symptomer

 • Kortvarig bevidstløshed (under fem minutter)
 • Hukommelsestab om uheldet
 • Hovedpine
 • Kvalme, opkast
 • Svimmelhed
 • Træthed og trang til søvn
 • Koncentrationsbesvær

I sjældne tilfælde kan der inden for de første døgn komme tegn på, at et lille blodkar i hjernen er bristet. Dette kræver indlæggelse og behandling. Du skal derfor være opmærksom på tegn på forværring.

Unormale symptomer og tegn på forværring

 • Tiltagende sløvhed og besvær med kontakt (skal vækkes)
 • Uforståelig tale og ændret adfærd (underlig opførsel)
 • Tiltagende forvirring og uro
 • Synsforstyrrelser
 • Voldsom hovedpine eller voldsomme opkastninger
 • Kramper
 • Lammelser eller besvær med at styre arme og ben.

Tag på skadestuen eller ring til vagtlægen hvis der opstår unormale symptomer.

Pas på de første dage efter hjernerystelsen

Det første døgn efter en hjernerystelse bør man ikke være alene. For at forebygge at hovedpinen, trætheden og svimmelheden trækker ud, skal man forholde sig i ro den første tid efter hjernerystelsen. De første par døgn - eller indtil hovedpine, kvalme og svimmelhed er forsvundet - skal man ikke beskæftige sig med noget der kræver koncentration eller anstrenger hjernen, så som:

 • Længerevarende fjernsynskiggeri eller læsning
 • Computer, spillekonsol, smartphone, tablet.
 • Sport
 • Alkohol

Ved hovedpine kan tages håndkøbsmedicin. Vi gør opmærksom på at man ifølge færdselsloven ikke må køre bil eller lignende før, man føler sig helt sikker på, at det er forsvarligt.

Efter de første døgn

Langt de fleste får det godt i løbet af de første døgn og har derefter ingen problemer. Nogle få er efterfølgende plaget langvarig hovedpine, eventuelt koncentrationsbesvær, øget irritabilitet, svimmelhed og træthed. Hvis disse symptomer varer mere end 2-3 uger, bør man opsøge egen læge. Forlængelse af sygemelding diskuteres med egen læge.

Redaktør