Hjemmehæmodialyse

I denne patientinformation kan patienter læse nærmere om forholdene der er associeret ved dialyse i hjemmet. Patienten skal først oplæres og godkendes af en læge. I patientinformationen er der også informationer om hvad en dialysemaskine kræver.

Denne information er til dig, som gerne vil dialysere hjemme hos dig selv. Her kan du læse om, hvad der skal til for, at du kan komme til at dialysere hjemme.

Fordele ved at dialysere hjemme

Der er flere fordele ved at dialysere hjemme. Du er uafhængig af faste tider i afsnittet, og du kan selv disponere over dine dialysetider og antallet af dine dialyser. Du kan dialysere på alle tider af døgnet – også om natten. Derudover skal du ikke bruge tid på transport. Med hjemmehæmodialyse bliver der færre kost- og væskerestriktioner, fordi du vil få mere dialyse. Din behandling med medicin vil løbende blive vurderet i forhold til om du kan sættes ned i dosis eller helt undvære nogle af tabletterne.

Før du kan dialysere hjemme

Det er vigtigt, at du er indstillet på at varetage din egen behandling, evt. med hjælp fra en af dine pårørende, og at du sørger for at få dialyseret minimum det samme antal dialyser, som du ville få tilbudt i afdelingen. Hjemme kan du dog dialysere oftere, og det skal du også gerne benytte dig af for at udnytte fordelene ved hjemmehæmodialyse.

For at du kan komme til at dialysere hjemme, kræves det at:

  • Du helbredsgodkendes af lægen, og at dine dialyser er ukomplicerede. I nogle tilfælde kan lægen vurdere, at du har for mange følgesygdomme til, at det er sikkert at dialysere hjemme.
  • Du sammen med hjemmehæmodialysesygeplejerskerne vurderer, at du og evt. dine pårørende kan det, der skal til for at kunne varetage hele behandlingen hjemme.
  • Du har plads til en dialysemaskine og et vandanlæg i din bolig, og at arealet til dialysemaskinen er hygiejnisk forsvarligt.
  • Du har plads til en del sterilvarer. De remedier du skal bruge til maskinerne, kræver plads, svarende til et almindeligt garderobeskab.

Oplæring

Når du er godkendt af lægen, vil du få 2 kontaktsygeplejersker, der sammen med dig har ansvar for din optræning. Du bliver oplært efter et optræningsskema, og forløbet kommer til at foregå i Limited Care-afsnittet. Optræningstiden er meget individuel, og under din optræning vil du løbende blive evalueret af dine to kontaktsygeplejersker. Det er individuelt, hvor lang tid et optræningsforløb varer, men typisk 3 måneder.

Installationer i hjemmet

Inden du begynder at dialysere hjemme, vil du få besøg af en dialysetekniker og en af dine kontaktsygeplejersker. De vil vurdere, hvilke installationer der kræves for, at maskinen kan tilsluttes. Der skal også tages vandprøver. Man vil sammen med dig vurdere, hvor det er mest hensigtsmæssigt at dialysere i dit hjem.

Dialysemaskine kræver:

  • Vandanlægget skal have tilførsel af vand og mulighed for afløb.
  • Egen gruppe på din eltavle.

Begge installationer får egne målere installeret. Installationerne betales af dialyseafdelingen, og forbruget af vand og el til behandlingen vil blive refunderet af dialyseafdelingen. Da du har et vandanlæg installeret, skal du underrette dit forsikringsselskab. Merydelsen skal du selv betale.

Når du er startet hjemme

En af dine kontaktsygeplejersker vil være til stede ved de første dialyser. Herefter dialyserer du selv, og du kan altid kontakte afdelingen i åbningstiden, hvis du bliver i tvivl om noget.

Ca. hver 3. måned vil du få en lægegennemgang på Limited Care-afsnittet, hvor der bliver lavet en kontol og du taler med en læge.

Varer til dialysebehandling bestiller du hos Baxter, som leverer hver 14. dag. Affald bortskaffes i dagrenovationen. Du vil få refunderet udgifter til en ekstra affaldsbeholder.

Du kan til enhver tid få en plads i Limited Care-afsnittet, hvis du ikke længere ønsker at dialysere hjemme. Hvis din sygdom/tilstand ændrer sig, kan personalet også skønne, at du i en periode skal dialysere i afdelingen.

Forbehold

Som beskrevet tidligere er optræningsforløbene individuelt, og sammen med dig vil dine kontaktsygeplejersker hele tiden evaluere forløbet. Det er dialyseafdelingen som har det overordnede ansvar for din behandling, hvorfor det kan blive nødvendigt at afbryde optræningsforløbet, hvis det ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Hvis du undervejs i optræningsforløbet ikke ønsker hjemmehæmodialyse alligevel, kan du til enhver tid afbryde forløbet.

Yderligere information

Hvis du vil vide mere om dialyse i hjemmet, er du velkommen til at kontakte Limited Care på tlf.nr.: 48 29 58 78, hvor sygeplejerskerne kan give dig yderligere oplysninger, og der kan aftales et besøg i afdelingen.

Med venlig hilsen

Personalet i Limited Care-afsnittet H0921

Redaktør