Herceptin, behandling med

I denne patientinformation kan patienter med brystkræft læse om lægemidlet Herceptin, som kan bremse brystkræft. Herceptin kan gives aleneeller sammen med kemoterapi eller antihormon behandling.

Information til patienter med HER2-positiv brystkræft, der har spredt sig.

Vi håber, at denne folder kan give dig svar på nogle af de spørgsmål, der melder sig, når du skal i behandling med Herceptin. Dine pårørende kan også have glæde af at læse informationen for bedre at kunne støtte og vejlede dig i dine overvejelser.

Hvad er Herceptin?

Herceptin indeholder det aktive stof trastuzumab, som er et antistof, der bruges til behandling af HER2-positiv brystkræft, som har spredt sig. Herceptin kan gives alene eller sammen med kemoterapi eller antihormon behandling.

Behandling med Herceptin kan ikke helbrede brystkræft, men kan hos nogle patienter bremse sydommen i en periode.

Hvad er HER2-positiv brystkræft?

Hos nogle patienter med brystkræft indeholder kræftcellerne store mængder HER2. Denne form for brystkræft betegnes ”HER2- positiv brystkræft”. HER2 er en forkortelse for Human Epidermal vækstfaktor Receptor-2. Det er et protein, som findes på overfladen af nogle af kroppens normale celler - de såkaldte HER2- receptorer. Receptorerne kan stimulere cellerne til at dele sig. Det er en helt normal proces.

Nogle kræftceller har et meget stort antal HER2-receptorer, og de celler deler sig meget hyppigt og får derved kræftknuden til at vokse. Denne type brystkræft kaldes for HER2-positiv.

Hvordan virker Herceptin?

Herceptin er udviklet til at virke specielt mod kræftceller, som har et stort antal HER2- receptorer. Desuden kan Herceptin få kroppens immunforsvar til at bekæmpe HER2-positive kræftceller.

Herceptin kan dermed:

  • Få HER2-receptorerne til at nedsætte signalerne til celledeling.
  • Gøre immunforsvaret i stand til at skelne mellem HER2-positive kræftceller og normale celler. Derefter kan immunforsvaret nedbryde kræftcellerne.

Det skal du vide, før du får Herceptin

Du må ikke få Herceptin, hvis:

  • Du er overfølsom/allergisk over for trastuzumab eller et af de øvrige indholdsstoffer.
  • Du har alvorlige problemer med at trække vejret på grund af din kræftsygdom, eller hvis du har behov for behandling med ilt for at trække vejret.

Når du behandles med Herceptin, vil din læge være opmærksom på:

  • Om du har haft hjertesvigt, koronararteriesygdom, hjerteklapsygdom (hjertemislyd) eller forhøjet blodtryk.
  • Om du har åndenød.
  • Om du tidligere har fået andre kræftbehandlinger som f.eks. doxorubicin eller epirubicin.

Behandling med Herceptin kan påvirke hjertet. Derfor skal din hjertefunktion kontrolleres før og under behandlingen. Hvis du udvikler tegn på hjertesvigt - det vil sige utilstrækkelig effekt af hjertets pumpefunktion - kan det være, at du må stoppe behandlingen med Herceptin. Det afgør lægen, der behandler dig.

Brug af anden medicin

Fortæl altid personalet på afdelingen, hvis du får anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Det kan tage op til 6 måneder at udskille Herceptin fra kroppen. Du bør derfor fortælle personalet, at du har fået Herceptin, hvis du begynder at anvende enhver form for nyt lægemiddel inden for 6 måneder efter ophør med Herceptin-behandlingen.

Graviditet og amning

Før du påbegynder behandling, skal du fortælle din læge, om du er gravid, tror du er gravid, eller om du påtænker at blive gravid. Du skal bruge effektiv prævention under behandlingen med Herceptin og i 6 måneder efter, at behandlingen er stoppet. I sjældne tilfælde er der hos gravide kvinder, der får Herceptin, observeret en nedsat mængde fostervand. Lægen vil rådgive dig om risiko og fordele ved at tage Herceptin under graviditeten.

Du må ikke amme dit barn under behandling med Herceptin og i de første 6 måneder efter, du har fået den sidste dosis. Spørg din læge eller dit apotek til råds, inden du tager nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hvis du får symptomer såsom kulderystelser eller feber under en infusion med Herceptin, må du ikke køre bil, motorcykel, cykle eller betjene maskiner, før symptomerne er forsvundet.

Hvordan foregår behandling med Herceptin?

Behandlingen med Herceptin gives som en injektion i låret i underhuden over 2-5 minutter. Efter 1.gang skal du blive i afdelingen i 6 timer til observation for eventuelle bivirkninger. De efterfølgende 2 gange skal du observeres i 2 timer. Herefter kan du gå umiddelbart efter injektionen. Herceptin kan gives alene eller sammen med kemoterapi eller antihomonbehandling.

Behandlingen gives hver tredje uge og dosis beregnes ud fra din vægt. Herceptin kan gives alene eller sammen med kemoterapi eller antihormonbehandling.

Hvor længe gives behandlingen?

Behandling med Herceptin gives hver tredje uge i et år, eller indtil sygdommen eventuelt forværres.

Bivirkninger ved Herceptin

Herceptin kan som al anden medicin give bivirkninger, men det er ikke alle, der får bivirkninger.

I forbindelse med behandlingen

Nogle patienter oplever ubehag i forbindelse med behandlingen. Det vil for det meste være forbigående og opstå i de første timer efter første injektion. Kulderystelser, feber og influenza-lignende symptomer er de mest almindelige. Det er set hos flere end 1 ud af 10 patienter.

Andre symptomer efter behandlingen:

Utilpashedsfølelse og kvalme, opkastning, smerter, forøget muskelspænding og rystelser, hovedpine, svimmelhed, vejrtrækningsbesvær, forhøjet eller for lavt blodtryk, forstyrrelser i hjerterytmen, hævelse i ansigtet og læberne, udslæt og træthedsfølelse.

I nogle tilfælde kan symptomerne indtræde senere end 6 timer efter injektionen er givet. Hvis det sker for dig, skal du øjeblikkeligt kontakte en læge. Nogle gange kan symptomerne mindskes og senere igen blive værre. Andre bivirkninger kan indtræffe på ethvert tidspunkt under behandlingen med Herceptin.

Hjerteproblemer kan nogle gange forekomme under behandlingen og lejlighedsvis efter behandlingen er stoppet.

De kan være alvorlige og medføre symptomer som: Åndenød, herunder åndenød om natten, hoste, hævelser i ben eller arme samt hjertebanken

Lægen vil kontrollere dit hjerte regelmæssigt under behandlingen, men du skal øjeblikkeligt fortælle lægen, hvis du får nogle af ovenstående symptomer. Hvis symptomerne opstår efter, din behandling er afsluttet, skal du kontakte din læge og fortælle, at du er blevet behandlet med Herceptin.

Almindelige bivirkninger ved Herceptin

Flere end 1 ud af 10 vil opleve en eller flere af følgende bivirkninger: Diarré, svaghed, hududslæt, brystsmerter, mavesmerter, ledsmerter, feber som følge af for få hvide blodlegemer, muskelsmerter, øjenbetændelse, øjne der løber i vand, næseblod, løbende næse, rysten, hedeture og svimmelhed.

Andre almindelige bivirkninger er:

Allergiske reaktioner, unormale blodtal, forstoppelse, halsbrand, infektioner i blære og hud, helvedesild, betændelse i brystet, betændelse i bugspytkirtel eller lever, nyresygdomme, forøget muskeltonus og spænding, følelsesløshed, stikken og prikken i fingre og tæer, sygdom i neglene, hårtab, søvnløshed, søvnighed, blå mærker, hæmorroider, kløen, mund- og hudtørhed, tørre øjne, sveden, svagheds- og utilpashedsfølelse, angst, depression, sygelige tanker, appetitløshed, ændret smag, vægttab, astma, lungesygdomme, ryg-, nakke- og knoglesmerter, akne og kramper i benene. Disse bivirkninger opleves af mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede.

Andre sjældne bivirkninger:

Mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede vil opleve: Svaghed, inflammation/arvæv i lungerne, gulsot.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål, opfordrer vi dig til at skrive dem ned og tale med personalet om dem næste gang, du kommer til behandling. Det er vigtigt, at du ikke bekymrer dig unødigt.

Redaktør