Halaven (Eribulin), Behandling af brystkræft med

Denne patientinformation henvender sig til patienter som ønsker svar på spørgsmål angående behandling med det kemoterapeutiske stof Halaven. Stoffet gives som en infusion i en vene, i en behandlingscyklus på 21 dage. Eventuelle bivirkninger ved behandlingen er beskrevet i patientinformationen.

Vi håber, at denne information kan give dig og dine pårørende svar på nogle af de spørgsmål, der melder sig, når du skal i behandling med det kemoterapeutiske stof Halaven. Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

Hvad er Halaven?

Halaven er kemoterapi. Kemoterapi virker ved at ødelægge cellernes evne til at dele sig og dermed bremse kræftens udvikling. Halaven er kemoterapi til behandling af lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft hos patienter, der har modtaget mindst to andre kemoterapi-kure for denne diagnose.

Hvordan foregår behandlingen med Halaven?

Halaven gives som en hurtig infusion i en vene. Doseringen afhænger af din kropsstørrelse og din generelle helbredstilstand. Halaven gives i behandlingscyklusser på 21 dage (1 serie), og du vil som regel få behandling på dag 1 og 8 i hver serie. Før hver serie med Halaven vil du få taget blodprøver og blive undersøgt af en læge. Selve behandlingen foregår ambulant, dvs. at du ikke behøver at være indlagt på hospitalet. Minimum 1 time før behandling skal du tage 50mg prednisolon, der er kvalmestillende.

Hvor lang tid fortsætter behandlingen med Halaven?

Antallet af behandlinger afhænger af, hvordan du tåler behandlingen og af, hvordan kræftsygdommen reagerer på behandlingen. Du vil med fastlagte intervaller blive CT-scannet for at vurdere effekten.

Samtale med læge og sygeplejerske

Hver gang du kommer til en ny serie af kemoterapi, taler du med en læge og en sygeplejerske. Du vil her få mulighed for at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din sygdom og behandling.

Blodprøver

Du skal have taget blodprøver før hver behandlingsserie. Dette skal ske senest 1 time før konsultationen hos lægen. Du kan også aftale tid hos egen læge senest dagen før behandlingen eller på dit lokale sygehus dagen før. Vi kontrollerer dine blodprøver for at holde øje med, om kemoterapien påvirker din knoglemarv.

Bivirkninger

Kemoterapi påvirker overvejende kræftceller, men også kroppens raske celler. Som alt andet medicin kan Halaven give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Det varierer fra patient til patient, hvilke bivirkninger man kan få ved behandling med kemoterapi. Nogle bivirkninger kan forebygges med medicin eller ved at nedsætte din dosis af kemoterapi. Det er vigtigt at du taler med din læge og sygeplejerske om, hvordan du har haft det i perioderne mellem behandlingerne.

Hvilke bivirkninger kan der forekomme?

I det følgende finder du nogle af de hyppigste forekommende bivirkninger i forbindelse med Halaven behandling. At de er nævnt i denne information, betyder ikke, at alle får dem. Omvendt kan der forekomme andre bivirkninger for den enkelte patient end nævnt i denne information.

Blodmangel, infektion og blødning

Da kemoterapi kan påvirke produktionen af blodlegemer i knoglemarven, kan kroppens produktion af hvide og røde blodlegemer samt blodplader blive nedsat.

  • De hvide blodlegemer er kroppens eget forsvar mod infektioner. De kan blive påvirket, så du i nogle dage kan have for få hvide blodlegemer, og i de dage kan du lettere få en infektion. Infektioner kan vise sig ved kulderystelser, feber, svie ved vandladning, hoste, synkesmerter og influenza symptomer. Det er ca. 10-14 dage efter indgift af Halaven, at dit immunforsvar ligger lavest, men det anbefales, at du er opmærksom på, om du har feber i perioden.
  • For få røde blodlegemer kan betyde blodmangel. Blodmangel kan vise sig ved træthed, svimmelhed, hovedpine, åndenød eller hjertebanken. Hvis du får blodmangel, vil du i nogle tilfælde blive tilbudt en blodtransfusion.
  • For få blodplader kan for eksempel vise sig som blødning fra tandkød eller næse, blå mærker eller små røde pletter i huden.

Hvis du får feber over 38,5 grader eller blødning, der ikke stopper af sig selv, er det vigtigt, at du kontakter afdelingen, da det kan være nødvendigt at behandle bivirkningerne, eventuelt under indlæggelse.

Træthed

Det er meget almindeligt at blive træt og få følelsen af manglende energi. Trætheden kan både skyldes din kræftsygdom og behandlingen med Halaven. Du kan tale med lægen og sygeplejersken om din træthed, ligesom du på afdelingen kan få udleveret en pjece om, hvad du selv kan gøre, hvis du er træt.

Kvalme og opkastning

Kvalme og opkastning kan forekomme og kan forebygges ved hjælp af kvalmestillende tabletter. Du får tabletterne udleveret i ambulatoriet, og disse kan tages efter behov. Du skal fortælle lægen og sygeplejersken, hvis du på trods af den kvalmestillende medicin alligevel har kvalme eller kaster op. Du kan også få udleveret skriftlig information, som giver gode råd om, hvad du selv kan gøre.

Hårtab

Behandlingen medfører hårtab på hovedet og i nogle tilfælde også andre steder på kroppen. Du kan måske mærke lettere smerte eller øget følsomhed i hovedbunden i forbindelse med hårtabet. Hvis du har langt hår, kan du overveje at få klippet håret før behandlingen. På den måde virker hårtabet mindre overvældende og generende. Der er mulighed for at få paryk eller anden hovedbeklædning, som hospitalet afholder udgiften til. Du vil få udleveret en rekvisition til en parykmager efter eget valg. Håret vokser ud igen, når behandlingen er afsluttet. Nogle vil opleve, at håret vokser ud i en anden hårfarve, eller går fra glat til krøllet hår eller omvendt.

Nervesystemet

Halaven kan give føleforstyrrelser i fingerspidserne og under fødderne. Dette skyldes, at Halaven påvirker de yderste nerveender. Dette kan opleves som en prikkende eller brændende fornemmelse, svaghed eller lettere smerte i fingre og/eller fødder. Generne aftager oftest efter behandlingens ophør. For nogle kan det tage op til et helt år og i sjældne tilfælde kan generne blive kroniske.

Smerter i led og muskler og hovedpine

Smerter i led og muskler og hovedpine er almindeligt forekomne bivirkninger. Tal med din læge, hvis det ikke kan lindres med Panodil.

Kræver behandlingen særlige forholdsregler?

Nej, det gør den ikke. Du kan leve stort set, som du plejer. Der kan være affaldsstoffer fra kemoterapien i sved, urin og afføring i op til fem døgn efter hver behandling. Dette udgør ingen risiko for dine nærmeste. Du skal blot overholde almindelige hygiejniske forholdsregler. Hvis du er i den fødedygtige alder, skal du bruge sikker svangerskabsforebyggelse i hele behandlingsforløbet og i 6 måneder efter, at du har fået den sidste behandling. Det anbefales brug af kondom eller spiral under behandlingen og indtil 6 måneder efter behandlingens ophør.

Har du spørgsmål?

Er du i tvivl om noget eller har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Der er vigtigt, at du ikke bekymrer dig unødigt. Hvis du har spørgsmål, opfordrer vi dig til at skrive dem ned og tale med personalet om dem, næste gang du kommer til behandling.

Redaktør