Forvirringstilstand - Delirium

Delirium er en reaktion på forskellige ændringer i kroppen hos alvorligt syge. Læs her om hvordan det viser sig og hvad du som pårørende kan gøre.

Pårørende information

Delirium er en reaktion på forskellige ændringer i kroppen hos alvorligt syge. Disse ændringer kan skyldes selve sygdommen, infektion, medicin, forgiftning eller abstinenser. Tilstanden opstår ofte pludseligt eller over få døgn. Delirium kaldes i daglig tale ”delir”.
 
Hvordan viser delir sig?


Symptomerne kan være: 

 • ændret adfærd
 • svækket opmærksomhed
 • påvirket bevidsthed
 • svært ved at koncentrere sig
 • hukommelsesbesvær
 • fysisk uro
 • nedsat aktivitet
 • hallucinationer (ser/hører noget andre ikke ser/hører)
 • manglende sammenhæng mellem tale og handling
 • følsomhed overfor lyde
 • manglende initiativ
 • angst, vrede, tristhed
 • fjendtlighed og mistro


Delir kan være forbigående og variere fra dag til dag og fra time til time. Det kan optræde med et eller flere af ovennævnte symptomer. 

Hvad kan du som pårørende gøre?

Det kan være en hjælp, hvis du eller en anden nærtstående har mulighed for at være tilstede. Det har stor betydning, hvis man kan være rolig. Roen forplanter sig til den syge. 

 • Hvis muligt være tilstede
 • Undgå at for mange er sammen med den syge på en gang 
 • Minimer indtryk ved at skabe en rolig atmosfære (undgå TV og radio)
 • Mind om tid og sted
 • Lad den syge have noget genkendeligt omkring sig (sengetæppe, tæppe, billeder eller evt. et kæledyr) 
 • Vær rolig og undgå at diskutere med den syge
 • Husk høreapparater og briller
 • Før enkle samtaler. Brug korte letforståelige sætninger, få og enkle spørgsmål, undgå konfrontation.

Når en nærtstående er i delir, er det oftest meget svært at være pårørende og at være tæt på den syge. 
Det er både almindeligt og helt forståeligt at opleve usikkerhed, afmagt, frustration og at blive ked af det. 
I den situation er det godt at dele tanker og følelser med hinanden i familien og med de professionelle, der kender reaktionerne fra ligende situationer.

Du er altid velkommen til at henvende dig til personalet. 


Med venlig hilsen


Personalet 
Gynækologisk Afdeling G0121
Tlf.nr.: 48 29 71 63

Redaktør