Forstyrrelser i hjerterytmen, behandling med Multaq

Multaq er en medicin, der bruges til at behandle rytmeforstyrrelser i hjertet.

Kort om behandlingen

Du skal behandles med medicin, der forebygger forstyrrelser i hjerterytmen. Formålet med behandlingen er at holde din hjerterytme stabil og dermed undgå de symptomer, som en uregelmæssig hjerterytme kan give. Medicinen virker ved at hæmme de elektriske impulser i hjertet. 

Behandling startes, mens du er indlagt på hospitalet.

Sådan foregår det

Behandlingen

Du skal tage medicinen som tabletter. Medicinen får din hjerterytme til at holde sig stabil. Din dosis afhænger af din sygdom og hvilken effekt, du har af behandlingen.

Vi udskriver en recept til dig

Husk at få recepten fornyet, når du kommer til kontrol. Det er kun speciallæger i hjertesygdomme, der må udskrive en recept på Multaq. Du kan efterfølgende hente medicinen på apoteket.

Kom til kontrol

Når du er startet i behandling med Multaq, skal du møde til kontrol, hvor vi holder øje med effekten af behandlingen. Inden hver kontrol skal du have taget blodprøver. Blodprøverne skal tages nogle dage inden kontrollen enten i Blodprøvetagningen på hospitalet eller hos din egen læge, så vi har svar, når du kommer til kontrol. Du skal komme til kontrol:

  • efter 1 uge. Du skal udover blodprøverne også have taget et EKG (elektrokardiogram) inden.
  • efter 1 måned.
  • efter 6 måneder. Du skal udover blodprøverne også have taget et EKG (elektrokardiogram) inden.
  • efter 9 måneder.
  • efter 12 måneder.

Efter de 12 måneder skal du komme til kontrol hver 6. måned. 

Ved din første kontrol skal du medbringe din medicinliste.

Du skal henvende dig hos sekretæren, som registrerer din ankomst.
Ved hver kontrol taler du enten med en læge eller sygeplejerske. Du får også målt dit blodtryk, og ud fra undersøgelserne vurderer vi, om behandlingen skal justeres.

Det skal du være opmærksom på

Du kan få bivirkninger

Al medicin kan give bivirkninger. Nogle mennesker oplever ingen bivirkninger, mens andre oplever flere på én gang. Vi anbefaler, at du altid orienterer dig om, hvilke bivirkninger din medicin kan have. Du kan læse mere på indlægssedlen eller på www.min.medicin.dk.
Hvis du oplever bivirkninger, der påvirker din hverdag, er du altid velkommen til at kontakte os eller din egen læge, så vi så vidt muligt kan hjælpe dig med at lindre symptomerne.

Nogle af de mest almindelige bivirkninger ved behandlingen er:

  • lav puls
  • mavesmerter
  • træthed
  • kløe og eventuelt udslæt på huden.

Drik ikke grapefrugtjuice

Du må ikke drikke grapefrugtjuice, da grapefrugt i store mængder kan mindske effekten af Multaq. Du må gerne spise lidt grapefrugt.

Du må ikke få behandling med Praxada og Multaq på samme tid

Når du får medicinen Multaq, skal du være opmærksom på, at du ikke samtidig må være i behandling med den blodfortyndende medicin Pradaxa. 

Forholdsregler, hvis du er i behandling med Marevan eller Marcoumar

Hvis du allerede er i behandling med Marevan eller Marcoumar, skal din INR-værdi kontrolleres oftere, når du starter i behandling med Multaq. 

Få mere viden

Redaktør