Forstyrrelser i hjerterytmen, behandling med Flecainid eller Rytmonorm

Flecainid og Rytmonorm er medicin, der bruges til at behandle rytmeforstyrrelse i hjertets forkamre.

Kort om behandlingen

Du skal behandles med medicin, der forebygger forstyrrelser i hjerterytmen. Formålet med behandlingen er at holde din hjerterytme stabil og dermed undgå de symptomer, som en uregelmæssig hjerterytme kan give. Medicinen virker ved at hæmme de elektriske impulser i hjertet. 

Behandling startes, mens du er indlagt på hospitalet.

Sådan foregår det

Behandlingen

Du skal tage medicinen som tabletter. Medicinen får din hjerterytme til at holde sig stabil. Din dosis afhænger af din sygdom og hvilken effekt, du har af behandlingen.

Kom til kontrol

Vi kontrollerer din behandling hver 6. måned. Inden hver kontrol skal du have taget blodprøver og et EKG (elektrokardiogram). Begge dele skal tages nogle dage inden kontrollen enten i Blodprøvetagningen på hospitalet eller hos din egen læge, så vi har svar, når du kommer til kontrol. 

Ved din første kontrol skal du medbringe din medicinliste.

Du skal henvende dig hos sekretæren, som registrerer din ankomst.
Ved hver kontrol taler du enten med en læge eller sygeplejerske. Du får også målt dit blodtryk, og ud fra undersøgelserne vurderer vi, om behandlingen skal justeres.

Det skal du være opmærksom på

Du kan få bivirkninger

Al medicin kan give bivirkninger. Nogle mennesker oplever ingen bivirkninger, mens andre oplever flere på én gang. Vi anbefaler, at du altid orienterer dig om, hvilke bivirkninger din medicin kan have. Du kan læse mere på indlægssedlen eller på www.min.medicin.dk.
Hvis du oplever bivirkninger, der påvirker din hverdag, er du altid velkommen til at kontakte os eller din egen læge, så vi så vidt muligt kan hjælpe dig med at lindre symptomerne.

Nogle af de mest almindelige bivirkninger ved behandlingen er:

  • svimmelhed
  • hovedpine
  • mavesmerter
  • træthed.

Få mere viden

Redaktør