Forstyrrelse i hjerterytmen - stødbehandling

Formålet med en stødbehandling er at bryde den uregelmæssige eller for hurtige hjerterytme, så hjertet kan finde sin normale rytme igen. Ved behandlingen gives elektrisk stød gennem elektroder på brystkassen, mens patienten er bedøvet.

Kort om behandlingen

Når du skal have en stødbehandling (DC-konvertering), er formålet at afbryde din uregelmæssige eller for hurtige hjerterytme, så hjertet kan finde sin normale rytme igen. Vi giver elektrisk stød gennem elektroder på brystkassen, mens du er bedøvet.

Selve behandlingen varer 30 minutter, men du skal sætte hele dagen af. Der går tid med forberedelse til behandlingen, og bagefter holder vi øje med dig i 2-4 timer for at sikre os, at du har det godt, inden du tager hjem.

Vigtig forberedelse

Kontakt os, hvis du får feber, diarré eller kaster op

Får du feber, diarré eller kaster op inden for de sidste 2 dage før behandlingen, skal du kontakte os. Det kan være tegn på en infektion og kan betyde, at vi må aflyse aftalen.

Få taget blodprøver og et EKG

Du skal have taget blodprøver og et EKG (elektrokardiogram) inden din behandling. Hvis du kommer hjemmefra, kan du se i din indkaldelse, hvor og hvornår du skal møde op.

 Tag blodfortyndende medicin

Har du haft uregelmæssig hjerterytme i mere end 2 dage, kan der dannes størknet blod i hjertets forkamre. Ved stødbehandlingen kan det størknede blod bevæge sig ud i kroppen som blodpropper. Du skal derfor have blodfortyndende medicin, som opløser størknet blod, inden vi kan give dig stødbehandling:

 • Hvis du får Marevan, skal du have taget blodprøver én gang om ugen i 3 uger, så vi kan holde øje med dit blods INR-værdi. INR-værdien fortæller, hvor hurtigt blodet størkner. Du kan kun få behandling, hvis værdien ligger stabilt mellem 2 og 3 i mindst 3 uger.
 • Hvis du får Eliquis, Lixiana, Pradaxa eller Xarelto, er det vigtigt, at du husker alle doser af medicinen i minimum 3 uger, før du kan få behandling. Glemmer du en dosis, skal du kontakte os, da vi er nødt til at aflyse.

Medbring en liste over din medicin

Hvis du tager medicin, skal du medbringe en liste over, hvilken medicin du tager og hvor meget. Det er vigtigt for din behandling, at vi kender medicinens navn, styrke, dosis og årsagen til, at du tager den. Hvis du ikke har en liste, så tag din medicin med i stedet.

Undgå rygning

Du skal stoppe med at ryge 6 timer inden behandlingen.

Mød fastende

Du skal faste inden behandlingen. Det vil sige:

 • 6 timer før din behandling skal du stoppe med at spise.
 • 6 timer før skal du stoppe med at drikke mælkeprodukter og juice med frugtkød. Du må heller ikke drikke mælk i din kaffe eller te.
 • 2 timer før skal du stoppe med at drikke alle former for kold og varm væske. Vi anbefaler, at du som det sidste drikker et stort glas saft. Sukkeret i saften modvirker kvalme og utilpashed.

Din mavesæk skal være tom for at undgå, at der løber maveindhold op i lungerne, mens du er bedøvet.

Hvis du har diabetes, gælder der særlige forholdsregler. Det taler vi med dig om.

Tag din medicin med et lille glas vand

Op til behandlingen kan du tage din vanlige medicin med et lille glas vand, selvom du faster.

På hospitalet 

Vi overvåger din hjerterytme

Du får en trådløs sender på din brystkasse, så vi kan overvåge din hjerterytme, mens du er i afdelingen.

Du får fuld bedøvelse

Din behandling foregår i kortvarig fuld bedøvelse. Når du skal bedøves, får du lagt et drop i hånden. I droppet får du medicin, så du sover og ikke mærker smerter.

Behandlingen

Når bedøvelsen virker, giver vi dig stød gennem 2 elektroder, som vi klistrer på dit bryst. Det kan være nødvendigt at give mere end ét stød. Stødene hjælper dit hjerte til at få en normal rytme igen.

Behandlingen varer under 5 minutter.

Opvågning efter behandlingen

Du vågner kort efter, at behandlingen er færdig. Når du vågner, er det normalt at være træt, og du kan føle dig svimmel, når du står ud af sengen. Vi hjælper dig med at komme op og i gang.

Du må spise og drikke

Vi tilbyder dig noget at spise og drikke efter behandlingen

Du skal fortsat have medicin i en periode

Efter behandlingen skal du fortsat tage medicin. Vi taler med dig om, hvilken medicin du skal tage og hvor længe. Du får en opdateret liste, som kan hjælpe dig til at holde styr på din medicin. Hvis du er startet på en ny medicin, mens du var indlagt, har vi lagt en recept, så du kan gå på apoteket med det samme og hente medicinen.

Risiko ved behandlingen

Ved nogle behandlinger er der risiko for ubehag og komplikationer undervejs og bagefter. Hvis der er forhold, der gør, at du er udsat for en særlig risiko, taler vi med dig om det. 

 • Forbigående lav puls eller blodtryk (hyppighed: ikke almindeligt): Lige efter behandlingen og i timerne efter kan din puls eller dit blodtryk falde midlertidigt. Det kræver sjældent behandling.
 • Let forbrænding (hyppighed: ikke almindeligt): Du kan få en let forbrænding, der hvor elektroderne har siddet. Huden kan være rød, og du kan opleve at have ondt. Det er ikke farligt og forsvinder af sig selv.
 • Blodprop (hyppighed: ikke almindeligt): Der kan dannes en blodprop i forbindelse med behandlingen. Hvis det sker, behandler vi dig.
 • Hurtig hjerterytme (hyppighed: sjældent): I de første timer efter behandlingen kan din hjerterytme blive hurtig. Alvorlige hurtige hjerterytmer ses dog sjældent.

Hjemme igen

Vigtige forholdsregler de første 24 timer

Hvis du har været i fuld bedøvelse og kommer hjem samme dag, gælder der nogle regler for dig de første 24 timer. Vær opmærksom på, at du:

 • ikke bør være alene
 • ikke må køre bil
 • ikke må betjene maskiner
 • ikke bør drikke alkohol.

Kom til kontrol

Efter din behandling skal du komme til kontrol. Det sker enten hos os eller din egen læge. Hvis du skal komme til kontrol hos os, aftaler vi en tid med dig på hospitalet eller indkalder dig med digital eller fysisk post. Hvis du skal til kontrol hos din egen læge, skal du selv bestille tid. 

Det kan være en god idé at skrive dine spørgsmål ned hjemmefra, så du husker at stille dem. Du er meget velkommen til at tage en pårørende med. 

Hvis du oplever forværring inden din kontrol, skal du ikke vente, men i stedet kontakte din egen læge. Ved akut forværring skal du kontakte Akuttelefonen 1813.

Få mere viden

Du kan få mere viden om behandling af forstyrrelse i hjerterytmenwww.patienthåndbogen.dk. Søg på 'hjertearytmi', 'behandling'.

Redaktør