Forsteobehandling

Denne patientinformation er en praktisk information, som samler alle de vigtigste informationer om behandlingen med Forsteo. Her kan patienten læse om hvor og hvordan Forsteo-pennen skal opbevares og hvornår der er blodprøvekontrol.

Oplysningskema og tjekliste til dig, som skal i behandling med Forsteo.

 • Enkelttilskud og kronikertilskud skal foreligge inden opstart.
 • Recept på 28 stk. penne sendes til receptserveren. Recepten gælder til alle 24 måneder, som behandlingen strækker sig over. Køb én pen ad gangen.
 • Kanyleboks købes på apoteket.
 • Nåle til den aktive pen udleveres fra Endokrinologisk Ambulatorium.
 • Injektionen tages om morgenen, i underhuden i maven, hvis ikke andet er aftalt.
 • Der skal gå minimum 8 timer imellem hver injektion.
 • Der skal gå minimum 16 timer fra sidste injektion til blodprøvetagning. Dette gælder for alle blodprøver, som Endokrinologisk Ambulatorium beder dig om under hele behandlingen.
 • Én pen holder til behandling i 28 dage.
 • Bestil en ny pen på apoteket ca. 1 uge før den skal hentes, da ikke alle apoteker har medicinen på lager.
 • Forsteo-pennen skal opbevares i køleskab (2-8 grader). Ved transport skal pennen opbevares i køletasken, hvor fryseelementerne holder pennen kold i 36 timer. Fryseelementerne skal opbevares i fryseren, når de ikke bruges.
 • Pennen skal altid opbevares på køl. Den skal kasseres, hvis indholdsstoffet har været under 0 grader eller over 30 grader.
 • Første blodprøvekontrol er 1 måned efter opstart efter behandlingen. Blodprøven kan du få taget på et af regionens hospitalslaboratorier. Ca. en uge efter at blodprøven er taget, sendes der fra ambulatoriet svar til dig per brev. Denne dag må du første tage Forsteo injektionen efter at blodprøven er taget, som nævnt tidligere.
 • Ved rejser til udlandet skal lægen fra Endokrinologisk Ambulatorium udfylde et ”rejsecertifikat”.
 • Der vil være kontroller efter 6, 12, 18 og 24 måneders behandling i vores ambulatorium.

Bivirkninger

De mest almindelige bivirkninger er: ”vokseværk”, svimmelhed, kvalme og hovedpine.

Redaktør