Forholdsregler infektion og biologisk medicin

Biologisk medicin blokerer forskellige elementer i immunforsvaret.

Læs venligst denne information og gem den til senere brug.

Hvad er biologisk medicin?

Biologisk medicin, blokerer forskellige elementer i immunforsvaret. Navne på forskelligt biologisk medicin: BENEPALI, HYRIMOZ, CIMZIA, SIMPONI, ZESSLY, RIXATHON, ROACTEMRA, ORENCIA, COSENTYX, KEVZARA, OLUMIANT, XELJANZ Behandling med biologisk medicin kan gøre dig mere modtagelig for infektioner.

Hvad gør jeg, hvis jeg føler mig syg, og har mistanke om infektion?

Har du mistanke om, at du har en infektion eller har du feber, skal du kontakte din praktiserende læge. HUSK at oplyse om, at du er i behandling med biologisk medicin (se det kort du fik udleveret, da du startede biologisk behandling).

Tegn på infektioner:

  • Feber
  • Hoste
  • Svien ved vandladning
  • Betændelse i ører, øjne, tænder, hud, negle
  • Fornemmelse af sygdom / almen utilpashed

Hvis du sættes i antibiotisk behandling, SKAL DU HOLDE PAUSE MED AT TAGE BIOLOGISK MEDICIN, indtil du er færdig med antibiotika-behandlingen og der ikke længere er tegn på infektion. Ved tvivl kontakt altid din praktiserende læge.

Hvad gør jeg, hvis jeg får et sår?

Sår er indgangsport for infektion. DU SKAL HOLDE PAUSE MED AT TAGE BIOLOGISK MEDICIN indtil sårene er under god heling uden tegn på infektion.
Clips eller tråde skal være fjernet. Er du i tvivl, skal du kontakte din praktiserende læge. 

Hvad gør jeg, hvis jeg skal have lavet større tandbehandling?

I munden er der mange bakterier. Hvis du skal have trukket tænder ud eller lavet anden større tandbehandling SKAL DU HOLDE PAUSE MED AT TAGE BIOLO-
GISK MEDICIN
indtil sårene er under god heling uden tegn på infektion.

Hvad gør jeg, hvis jeg skal opereres?

Når du bliver opereret er der en øget risiko for infektion, hvis du er i biologisk behandling. Derfor SKAL DU HOLDE PAUSE MED AT TAGE BIOLOGISK MEDICIN før planlagt operation. Pause samme dag: Olumiant, Xeljanz
Pause af mindst 1 uges varighed: Benepali 
Pause af mindst 2 ugers varighed: Hyrimoz, 
Cimzia, Simponi, Orencia, RoActemra Pause af mindst 4 ugers varighed: Rixathon, Kevzara.
Pause af mindst 6-8 ugers varighed: Zessly. Du må først genoptage din biologiske behandling, når sårene er under god heling uden tegn på infektion og clips eller tråde skal være fjernet.

Hvis du er i tvivl om din behandling med biologisk medicin, skal du kontakte Klinik for Led- og Bindevævssygdomme.

Redaktør