Fjernelse af livmoderen ved kikkertoperation

Information om fjernelse af livmoderen ved kikkertoperation. Her kan du læse om, hvad der sker før, under og efter operationen.

Hvad er formålet med indgrebet?

De hyppigste årsager til, at livmoderen fjernes, er muskelknuder (fibromer), blødningsforstyrrelser og celleforandringer.

Hvordan foregår operationen?

Ved operationen løsnes livmoderen fra æggestokke og æggeledere. Livmoderen fjernes gennem skeden. Hvis livmoderen er for stor til at komme ud denne vej, deles den i mindre stykker og fjernes via et godt 1 cm. tykt rør gennem bugvæggen.

Bliver æggestokke og æggeledere fjernet?

Før overgangsalderen:
Hvis du endnu ikke er i overgangsalderen, og æggestokkene er raske, tilråder vi normalt, at æggestokkene ikke fjernes. Hvis du er disponeret for æggestok- og/eller brystkræft, dvs. hvis du har en forælder eller søskende med sygdommen, eller hvis du er i efterbehandling af brystkræft, anbefaler vi i nogle tilfælde, at æggestokkene bliver fjernet. Hvis dine æggestokke ikke bliver fjernet, vil operationen ikke påvirke din hormonproduktion. Du vil fortsat have ægløsning, hvor æggene blot forsvinder i bughulen. Fjernes æggestokkene, før du er kommet i overgangsalderen, vil denne indtræde med det samme. Gener på grund af overgangsalderen kan afhjælpes med hormonbehandling. 

Efter overgangsalderen:
Hvis du har passeret overgangsalderen, er hormonproduktionen fra æggestokkene næsten ophørt. Nogle kvinder har dog i årene efter overgangsalderen en lille hormonproduktion fra æggestokkene, som de kan have gavn af. 
Man vælger ofte at bevare æggestokkene hos kvinder under 60 år.
Det kræver dog, at:

 • Æggestokkene ser helt normale ud ved operationen
 • Du ikke tidligere har haft problemer med cystedannelse i æggestokkene
 • Du ikke er arveligt disponeret for æggestokkræft 

Nogle vælger at få fjernet æggestokkene samtidig for at undgå senere udvikling af cyste eller kræft i æggestokkene. Fjernelse af æggestokkene forlænger ikke operationen væsentligt og medfører sjældent komplikationer. Æggestokkene fjernes altid kun efter forudgående aftale.

Hvad er virkningen af operationen på længere sigt?

 • Eventuelle blødninger ophører
 • Æggestokkenes produktion af hormoner påvirkes ikke
 • Efter operationen har de fleste uændret eller forbedret sexualfunktion
   

Hvordan bør jeg selv forberede mig til operationen?

Tager du medicin på grund af sygdom, er det vigtigt, at denne behandling justeres så godt som muligt op til operationen. Du bør altid tale med lægen om det i god tid før operationen. 
Tobak, alkohol, diverse håndkøbsmedicin, nogle smertestillende præparater og en del naturmedicin svækker immunforsvaret og/ eller øger blødningstendensen; se vores særlige vejledning herom.


Indlæggelsen

Hvad sker der til forundersøgelsen?

Du kommer til at tale med en læge, en sygeplejerske og en narkoselæge, der sikrer, at alt er klar til indgrebet. Du får eventuelt taget blodprøver.
En sygeplejerske foretager en indlæggelsessamtale, hvor du får mulighed for at give udtryk for eventuelle hensyn og behov. Sygeplejersken vejleder dig om indlæggelsesforløbet samt hvordan du forholder dig efter udskrivelsen.

Husk at oplyse om brug af medicin, stifttænder, tandproteser, hjerteproblemer, tidligere overfølsomhedsreaktioner (allergi), høfeber, astma, bronkitis, stofskiftesygdom eller sukkersyge samt om eventuelle tidligere problemer med bedøvelse. 
Det er vigtigt på forhånd at have aftalt, hvad der skal udføres ved operationen (se foregående). 
Disse undersøgelser tager typisk 2-3 timer, hvorefter du normalt kan tage hjem. Er der praktiske problemer forbundet hermed, er det muligt at overnatte på afdelingen natten før operationen.

Afføringsmiddel dagen før operationen

Endetarmen skal være tømt ved operationen. Du skal derfor aftenen før operationen tage et klyx (afføringsmiddel) i endetarmen. Sygeplejersken instruerer dig i at tage det.

Skal jeg faste?

Du skal være fastende fra kl. 02. Det vil sige, at du ikke må spise efter dette tidspunkt. Du må drikke hvad du har lyst til i løbet af natten, dog ikke mælkeprodukter, alkohol og juice med frugtkød til kl. 06 om morgenen med mindre andet er aftalt. Der er ingen restriktioner med hensyn til rygning inden operationen. 

Hvad skal jeg forberede hjemmefra inden operationen?

 • Endetarmen skal være udtømt ved operationen. Du skal derfor kl. 20 aftenen inden operationen tage et Klyx i endetarmen. Du vil blive instrueret nærmere af sygeplejersken. 
 • Du skal tage din vanlige medicin om morgenen kl. 06 med mindre andet er aftalt. 
 • Du skal gå i bad om morgenen inden indgrebet og rense navlen grundigt med en vatpind. 
 • Undlad at smøre creme på kroppen efter badet. 
 • Du må gerne bære tandprotese, briller, høreapparat og paryk. 
 • Du må ikke bære smykker, piercinger eller kontaktlinser.
 • Du må ikke bære læbestift eller have neglelak på hænderne.  

Hvad sker  der på operationsdagen?

Du møder på Gynækologisk Afdeling G0121 om morgenen, den dag du skal opereres. 

Forebyggelse af blodprop

For at forebygge at der opstår en blodprop, skal du normalt have støttestrømper på under operationen samt så længe, du ligger i sengen efter operationen. Støttestrømperne udleveres på afdelingen. 
Du får endvidere en indsprøjtning med blodfortyndende medicin (Innohep®) om aftenen efter operationen så længe, du er indlagt.

Operationen

Du bliver kørt til operationsstuen i din seng. Selve operationen foretages som ”kikkertoperation” (laparoskopi). Kikkertoperation kræver altid fuld bedøvelse. På operationsstuen får du lagt et tyndt plastickateter (drop) til bedøvelse i en blodåre i hånden. 
Når du er bedøvet, får du lagt et kateter i blæren, så vi kan holde blæren tom for urin. Der sættes nedefra et holdeinstrument i livmoderen med en lille kop rundt om livmoderhalsen. Dernæst blæses luft ind i bughulen gennem et tyndt rør, og der indføres en kikkert gennem et lille snit i navlen. Der indføres instrumenter gennem yderligere tre små snit nedadtil i bugvæggen. Hvert snit er mellem 0,5 og 1,2 cm. 
Livmoderen og eventuelt æggestokkene løsnes fra deres tilhæftninger i bughulen. Livmoderen frigøres fra skeden langs kopkanten og fjernes gennem skeden. Hvis livmoderen er for stor til at komme ud gennem skeden, deles livmoderen i mindre stykker med et særligt instrument, så den kan fjernes via et af de små huller i bugvæggen. Åbningen i skeden syes oppefra ved hjælp af kikkertinstrumenter.
 

Operationen tager normalt ca. to timer, men det kan variere meget, bl.a. afhængigt af livmoderens størrelse.
I sjældne tilfælde er det ikke muligt at gennemføre operationen som kikkertoperation af tekniske årsager, eller fordi der opstår komplikationer under operationen. Det kan i så tilfælde være nødvendigt at ændre operationen til ”åben operation”, hvor operationen foretages gennem en ca. 15-20 cm. lang åbning af bugvæggen mellem navlen og symfysen.

Hvad sker der efter operationen?

Du vågner på operationsstuen og bliver herefter kørt på Opvågningsafdelingen, hvor du normalt ligger et par timer. Du bliver herefter kørt tilbage til Gynækologisk Afdeling G0121. Du har da fortsat drop i armen og oftest også kateter i blæren. Drop og kateter fjerner vi som regel om aftenen eller dagen efter operationen.
Lægen eller sygeplejersken vil kort orientere dig om resultatet af operationen samme aften samt igen ved stuegang den følgende dag. 

Smerter og kvalme?

Der vil oftest være sårsmerter de første par dage. Du kan have skuldersmerter, da du har fået blæst luft ind i bughulen under operationen. Du får tilbudt smertestillende medicin efter behov. Smerter skal så vidt muligt undgås. Smertestillende medicin virker bedst, hvis smerten tages i opløbet; sig derfor til, når du mærker smerter! Der kan være kvalme efter operationen, og du får tilbudt kvalmestillende medicin. 

I gang igen

Kvalme forebygges, risikoen for komplikationer mindskes, og du bliver hurtigere frisk igen, hvis du kommer op af sengen så hurtigt som muligt efter operationen, helst allerede samme aften. Det er vigtigt, at du begynder at spise og drikke så hurtigt som muligt. Du kommer dig også hurtigere, hvis du hurtigt får gang i maven. Du bliver derfor tilbudt et svagt afføringsmiddel (magnesiatablet) efter operationen.                                                                                                                          Det er også vigtigt, at du får motion, drikker rigeligt og spiser kost, der sætter maven i gang (f.eks. råkost, salat, groft brød, øllebrød og svesker).

Hvor længe skal jeg være indlagt?

Man kan normalt udskrives 1–2 dage efter operationen. Man har ofte brug for smertestillende tabletter regelmæssigt derhjemme de første 3-7 dage.     
Husk at lave en aftale med en pårørende, som kan hente dig, når personalet og du vurderer, at du er klar til at blive udskrevet. 

                                                             
Efter udskrivelsen

Såret

Plastrene kan fjernes dagen efter operationen og max. 5 dage efter og du kan herefter tage brusebad. Sårene er syet med enten nylontråd eller opløselig tråd. Tal med lægen eller plejepersonalet om, om der er tråde, der skal fjernes.

Hvor længe kan man have udflåd?

Det er normalt, at der kommer brunligt udflåd og af og til småblødning fra skeden de første 3-5 uger efter operationen. Er der kraftig blødning, bør du kontakte afdelingen eller søge læge. Du bør ikke bruge tampon. 

Genoptagelse af aktiviteter

Du skal tage den med ro nogle dage, men kan i øvrigt leve normalt. Du bør ikke belaste din krop længere end til din smertegrænse de første 2-3 uger efter operationen. Du bør ikke løfte mere end 10 kg eller dyrke hård sport (kontaktsport, tennis, badminton o. lign.) før 2 uger efter operationen. Almindelig motion (gang, cykling, løb, bækkenbundsøvelser o. lign.) kan genoptages 1 uge efter operationen, eller når du føler dig i stand til det.          Kar- og svømmebadning bør først genoptages, når blødningen fra skeden er stoppet.
Arbejde bør først genoptages 2 uger efter operationen. Fysisk krævende arbejde bør dog først påbegyndes 3-4 uger efter operationen.

Hvis hele livmoderen er fjernet, bør du undlade samleje de første 6-8 uger efter operationen, da såret i toppen af skeden skal have tid til at hele. Herefter kan man starte forsigtigt. Det er almindeligt, at der er ubehag ved samleje 8-12 uger efter operationen, fordi såret i toppen af skeden er længere tid om at hele end såret i maven. Desuden skal toppen af skeden gendanne sin elasticitet. Hvis livmoderhalsen er efterladt, kan du have samleje, når du føler dig i stand til det.
Lysten til sex og muligheden for tilfredsstillelse og orgasme er normalt uforandret efter operationen. Hvis den sygdom, der har bevirket, at det var nødvendigt at fjerne livmoderen, har hæmmet dit seksualliv, vil det ofte blive bedre.                                                                                                                               Det er almindeligt at føle sig træt i ugerne efter operationen, og der optræder ofte dage, hvor humøret er dårligt uden umiddelbar årsag. Dette aftager i takt med, at kræfterne vender tilbage.
Hvis din blodprocent (hæmoglobin) er lav, kan det være en fordel at tage jerntilskud nogle uger efter operationen.

Hvilke komplikationer kan der opstå i forbindelse med operationen?

I enkelte tilfælde kan der opstå blærebetændelse på grund af kateteret i blæren. Blærebetændelse kan i nogle tilfælde forebygges ved at drikke rigeligt. Der kan optræde let feber i de første dage efter operationen, hvilket normalt ikke kræver behandling. Der kan optræde blodansamling eller infektion over skedetoppen, hvilket kan nødvendiggøre udtømning. Symptomerne herpå er ofte ildelugtende udflåd, smerter og feber. Kontakt din egen læge eller afdelingen ved symptomer.
I sjældne tilfælde kan der forekomme efterblødning i bughulen, eller tarm eller urinveje kan blive beskadiget under operationen. 
Dette kan nødvendiggøre ny operation.                                                                      Der kan endvidere opstå lunge-betændelse eller årebetændelse/blodprop i benet. Ved enhver operation indebærer selve bedøvelsen en vis – om end meget lille  –  risiko.

Næsten alle muskelknuder i livmoderen er godartede, men hos 1-2 ud af 1000 kvinder, der får livmoderen fjernet på grund af muskelknuder, finder man uventet sjældne kræftforandringer. Hvis livmoderen er så stor, at den må skæres i stykker under kikkertoperationen, er der i disse meget sjældne tilfælde måske større risiko for spredning af kræftceller, end der er ved åben operation med fjernelse af livmoderen gennem et snit i bugvæggen. 

Ris – og ros? 

Vi er meget interesseret i dine eventuelle kommentarer til din indlæggelse i afdelingen. Kommentarer – også anonyme - kan afleveres på afdelingen eller sendes som brev eller e-mail gyn-obst@regionh.dk. 

Kontakt os, hvis du i 7 dage efter indgrebet har: 

 • Tiltagende smerter i underlivet. 
 • Ildelugtende udflåd. 
 • Tegn på betændelse (rødme, varme, ømhed eller hævelse).
 • Temperaturforhøjelse over 38,5C, med mindre du kender årsagen dertil, f.eks. halsbetændelse. 

Herefter kan du kontakte afdelingen på hverdagen mellem 8 og 15 i op til 30 dage fra udskrivelsen på telefon 4829 3761. Henvendelser udenfor dette tidsrum må rettes til 1813.

Hvor længe skal jeg være sygemeldt?

Normal rekreationsperiode er 2-3 uger afhængigt af dit arbejde, og hvordan du har det. Sygemelding kan ske herfra eller via din egen læge. Brug rekreationsperioden til gradvist at komme i gang. 

Venlig hilsen

Personalet, 
Gynækologisk Afdeling, G0121
Tlf. 4829 3760

Redaktør