FOLFOXIRI, Behandling med

Denne patientinformation henvender sig til patienter med kræft i tarmen, hvor knuden ikke umiddelbart kan opereres væk. Behandlingen kan forhåbentlig lindre patientens eventuelle symptomer. Behandlingen er beskrevet i patientinformationen, sammen med eventuelle bivirkninger.

Vi håber denne information kan give dig og dine pårørende svar på nogle af de spørgsmål, der melder sig, når du skal i behandling med de kemoterapeutiske stoffer, oxaliplatin, irinotecan og fluorouracil. Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

Du har fået konstateret kræft i tarmen med en udbredning, som betyder at knuden ikke umiddelbart kan fjernes ved en operation. Sygdommen skal derfor primært behandles med medicinsk kræftbehandling. Vi tilbyder dig en kombinationsbehandling med oxaliplatin, irinotecan og fluorouracil. Vi tilbyder dig denne behandling, da vi håber den kan lindre dine eventuelle symptomer, som ofte følger med spredning af kræft i tarmen. Behandlingen er ikke i sig selv helbredende, men dræber en væsentlig del af kræftcellerne, hvormed der kan opnås lindring, ro på sygdommen og i tilfælde, hvor operation ikke var mulig, da sygdommen blev konstateret, kan kirurgerne så fjerne tarmcanceren.

Behandlingen

Behandlingen gives i en Port (PAC), der er lagt ind under huden ved det ene kraveben. Du vil få mere information om dette indgreb. Hver behandling strækker sig over 2 døgn, og én serie strækker sig over 2 uger. Det betyder, at der gives behandling hver 2. uge. Der gives umiddelbart først 6 serier. Efter 6 serier bliver du CT-scannet. Hvis resultatet er tilfredsstillende, vil vi tilbyde dig at fortsætte med kemoterapi.

Hvis formål med kemoterapien er at mindske canceren forud for en operation vil CT-scanning blive udført efter 4 serier behandling

Dag 1:

Du får behandling med oxaliplatin, irinotecan og calciumfolinat (B-vitamin). Det tager ca. 4½ time. Når behandlingen er færdig, monteres en pumpe med fluorouracil, som sørger for konstant behandling med kemostoffet i ca 46 timer. Du kan tage hjem, når pumpen er monteret. Pumpen bærer du i en lille bæltetaske, der kan spændes omkring maven.

Dag 2:

Fortsat behandling via pumpen.

Dag 3:

Pumpen afmonteres hjemme efter oplæring i ambulatoriet. Behandlingen justeres eller stoppes, hvis du får uacceptable bivirkninger eller hvis du selv ønsker at stoppe behandlingen.

Samtale med læge og sygeplejerske

Hver gang du kommer til behandling, taler du med en læge og en sygeplejerske. Du vil her få mulighed for at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din sygdom og behandling.

Blodprøver

Du skal have taget blodprøver før hver behandling, senest 1 time før konsultation hos lægen. Du kan også aftale tid hos din egen læge eller på dit lokale sygehus/sundhedscenter dagen før behandlingen. Vi kontrollerer dine blodprøver for at holde øje med, om kemoterapien påvirker din knoglemarv.

Hvilke bivirkninger har behandlingen?

Kemoterapi påvirker overvejende kræftceller, men også kroppens raske celler. Som alt andet medicin kan oxaliplatin, irinotecan og fluorouracil give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Det varierer fra patient til patient, hvilke bivirkninger man får ved behandling med kemoterapi. Nogle bivirkninger kan forebygges med medicin eller ved at nedsætte din dosis af kemoterapi. Det er vigtigt, at du taler med din læge og sygeplejerske om, hvordan du har haft det i perioderne mellem behandlingerne. I det følgende finder du de hyppigst forekommende bivirkninger i forbindelse med oxaliplatin, irinotecan og fluorouracil behandling. At de er nævnt i denne information betyder ikke, at alle får dem. Omvendt kan der forekomme andre bivirkninger for den enkelte patient end nævnt i denne information.

De første 24 timer efter hver behandling

Hos enkelte patienter kan der opstå bivirkninger, mens man får behandling med irinotecan og op til 24 timer efter. Du kan få svedeture, tåreflåd, svimmelhed, synsforstyrrelser, mavesmerter og diarré. For at mindske risikoen for disse bivirkninger, får du forebyggende medicin, i form af atropin. Det gives af sygeplejersken som en indsprøjtning i underhuden i maven eller i overarmen før behandlingen starter. Opstår én af disse bivirkninger alligevel, kan den behandles ved at give yderligere én indsprøjtning med atropin. Du vil få udleveret tabletter af sygeplejersken til at tage hjemme, hvis du får behov for mere atropin.

Fra dagen efter behandlingen og frem til næste behandling

Diarré:

Hvis du får diarré mere end 24 timer efter kemoterapien, skal du straks begynde behandling med de stoppende tabletter, du har fået udleveret af sygeplejersken i ambulatoriet. Det er vigtigt at følge instruksen, som er udleveret sammen med tabletterne. Fortsætter din diarré ud over 1 døgn, selvom du har taget de stoppende tabletter, skal du kontakte ambulatoriet/sengeafdelingen.

Blodmangel, infektion og blødning

Da kemoterapi kan påvirke produktionen af blodlegemer i knoglemarven, kan kroppens produktion af hvide og røde blodlegemer samt blodplader blive nedsat.

  • De hvide blodlegemer er kroppens eget forsvar mod infektioner. De kan blive påvirket, så du i nogle dage kan have for få hvide blodlegemer, og i de dage kan du lettere få en infektion. Infektionen kan vise sig ved kulderystelser, feber, svie ved vandladning, hoste, synkesmerter og influenzasymptomer.
  • For få røde blodlegemer kan betyde blodmangel. Blodmangel kan vise sig med træthed, svimmelhed, hovedpine, åndenød eller hjertebanken. Såfremt du får blodmangel, vil du i nogle tilfælde blive tilbudt blodtransfusion.
  • For få blodplader kan for eksempel vise sig som blødning fra tandkød eller næse, blå mærker eller små røde pletter i huden.

Det er vigtigt du kontakter afdelingen med det samme ved følgende bivirkninger, da de ofte skal behandles under indlæggelse.

Ved feber over 38 grader i mere end to timer i træk eller feber over 38,5 grader. Ved diarré i mere end ét døgn. Ved blødning, der ikke stopper hurtigt igen.

Træthed

Det er meget almindeligt at blive træt og få følelsen af manglende energi. Trætheden kan både skyldes din kræftsygdom og behandlingen med kemoterapi. Du kan tale med lægen og sygeplejersken om din træthed, ligssom du i ambulatoriet kan få udleveret information om, hvad du selv kan gøre, hvis du er træt. En del af trætheden kan skyldes dårlig kondi. Og bedste middel mod nedsat overskud og svigtende kræfter er træning. Træning på egen hånd er sjældent effektiv og derfor tilbyder alle kommuner deres borgere (genop) træning på et lokalt sundhedscenter. Lægen kan bede vore fysioterapeuter sende en genoptræningsplan (GOP) til din kommune.

Kvalme og opkastning

I forbindelse med behandlingen kan du blive utilpas, få kvalme og kaste op. Disse gener kan forebygges med kvalmestillende medicin, som sygeplejersken i ambulatoriet udleverer til dig. Medicinen skal tages 1 time før behandlingen starter. Du vil derudover få kvalmestillende medicin med hjem til de følgende 3 dage, samt ekstra kvalmestillende medicin du kan tage ved behov udover den faste medicin. En vigtig del af den udleverede, kvalmestillende medicin er prednisolon (binyrebarkhomon). Prednisolon er meget effektivt, men øger dit blodsukker, og prednisolon skal derfor benyttes mindst muligt, hvis du har diabetes eller er disponeret for diabetes. Tal med lægen/sygeplejersken, hvis du mener, du kan have et problem. Du skal fortælle lægen og sygeplejersken, hvis du på trods af den kvalmestillende medicin alligevel har kvalme eller kaster op.

Nedsat appetit

Din sygdom og behandling kan medføre, at appetitten nedsættes. Du kan få råd og vejledning af lægen og sygeplejersken i ambulatoriet eller af diætisten, der er tilknyttet ambulatoriet.

Hårtab

Behandlingen kan medføre helt eller delvist hårtab på hovedet og i nogle tilfælde også andre steder på kroppen. Du kan måske mærke lettere smerter eller øget følsomhed i hovedbunden i forbindelse med behandlingen. Hvis du har langt hår, kan du overveje at få klippet håret, før behandlingen starter. På denne måde virker hårtabet mindre overvældende og generende. Du kan få tilskud til køb af paryk, tørklæde eller kasket. Du vil få udleveret en rekvisition til en parykmager efter eget valg. Håret vokser ud igen efter endt behandling. Nogle vil opleve, at håret vokser ud i en anden hårfarve, eller går fra glat til krøllet hår eller omvendt.

Hud og slimhinde

Du kan få udslæt af behandlingen. Derudover kan slimhinderne i dine øjne, mund, mave og tarm blive irriterede. Dette kan vise sig som svie, ømhed, små sår, mundsvamp, mavesmerter og diarré. Disse gener kan behandles med medicin.

Specielt ved oxaliplatin

Synkebesvær og krampelignende fornemmelser

Der kan opstå en krampelignende fornemmelse i halsen og omkring munden i de første timer efter, du har fået behandling. Kulde kan fremprovokere eller forværre disse gener, og det er derfor vigtigt at holde området omkring halsen og munden varmt. Fornemmelsen er helt ufarlig og går over, når hals og mund er blevet varm igen. Dette gøres ved at holde f.eks. et halstørklæde op for mund og hals, og ved at drikke noget varmt. Selvom du kan blive forskrækket, er det ufarligt, og det er vigtigt at du er rolig og trækker vejret dybt og afslappet. Desuden kan der i de første dage efter behandlingen med oxaliplatin forekomme ubehagelige fornemmelser som stivhed af kæbemuskulturen i forbindelse med tygning af fødevarer og i enkelte tilfælde kan nogle fødevarer udløse krampefornemmelse i kæberne. Symptomerne er ufarlige og forsvinder uden behandling

Føleforstyrrelser i hænder og fødder

Nervepåvirkning (føleforstyrrelser) i hænder og fødder er den hyppigste bivirkning ved behandling med oxaliplatin. Symptomerne vil oftest være smerter, prikkende, stikkende og sovende fornemmelser i hænder og fødder. Symptomerne kan forårsage problemer med nogle aktiviteter f.eks. når du knapper knapper, skriver eller bladrer i en avis. Det er meget vigtigt, at du er opmærksom og fortæller lægen og sygeplejersken, hvis du oplever nogle af ovenstående symptomer. Det kan være nødvendigt at nedsætte din dosis af oxaliplatin eller helt ophøre med behandlingen. Føleforstyrrelserne forsvinder oftest helt efter ophør med behandlingen, men der kan gå lang tid og i sjældne tilfælde vil de aldrig forsvinde helt.

Øget følsomhed for kuldepåvirkning

De første 24-48 timer efter behandlingen kan der optræde prikkende og stikkende fornemmelser i huden, som opstår når du bliver udsat for kulde. Dette forekommer specielt i hænder, fødder og omkring munden. I enkelte tilfælde kan denne bivirkning forekomme i op til en uge efter behandlingen. Da det er kulde, der udløser disse gener, bør du forsøge at undgå dette.

Gode råd med henblik på at reducere kuldegenerne

  • Undgå kold mad og drikkevarer som kommer direkte fra køleskabet.
  • Undgå at drikke koldt vand direkte fra vandhanen. Alt mad og drikke bør være tempereret, før du spiser og drikker det.
  • Undgå at vaske hænder i koldt vand.
  • Brug handsker, når du er ude i koldt vejr, så du undgår at fryse på hænderne. Du kan have et par bomuldshandsker liggende ved køleskabet og ved fryseren, så du kan tage dem på, når du skal hente kolde varer frem. Bomuldshandsker kan købes på apoteket eller i Matas og de fleste havecentre. Du kan tage et par gummihandsker udenpå, hvis du skal arbejde med noget fugtigt.
  • Et varmt halstørklæde er en god idé, når du skal udenfor i efteråret og i vinterhalvåret. Du kan evt. tage det op for munden.
  • Pas også på med aircondition f.eks. i bilen i sommer halvåret.

Specielt ved fluorouracil

I sjældne tilfælde kan fluorouracil give hjertekrampe med smerter i brystet. Hvis du får disse symptomer, skal du allerførst lukke klemmen til din kemopumpe og herefter kontakte afdelingen. I sjældne tilfælde kan denne bivirkning medføre, at behandlingen ændres eller helt ophører.

Samliv og seksualitet

Det er muligt, at din lyst til seksuelt samvær kan blive nedsat. Dette kan skyldes, at du er i en både fysisk og psykisk belastet situation. Der udskilles kun ubetydelige mængder kemoterapi gennem skedens slimhinder og gennem sæd.

Eventuelle forholdsregler

Du kan omgås familie og venner som vanligt, dog skal du være opmærksom på at have en god personlig hygiejne (se afdelingens generelle vejledning om kemoterapi).

Bilkørsel

Du må ikke køre bil indtil 2 timer efter, du har fået indsprøjtning med atropin pga. risiko for synsforstyrrelser. Atropin udvider pupillerne, så du ikke kan se skarpt. Virkningen ophører gradvist i løbet af et par timer.

Alternativ behandling

Pericon påvirker virkningen af irinotecan og må derofor ikke anvendes fra to uger før behandlingen indledes og så længe du får behandling med irinotecan. Lægemidlet Nizoral, der benyttes imod visse svampeinfektioner, kan også udvise interaktion med irinotecan, men Nizoral shampoo og creme kan dog anvendes.

Har du spørgsmål

Er du i tvivl om noget eller har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Det er vigtigt, at du ikke bekymre dig unødigt. Hvis du har spørgsmål, opfordrer vi dig til at skrive dem ned og tale med personalet om dem, næste gang du kommer til behandling.

Redaktør