FOLFOX, Behandling med

Denne patientinformation henvender sig til patienter med kræft i tarmen og som skal i behandling med de kemoterapeutiske stoffer oxaliplatin og fluorouracil. Behandlingen gives i serier og i patientinformationen er denne proces beskrevet nøje. Det er også relevant for pårørende at læse, da eventuelle bivirkninger er beskrevet.

Vi håber, at denne information kan give dig og dine pårørende svar på nogle af de spørgsmål, der melder sig, når du skal i behandling med de kemoterapeutiske stoffer oxaliplatin og fluorouracil. Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

Kræft i tarmen kan i nogle tilfælde behandles med de kemoterapeutiske stoffer oxaliplatin og flurouracil. I andre tilfælde benyttes oxaliplatin og flurouracil som forebyggende behandling. Effekten af fluorouracil forstærkes af B-vitaminet calciumfolinat. Behandlingen kan gives alene eller sammen med en antistof behandling. Behandlingen kan holde sygdommen i ro eller få den til at svinde i en kortere eller længere periode.

Hvordan foregår behandlingen?

Behandlingen gives i et kammer (Port á Cat), der er lagt ind under huden ca. 10cm nedenfor det ene kraveben. Du vil få mere information om dette indgreb. Behandlingen strækker sig over 3 dage, og én serie strækker sig over 2 uger. Det betyder, at der gives behandling hver 2.uge. Antallet af serier afhænger af, om behandlingen gives som forebyggende eller om det gives som en lindrende behandling. Du bliver CT-scannet med faste intervaller i behandlingsperioden for at følge, hvordan behandlingen virker på sygdommen. Det gøres dog ikke når FOLFOX gives forebyggende efter en vel overstået operation for tarmkræft.

Serie

Dag 1:

Du får behandlingen med oxaliplatin, calciumfolinat og fluorouracil. Det tager ca 3 timer. Når behandlingen er færdig, monteres en pumpe med fluorouracil, som sørger for konstant behandling med kemostoffet i ca 46 timer. Du kan tage hjem, når pumpen er monteret. Pumpen bærer du i en lille bæltetaske.

Dag 2:

Fortsat behandling via pumpen.

Dag 3:

Pumpen afmonteres hjemme efter instruks af dig, en af dine pårørende eller af en hjemmesygeplejerske. Den første gang læres du op i ambulatoriet i at kunne gøre det selv.

Dag 15:

Næste serie begynder. Du møder op til nye blodprøver, samtale og behandling. Behandlingen justeres eller stoppes, hvis du får uacceptable bivirkninger eller hvis du selv ønsker at stoppe behandlingen.

Samtale med læge og sygeplejerske

Hver gang du kommer til behandling, taler du med en læge og en sygeplejerske. Du vil her få mulighed for at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din sygdom og behandling.

Blodprøver

Du skal have taget blodprøver før hver behandling, senest 1 time før konsultation hos lægen. Du kan også aftale tid hos din egen læge eller på dit lokale sygehus/sundhedscenter dagen før behandlingen. Vi kontrollerer dine blodprøver for at holde øje med, om kemoterapien påvirker din knoglemarv.

Hvilke bivirkninger har behandlingen?

Kemoterapi påvirker overvejende kræftceller, men også kroppens raske celler. Som alt andet medicin kan oxaliplatin og flurouracil give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Det varierer fra patient til patient, hvilke bivirkninger man får. Nogle bivirkninger kan forebygges med medicin eller ved at nedsætte dosis af kemoterapi. Det er vigtigt, at du taler med din læge og sygeplejerske om, hvordan du har haft det i perioderne mellem behandlingerne. I det følgende finder du de hyppigste forekommende bivirkninger i forbindelse med oxaliplatin og fluorouracil behandling. At de er nævnt i denne information betyder ikke, at alle får dem. Omvendt kan der forekomme andre bivirkninger end nævnt i denne information. Husk at orientere os, hvis det sker.

Blodmangel, infektion og blødning

Da kemoterapi kan påvirke produktionen af blodlegemer i knoglemarven, kan kroppens produktion af hvide og røde blodlegemer samt blodplader blive nedsat.

  • De hvide blodlegemer er kroppens eget forsvar mod infektioner. De kan blive påvirket, så du i nogle dage kan have for få hvide blodlegemer, og i de dage kan du lettere få en infektion. Infektionen kan vise sig ved kulderystelser, feber, svie ved vandladning, hoste, synkesmerter og influenzasymptomer.
  • For få røde blodlegemer kan betyde blodmangel. Blodmangel kan vise sig ved træthed, svimmelhed, hovedpine, åndenød eller hjertebanken. Såfremt du får blodmangel, vil du i nogle tilfælde blive tilbudt en blodtransfusion.
  • For få blodplader kan for eksempel vise sig som blødning fra tandkød eller næse, blå mærker eller små røde pletter i huden.

Det er vigtigt, du kontakter afdelingen med det samme ved følgende bivirkninger, da de ofte skal behandles under indlæggelse.

Ved feber over 38 grader i mere end to timer i træk eller feber over 38,5 grader. Ved diarré i mere end ét døgn. Ved blødning, der ikke stopper hurtigt igen.

Træthed

Det er meget almindeligt at blive træt og få følelsen af manglende energi: Trætheden kan både skyldes din kræftsygdom og behandlingen. Du kan tale med lægen og sygeplejersken om din træthed, ligesom du på afdelingen kan få udleveret informationsfolder om, hvad du selv kan gøre, hvis du er træt.

Kvalme og opkastning

Kvalme og opkastning kan forekomme i forbindelse med behandlingen og kan forebygges ved hjælp af kvalmestillende tabletter, som sygeplejersken i ambulatoriet udleverer til dig. De skal tages 1 time før den kemoterapien kan begynde. Desuden får du udleveret kvalmestillende medicin, som kan tages hjemme efter behov. Du skal fortælle lægen og sygeplejersken, hvis du på trods af den kvalmestillende medicin alligevel har kvalme og evt. kaster op.

Hud og slimhinder

Du kan få udslæt. Derudover kan slimhinderne i dine øjne, mund, mave og tarm blive irriterede. Dette kan vise sig som svie, ømhed, små sår, mundsvamp, mavesmerter og diarré. Disse gener kan behandles med medicin.

Diarré

Diarré kan opstå på grund af påvirkning af slimhinden i tarmen og defineres som diarré, når der er op til 4-6 tynde afføringer i døgnet og/eller tynd afføring om natten. Hvis der opstår diarré, skal den behandles. Sygeplejersken i ambulatoriet fortæller dig, hvad du skal gøre og udleverer tabletter, som du skal tage, hvis du får diarré. Hvis din diarré ikke stopper indenfor 1 døgn og du har taget stoppende medicin, skal du kontakte ambulatoriet.

Hårtab

Du taber ikke håret af behandlingen, men vil muligvis fælde mere end normalt.

Specielt ved oxaliplatin

Synkebesvær og krampeligende fornemmelser

Der kan opstå en krampeligende fornemmelse i halsen og omkring munden i de første timer efter, du har fået behandling. Kulde kan fremprovokere eller forværre disse gener, og det er derfor vigtigt at holde området omkring halsen og munden varmt. Fornemmelsen er helt ufarlig og går over, når hals og mund er blevet varm igen. Dette gøres ved at holde f.eks. et halstørklæde op for mund og hals, og ved at drikke noget varmt. Selvom du kan blive forskrækket, er det ufarligt, og det er vigtigt at du er rolig og trækker vejret dybt og afslappet. Desuden kan der i de første dage efter behandlingen med oxaliplatin forekomme ubehagelige fornemmelser som stivhed af kæbemuskulaturen i forbindelse med tygning og i enkelte tilfælde kan føde, der kræver grundig tygning (f.eks. oksekød) udløse krampefornemmelse i kæberne. Symptomerne er ufarlige og forsvinder uden behandling.

Føleforstyrrelser i hænder og fødder

Nervepåvirkning (føleforstyrrelser) i hænder og fødder er den hyppigste bivirkning ved behandling med oxaliplatin. Symptomerne vil oftest være smerter, prikkende, stikkende og sovende fornemmelse i hænder og fødder. Symptomerne kan forårsage problemer ved nogle aktiviteter f.eks. når du knapper knapper, skriver eller bladrer i en avis. Det er vigtigt, at du er opmærksom og fortæller lægen og sygeplejersken, hvis du oplever nogle af ovenstående symptomer. Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis af oxaliplatin eller helt ophøre med behandlingen. Føleforstyrrelserne forsvinder oftest helt efter ophør med behandlingen, men der kan gå lang tid og i sjældne tilfælde vil de aldrig forsvinde helt.

Synsforstyrrelser - Bilkørsel

Oxaliplatin kan (i sjældne tilfælde) give synsforstyrrelser de første timer, hvilket i alvorlig grad kan påvirke din evne til at føre mortorkøretøj og betjene maskiner.

Øget følsomhed for kuldepåvirkning

De første 24-48 timer efter behandlingen kan der optræde prikkende og stikkende fornemmelse i huden, som opstår når du bliver udsat for kulde. Dette forekommer specielt på hænder, fødder og omkring munden. I enkelte tilfælde kan denne bivirkning forekomme i op til en uge efter behandlingen. Da det er kulde, der udløser disse gener bør du forsøge at undgå dette.

Gode råd med henblik på at reducere kulde generne

  • Undgå koldt mad og drikkevarer som kommer direkte fra køleskabet.
  • Undgå at drikke koldt vand direkte fra vandhanen. Al mad og drikke bør være tempereret, før du spiser og drikker det.
  • Undgå at vaske hænder i koldt vand.
  • Brug handsker, når du er ude i koldt vejr, så du undgår at fryse på hænderne. Du kan have et par bomuldshandsker liggende ved køleskabet og ved fryseren, så du kan tage dem på, når du skal hente kolde varer frem. Bomuldshandskerne kan købes på apoteket eller i Matas Du kan tage et par gummihandsker udenpå, hvis du skal arbejde med noget, der er fugtigt.
  • Et varmt halstørklæde er en god idé, når du skal udenfor i efteråret og i vinterhalvåret. Du kan eventuelt tage det det op for munden.
  • Pas også på med aircondition f.eks. i bilen i sommerhalvåret

Specielt ved fluorouracil

I sjældne tilfælde kan fluorouracil give hjertekrampe med smerter i brystet. Hvis du får disse symptomer, skal du allerførst lukke klemmen til din kemopumpe og herefter kontakte afdelingen. I sjældne tilfælde kan denne bivirkning medføre, at behandlingen ændres eller helt ophører.

Samliv og seksualitet

Det er muligt, at din lyst til seksuelt samvær kan blive nedsat. Dette kan skyldes, at du er i en både fysisk og psykisk belastet situation. Der udskilles kun ubetydelige mængder kemoterapi gennem skedens slimhinder og gennem sæd.

Eventuelle forholdsregler

Du kan omgås familie og venner som vanligt, dog skal du være opmærksom på at have en god personlig hygiejne ( se afdelingens generelle vejledning om kemoterapi).

Har du spørgsmål?

Er du i tvivl om noget, eller har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Det er vigtigt, at du ikke bekymre dig unødigt. Hvis du har spørgsmål, opfordre vi dig til at skrive dem ned og tale med personalet om dem, næste gang du kommer til behandling.

Redaktør