FOLFIRI, Behandling med

I denne patientinformation kan patienter med kræft i tarmen læse om behandlingen med kemoterapeutiske stoffer. Patienter kan læse om hvordan behandlingen foregår, herunder at behandlingen gives i et kammer, som lægges under huden. Patienter kan også læse om de eventuelle bivirkninger som kan opstå ved behandlingen.

Vi håber, at denne information kan give dig og dine pårørende svar på nogle af de spørgsmål, der melder sig, når du skal i behandling med de kemoterapeutiske stoffer irinotecan og fluorouracil. Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

Tilbagefald og/eller fremskreden kræft i tarmen kan behandles med de kemoterapeutiske stoffer irinotecan og fluorouracil. I andre tilfælde benyttes irinotecan og fluorouracil som forebyggende behandling. Effekten af fluororacil forstærkes af B-vitaminet calciumfolinat, som også er en del af behandlingen. Behandlingen kan gives alene eller sammen med et antistof. Behandlingen kan holde sygdommen i ro eller få den til at svinde i en kortere eller længere periode.

Hvordan foregår behandlingen?

Behandlingen gives i et kammer (Port á Cat), der er lagt ind under huden ved det ene kraveben. Du vil få mere information om dette indgreb. Behandlingen strækker sig over 3 dage, og én serie strækker sig over 2 uger. Det betyder, at der gives behandling hver 2.uge. Du bliver CT-scannet med faste intervaller i behandlingsperioden for at følge, hvordan behandlingen virker på sygdommen. Dette gøres dog ikke, når FOLFIRI gives forebyggende efter en vel overstået operation for tarmkræft.

Dag 1:

Du får behandling med irinotecan, calciumfolinat og fluorouracil. Det tager ca. 3 timer. Når behandlingen er færdig, monteres en pumpe med fluorouracil, som sørger for konstant behandling med kemostoffet i ca. 46 timer. Du kan tage hjem, når pumpen er monteret. Pumpen bærer du i en lille bæltetaske, der kan spændes omkring livet.

Dag 2:

Fortsat behandling via pumpen.

Dag 3:

Pumpen afmonteres første gang i ambulatoriet, derefter hjemme af dig selv, en pårørende eller en hjemmesygeplejerske. Behandlingen justeres eller stoppes, hvis du får uacceptable bivirkninger, eller hvis du selv ønsker at stoppe behandlingen.

Samtale med læge og sygeplejerske

Hver gang du kommer til behandling, taler du med en læge og en sygeplejerske. Du vil her få mulighed for at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din sygdom og behandling.

Blodprøver

Du skal have taget blodprøver før hver behandling, senest 1 time før konsultationen hos lægen. Du kan også aftale tid hos din egen læge eller på dit lokale sygehus/sundhedscenter dagen før behandlingen. Vi kontrollerer dine blodprøver for at holde øje med, om kemoterapien påvirker din knoglemarv.

Hvilke bivirkninger har behandlingen?

Kemoterapi påvirker overvejende kræftceller, men også kroppens raske celler Som alt andet medicin kan irinotecan og fluororacil give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Det varierer fra patient til patient, hvilke bivirkninger man kan få ved behandling med kemoterapi. Nogle bivirkninger kan forebygges med medicin eller ved at nedsætte din dosis af kemoterapi. Det er vigtigt, at du taler med din læge og sygeplejerske om, hvordan du har haft det i perioderne mellem behandlingerne. I det følgende finder du de hyppigste forekommende bivirkninger i forbindelse med irinotecan og fluorouracil behandling. At de er nævnt i denne information betyder ikke, at alle får dem. Omvendt kan der forekomme andre bivirkninger for den enkelte patient end nævnt i denne information.

De første 24 timer efter hver behandling

Hos enkelte patienter kan der opstå bivirkninger, mens man får behandling med irinotecan og op til 24 timer efter. Du kan få svedeture, tåreflåd, svimmelhed, synsforstyrrelser, mavesmerter og diarré. For at mindske risikoen for disse bivirkninger, får du forebyggende medicin, i form af Atropin. Det gives af sygeplejersken som en indsprøjtning i underhuden i maven eller i overarmen før behandlingen starter. Opstår en af disse bivirkninger alligevel, kan den behandles ved at give yderligere én indsprøjtning med Atropin. Du vil få udleveret tablet Atropin af sygeplejersken til at tage hjemme, hvis du får behov for at tage yderligere Atropin.

Fra dagen efter behandlingen og frem til næste behandling

Diarré:

Hvis du får diarré mere end 24 timer efter kemoterapien, skal du straks begynde behandling med de stoppende tabletter, du har fået udleveret af sygeplejersken i ambulatoriet. Det er vigtigt at følge instruksen, som er udleveret sammen med tabletterne. Fortsætter din diarré ud over 1 døgn, selvom du har taget de stoppende tabletter, skal du kontakte ambulatoriet/sengeafdelingen.

Blodmangel, infektion og blødning

Da kemoterapi kan påvirke produktionen af blodlegemer i knoglemarven, kan kroppens produktion af hvide og røde blodlegemer samt blodplader blive nedsat.

  • De hvide blodlegemer er kroppens eget forsvar mod infektioner. De kan blive påvirket, så du i nogle dage kan have for få hvide blodlegemer, og i de dage kan du lettere få en infektion. Infektionener kan vise sig ved kulderystelser, feber, svie ved vandladning, hoste, synkesmerter og influenzasymptomer. Det er ca. 10-14 dage efter behandlingen med kemoterapi, at dit immunforsvar er mest påvirket, men vi anbefaler, at du er opmærksom på, om du har feber i hele perioden.
  • For få røde blodlegemer kan betyde blodmangel. Blodmangel kan vise sig ved træthed, svimmelhed, hovedpine, åndenød eller hjertebanken. Såfremt du får blodmangel, vil du i nogle tilfælde blive tilbudt en blodtransfusion.
  • For få blodplader kan for eksempel vise sig som blødning fra tandkød eller næse, blå mærker eller små røde pletter i huden.

Det er vigtigt, du kontakter afdelingen med det samme ved følgende bivirkninger, da det ofte skal behandles under indlæggelse.

Ved feber over 38 grader i mere end to timer i træk eller feber over 38,5 grader. Ved diarré i mere end ét døgn. Ved blødning, der ikke stopper hurtigt igen.

Træthed

Det er meget almindeligt at blive træt og få følelsen af manglende energi. Trætheden kan både skyldes din kræftsygdom og behandlingen med kemoterapi. Du kan tale med lægen og sygeplejersken om din træthed, ligesom du i ambulatoriet kan få udleveret information om, hvad du selv kan gøre, hvis du er træt.

Kvalme og opkastning

I forbindelse med behandlingen kan du blive utilpas og få kvalme og kaste op. Disse gener kan forebygges med kvalmestillende medicin, som sygeplejersken i ambulatoriet udleverer til dig. Medicinen skal tages 1 time før behandlingen starter. Du vil derudover få kvalmestillende medicin med hjem til de følgende to dage, samt ekstra kvalmestillende medicin du kan tage ved behov udover den faste behandling. Du skal fortælle lægen og sygeplejersken, hvis du på trods af den kvalmestillende medicin alligevel har kvalme eller kaster op.

Nedsat appetit

Din sygdom og behandling kan medføre, at appetitten nedsættes. Du kan få råd og vejledning af lægen og sygeplejersken i ambulatoriet eller af diætisten, der er tilknyttet ambulatoriet.

Hårtab

Behandlingen kan medføre helt eller delvist hårtab på hovedet og i nogle tilfælde også andre steder på kroppen. Du kan måske mærke lettere smerter eller øget følsomhed i hovedbunden i forbindelse med behandlingen. Hvis du har langt hår, kan du overveje at få klippet håret, før behandlingen starter. På denne måde virker hårtabet mindre overvældende og generende. Du kan få tilskud til køb af paryk, tørklæde eller kasket. Du vil få udleveret en rekvisition til en parykmager efter eget valg. Håret vokser ud igen efter endt behandling. Nogle vil opleve, at håret vokser ud i en anden hårfarve, eller går fra glat til krøllet hår eller omvendt.

Hud- og slimhinder

Du kan få udslæt af behandlingen. Derudover kan slimhinderne i dine øjne, mund, mave og tarm blive irriterede. Dette kan vise sig som svie, ømhed, små sår, mundsvamp, mavesmerter og diarré. Disse gener kan behandles med medicin.

Specielt ved fluorouracil

I sjældne tilfælde kan fluorouracil give hjertekrampe med smerter i brystet. Hvis du får disse symptomer, skal du allerførst lukke klemmen til din kemo-pumpe og herefter kontakte afdelingen. I sjældne tilfælde kan denne bivirkning medføre, at behandlingen ændres eller helt ophører.

Samliv og seksualitet

Det er muligt, at din lyst til seksuelt samvær kan blive nedsat. Dette kan skyldes, at du både er i en fysisk og psykisk belastet situation. Der udskilles kun ubetydelige mængder kemoterapi via skedens slimhinder og gennem sæd. Du vil derfor kunne have samleje uden at skade din partner.

Forholdsregler

Du kan omgås din familie og venner, som du plejer. Der kan være affaldsstoffer fra kemoterapien i sved, urin og afføring i op til fem døgn efter hver behandling. Dette udgør ingen risiko for dine nærmeste, du skal blot overholde almindelige hygiejniske forholdsregler.

Bilkørsel

Du må ikke køre bil indtil 2 timer efter, du har fået indsprøjtning med Atropin.pga. risiko for synsforstyrrelser. Atropin udvidere pupillerne, så du ikke kan se skarpt. Virkningen ophører gradvist i løbet af et par timer.

Har du spørgsmål

Er du i tvivl om noget eller har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Det er vigtigt, at du ikke bekymrer dig unødigt. Hvis du har spørgsmål, opfordrer vi dig til at skrive dem ned og tale med personalet om dem, næste gang du kommer til behandling.

Redaktør