EvenityR brugsvejledning

I denne patientinformation kan patienter nærlæse de retningslinjer der er i forbindelse med behandling hos sygeplejerske med EvenityR. Behandlingsforløbet foregår over 4 besøg, hvor hver injektion med medicinen dokumenteres. Medicinen opbevares i køleskab mellem 2-8 grader, og skal ligge i stuetemperatur i en halv time, inden injektion. Ligeledes er det vigtigt, at patienten supplerer behandlingen med kalk og D-vitamin.

Oversigt til patienten

Behandlingsforløb:

Besøg 1:

Blodprøver skal være godkendt inden opstart.

Opstart med Evenity hos sygeplejersken.

Gennemgang af behandlingsforløb, gennemgang af penne, bivirkninger og virkning.

1. injektion dato:

Besøg 2:

Blodprøver ugen inden fremmøde.

2. injektion skal du selv tage under vejledning af sygeplejerske.

Samtale om eventuelle bivirkninger efter injektion 1, gennemgang af injektion og opbevaring af penne.

Udlevering af medicin til de næste 3 injektioner, som tages hjemme den ___________ i hver måned.

Besøg 3:

Blodprøver ugen inden fremmøde hos sygeplejerske.

6. injektion dato: ____________,

Samtale om forløb og eventuelle bivirkninger.

Udlevering af medicin til de sidste 6 injektioner, som tages hjemme.

Besøg 4:

Blodprøver og DXA-scanning inden fremmøde.

Hos læge efter de 12 måneders behandling, hvor den opfølgende behandling aftales.

Blodprøver: Tages 2 uger forud for hvert af de 4 besøg.

Bestil tid til blodprøvetagning på www.blodproever.dk eller på tlf. 4829 4181 mandag til fredag mellem 13:00-15:00.

Opbevaring af medicin:

Pennene skal opbevares i køleskab ml. 2o og 8o i den æske de ligger i. Tages ud af køleskab og lægges i stuetemperatur ½ time før injektion. Se yderligere information nederst på siden.*)

Selvanskaffelse:

Du skal anskaffe dig en kanylebøtte på minimum 2 liter, hvori du lægger de brugte sprøjter efter injektionen. Disse kan bestilles over nettet eller købes på apoteket. Kan bestilles på www.nettomedical. dk/shop/55-kanyleboetter/, www.mitliv.dk/kanyleboetter/ eller på apoteket. Brugte sprøjter må IKKE komme i almindeligt restaffald.

Det er vigtigt, at du supplerer din medicinske behandling med tilskud med kalk- og D-vitamin, som aftalt med lægen. Herudover indgår også gode vaner som understøtter behandlingen; så som motion samt sund og varieret kost. Få evt. inspiration på www.osteoporose-f.dk

 

Virkning:

Medicinen øger knogleopbygning og bremser knoglenedbrydning.

Bivirkning:

  • Muskel- og ledsmerter, forkølelse.
  • Udslæt, hovedpine, bihulebetændelse, nakkesmerter, muskelspasmer, irritation omkring indstiksområdet.

Søg straks læge hvis du får:

  • Brystsmerter, kortåndethed, hovedpine, følelsesløshed eller svaghed i ansigt, arme eller ben, talebesvær, synsforstyrrelser, pludselig balancebesvær, tegn på allergisk reaktion.

*)

Opbevaring/Holdbarhed

EvenityR skal opbevares i køleskab (ved 2o C- 8o C). De fyldte penne opbevares i den ydre karton for at beskytte mod lys. Når lægemidlet skal anvendes, tages kartonen med de to fyldte penne ud af køleskab 30 minutter før injektionen skal finde sted.

Begrænset holdbarhed

EvenityR pakken med de to fyldte penne kan opbevares ved stuetemperatur (op til 25o C) i op til 30 dage inden anvendelse.

Transport

Når transporten til hjemmet har fundet sted, skal EvenityR lægges i køleskabet igen og vil stadig have fuld holdbarhed, som anført på pakken (full shelf life).

Kontakt

Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte UCBCares:

Mail: UCBCares.DK@ucb.com

Telefon: 80 25 38 27

Redaktør