Eustakisk rør - ballonudvidelse

Hvis der opstår undertryk/væske i mellemøret, kan problemet afhjælpes med en ballonudvidelse.

Hvad er det eustakiske rør?

Det eustakiske rør er et 3-4 cm langt, smalt rør, der forbinder næsesvælget til mellemøret. Rørets øverste tredjedel består af knogle, resten af brusk.

Det eustakiske rør er normalt lukket, men det åbner, når vi gaber, tygger eller synker. Når det eustakiske rør åbner, strømmer luft fra næsesvælget ind i mellemøret, og slim kan flyde ud af mellemøret. Dette er nødvendigt for at bevare et luftfyldt og sundt mellemøre.

Hvad betyder dysfunktion/nedsat funktion af det eustakiske rør?

Dysfunktion af det eustakiske rør betyder, at det eustakiske rør er blokeret eller ikke kan åbne korrekt. Luft kan da ikke komme ind i mellemøret. Derfor kommer der undertryk og senere væske i mellemøret. Dette kan give kronisk sygdom i trommehinde og mellemøre.

Dysfunktion af det eustakiske rør kan være medfødt eller en følge af fx infektion, allergi og vægtøgning.

Hvad er symptomerne på dysfunktion af det eustakiske rør?

  • nedsat hørelse
  • trykken i øret
  • tinnitus
  • svimmelhed

Ved langvarig dysfunktion af det eustakiske rør kan man få kronisk sygdom i trommehinde og mellemøre.

Hvordan behandles dysfunktion af det eustakiske rør?

Ofte er dysfunktion af det eustakiske rør et midlertidigt problem, som forsvinder af sig selv. Man kan selv forsøge at puste luft op i mellemøret samtidig med, at man holder sig for næsen (Valsalvas manøvre).

Ved allergi kan man behandles med fx næsespray og tabletbehandling med antihistaminer. Man kan også få lagt dræn i trommehinden. Gennem drænet kan luft da strømme fra øregangen og ind i mellemøret.

Hos voksne med langvarige problemer, hvor anden behandling ikke har virket, kan man vælge at foretage ballonudvidelse af det eustakiske rør.

Hvordan udføres ballonudvidelse af det eustakiske rør?

Operationen udføres i fuld narkose. Under hele operationen har man kikkert-udstyr i næsen, så næsesvælget kan inspiceres.

Ved operationen føres et ballon-kateter op i det eustatiske rør. Når kateteret sidder korrekt, fyldes ballonen med saltvand i ca. 2 min. Herved udvides den bruskede del af det eustakiske rør. Herefter tømmes ballonen og kateteret fjernes.

Oftest kan man blive udskrevet om aftenen samme dag, som man er blevet opereret.

Er der dokumenteret effekt af ballonudvidelse af det eustakiske rør?

De undersøgelser, der indtil nu er udført viser, at størstedelen af de patienter, der får foretaget ballon-udvidelse, har god effekt af behandlingen.

Der forskes stadig på området, og resultaterne fra de operationer, der udføres her på Nordsjællands Hospital, indgår også i et forskningsprojekt.

Komplikationer

Der er ingen særlige forholdsregler efter operationen udover den observation, der er nødvendig efter fuld narkose, men du må ikke pudse næse

Ofte opleves lette smerter. Du kan bruge smertestillende midler, som kan købes uden recept. Vi tilråder smertebehandling med paracetamol (fx Pamol) 1g maks. 4 gange i døgnet evt. suppleret med ibuprofen (fx Ipren) 400 mg maks. 3 gange i døgnet, med mindre vores læge har ordineret andet.

Der kan også være lidt blodigt slim fra næsen. Sjældent kan opstå infektion eller større blødning.

Du skal kontakte os ved:

  • Feber
  • Tiltagende smerter
  • Vedvarende blødning.

Man skal ikke forvente effekt umiddelbart efter indgrebet, da der optræder hævelse et stykke tid efter operationen. Der aftales ambulant kontrol ca. 14 dage efter operationen.

Venlig hilsen
Personalet, Øre, Næse og Halsafdelingen

Redaktør