Er du henvist til Diagnostisk Enhed

I denne patientinformation kan patienter læse om årsagen til, at de er blevet henvist til diagnostisk enhed. Det kan være, at en læge mistænker, at patienten har en alvorlig sygdom. Dette sker som regel på baggrund af symptomer og blodprøver.

Du er henvist til Diagnostisk Enhed, da du har haft symptomer, som en læge mistænker, kan være tegn på en alvorlig sygdom.

Formålet for Diagnostisk Enhed er at planlægge et undersøgelsesprogram for dig så hurtig som muligt.


Hurtig udredning

Du vil som patient opleve, at du bliver indkaldt til Diagnostisk Enhed, og at du indenfor få dage kommer til relevante undersøgelser. Vi prioriterer hastigheden af undersøgelser og forløbet højt og derfor foregår meget af kommunikationen pr. telefon. Dog foregår svar på alle undersøgelser ved fremmøde i Diagnostisk Enhed. 
Vi forventer af vores patienter, at de står til rådighed, når vi har tid til en undersøgelse.


Et typisk forløb hos os kan se således ud

Du har været hos læge, da du gennem en periode har haft forskellige bekymrende symptomer eller skæve blodprøver. Din læge henviser dig til os, da der er mistanke om, at du kan fejle noget alvorligt (eksempelvis kræft).


Du bliver ringet op hurtigst muligt og indkaldes til undersøgelse, f.eks. blodprøver og/eller skanning allerede før det første lægebesøg.
Når du møder op hos os, vil du få en samtale med både sygeplejerske og læge. Du vil her få svar på de første undersøgelser, du har været til og der vil blive lavet en grundig undersøgelse af dig under lægesamtalen. 


Du får tilknyttet en en sygeplejerske og en læge i dit forløb her hos os. Begge vil sikre, at du får tilrettelagt det rigtige udredningsforløb for at afklare om der er alvorlig sygdom. De to fagpersoner er dem, du vil møde gennem dit forløb, og de vil sikre, at du får den rette information. 


Hos en del af vores patienter, kan vi ikke forklare årsagen til syptomerne, men vi kan med stor sikkerhed udelukke alvorlig sygdom og du kan sammen med dine egen læge planlægge videre undersøgelser.
I andre tilfælde finder vi tegn på alvorlig og kendt sygdom, og vi vil sammen med den relevante afdeling viderehenvise dig et behandligsforløb.


Vi vil anbefale, at du tager en pårørende med. Vores erfaring fortæller os, at din pårørende kan være en hjælp for dig til at huske alle de informationer du får. 
Vi vil opfordre dig til at stille spørgsmål - spørg hellere for meget end for lidt. Skriv evt. dine spørgsmål ned på forhånd sådan, at du husker dem og får svar på de spørgsmål du har.


Hvis der ikke foreligger svar på alle undersøgelser ved det afsluttende besøg i Diagnostisk Enhed, vil du efterfølgende modtage brevsvar eller blive telefonisk kontaktet. 

Redaktør