Epirubicin, til patienter med brystkræft.pdf

I denne patientinformation kan patienter og med brystkræft og pårørende læse om lægemidlet Epirubicin. Der er nyttige oplysninger med hensyn til patienternes besøg på onkologisk ambulatorium, og andre praktiske oplysninger vedrørende behandlingen af brystkræft.

I denne pjece vil du og dine pårørende finde nyttige oplysninger og få svar på praktiske spørgsmål i forbindelse med dine besøg i onkologisk ambulatorium.

Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. Informationen giver specifikke oplysninger om kemoterapi med Epirubicin ved brystkræft. I øvrigt henviser vi til afdelingens generelle skriftlige patientinformation om kemoterapi.

Vi ved, at du står i en vanskelig situation som måske kan synes uoverskuelig. Du kan bruge denne information som hjælp til at få overblik over den behandling, som vi anbefaler dig. Dine pårørende kan også have glæde af at læse informationen for bedre at kunne støtte dig i dine overvejelser.

Brystkræft kan behandles med det kemoterapeutiske stof, Epirubicin. Vi tilbyder dig denne behandling, idet vi forventer, at den vil lindre dine eventuelle symptomer og medføre delvist svind af sygdommen. I nogle tilfælde kan behandlingen få sygdommen til at svinde helt i kortere eller længere tid.

Behandlingen

Behandlingen vil bestå af op til 10 serier Epirubicin. Én serie strækker sig over 3 uger - det vil sige, at den samlede behandling strækker sig over ca. 6 måneder.

Dag 1 i hver serie vil du få Epirubicin, som bliver givet over 10-15 minutter. Behandlingen gives i en blodåre i hånden/ armen eller i sjældne tilfælde i et kammer, der er opereret ind under huden ved det ene kraveben. Hvis Epirubicin ved et uheld kommer uden for blodbanen, er det skadeligt for vævet, og derfor vil der sidde en sygeplejerske hos dig, mens Epirubicin løber ind i blodbanen. Uheld sker heldigvis meget sjældent og der findes medicin til at modvirke denne skadelige virkning.

Du vil i reglen få behandlingen ambulant, dvs. at du møder om formiddagen og kan tage hjem, når behandlingen er afsluttet. Behandlingen vil ophøre, hvis undersøgelser viser, at den ikke har tilstrækkelig effekt på sygdommen, hvis du får uacceptable bivirkninger eller hvis du selv ønsker at stoppe behandlingen.

I ca. 1 døgn efter hver behandling, vil urinen være farvet rød pga. farvestoffet i Epirubicin. Dette er ganske ufarligt og forsvinder af sig selv.

Samtale med læge og sygeplejerske

Hver gang du kommer til kemoterapi, taler du med en læge og en sygeplejerske. Du vil her have lejlighed til at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din sygdom og behandling.

Blodprøver

Da kemoterapi midlertidigt kan hæmme knoglemarvens dannelse af nye blodceller, skal du have taget blodprøver hver gang du får kemoterapi. Blodprøverne skal tages senest 1 time før din planlagte konsultation hos lægen, da prøvesvarene skal foreligge for at lægen kan ordinere din kemoterapi.

Bivirkninger

Kemoterapi påvirker overvejende kræftceller, men også kroppens raske celler. Som alt andet medicin kan Epirubicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Det varierer fra patient til patient, hvilke bivirkninger man kan få ved behandling med kemoterapi. Nogle bivirkninger kan forebygges med medicin eller ved at nedsætte din dosis af kemoterapi. Det er vigtigt, at du taler med din læge og sygeplejerske om, hvordan du har haft det i perioderne mellem behandlingerne.

Hvilke bivirkninger kan forekomme?

På de næste sider finder du nogle af de hyppigste forekommende bivirkninger i forbindelse med Epirubicin behandling. At de er nævnt i denne information, betyder ikke, at alle får dem. Omvendt kan der forekomme andre bivirkninger for den enkelte patient end nævnt i denne folder.

Træthed

Du vil kunne opleve en betydelig træthed og et behov for at sænke tempoet. Hvis du arbejder, kan du få brug for at være sygemeldt helt eller delvist i de måneder, du får behandling.

Kvalme og opkastning

I forbindelse med behandlingen kan du blive utilpas, få kvalme og kaste op. Disse gener kan forebygges og behandles med kvalmestillende medicin, som du vil få udleveret af sygeplejerskerne.

Blodmangel, infektion og blødning

Da kemoterapi nedsætter knoglemarvens produktion af blodceller, vil du kunne få blodmangel, infektion og blødning. Blodmangel kan vise sig ved træthed, svimmelhed, åndenød og hjertebanken. Infektioner kan vise sig ved feber og influenzasymptomer. Blødning kan vise sig som for eksempel næseblod, blødning fra tandkødet, langvarig og kraftig menstruation, blå mærker og små røde pletter i huden. Ved feber eller unormal blødning er det vigtigt, at du kontakter afdelingen, da det kan være nødvendigt at behandle bivirkningerne.

Hårtab

Behandlingen vil medføre, at du helt eller delvist taber håret på hovedet. Derfor vil du få tilskud til en paryk eller kasket. I nogle tilfælde vil du også tabe håret andre steder på kroppen. Når du har afsluttet behandlingen, vokser håret ud igen.

Irritation af slimhinderne i mund/svælg samt skede

Irritation af slimhinderne i mund og svælg kan vise sig som fx. tørhed, små sår, blister, hvide svampebelægninger samt svie og ubehag ved indtagelse af især sure og stærke madvarer. Generne kan afhjælpes med medicin. I skeden kan der opstå tørhed og øget tendens til svampeinfektioner.

Samliv og seksualitet

Det er muligt, at din lyst til seksuelt samvær kan blive nedsat. Dette kan skyldes, at du er i en både fysisk og psykisk belastet situation. Kemoterapi kan påvirke æggestokkene i nogle tilfælde forbigående og i andre tilfælde vedvarende. Dette kan betyde, at menstruationen bliver uregelmæssig eller ophører, hvilket vil påvirke evnen til at få børn. Vedvarende ophør af menstruation medfører, at du går i overgangsalderen tidligere end ellers.

Hjertet

Epirubicin kan påvirke hjertets muskulatur og derved svække det. Dette kan i sjældne tilfælde være en alvorlig og varig bivirkning. Vi vil derfor ved symptomer kontrollere dit hjerte. Svækkelse af hjertet kan vise sig ved bl.a. hævede ankler, du bliver forpustet, får hjertebanken eller trykkende smerter i brystkassen. For at vi kan forebygge og behandle eventuelle bivirkninger er det vigtigt, at du oplyser os om de gener, du får i forbindelse med behandlingen. Hvis du får svære bivirkninger eller blodprøverne ikke er i orden, kan du komme ud for, at din behandling udsættes. hvis du får uacceptable bivirkninger, eller hvis du selv ønsker det, vil behandlingen blive afbrudt.

Vigtigt!

Vær opmærksom på tegn på infektion som fx: kulderystelser, feber, svie ved vandladning, hoste eller synkesmerter. Hvis du får feber over 38,5 grader, skal du kontakte afdelingen, da det kan være nødvendigt at behandle infektionen, eventuelt under indlæggelse.

Forholdsregler

Du kan omgås din familie og venner som vanligt. Dog skal du være opmærksom på at have en god personlig hygiejne (se afdelingens generelle pjece om kemoterapi).

Der udskilles kun ubetydelige mængder kemoterapi via skedens slimhinder og gennem sæd. Du vil derfor kunne have samleje uden at skade din partner. Kemoterapi kan dog skade et foster, så du eller din partner bør anvende et svangerskabsforebyggende middel som kondom eller spiral under behandlingen og indtil 6 måneder efter behandlingens ophør.

Redaktør