Endo-Nefro CGM

info. om endo-nefro projekt med CGM i 14 dage

(FreeStyle, Libre, og relaterede varemærker tilhører Abbott og benyttes med tilladelse.)

Nu tilbyder vi 14 dage med automatisk blodsukker-måling

I et kvalitetsprojekt er vi begyndt at indhente data via kontinuerlig glukosemåling (CGM) - også kaldet en sensor.

Ved nyresygdom er måling af langtidsprøven (HbA1c) via blodprøve ikke så nøjagtig.

Ved at måle kontinuerligt over 14 dage får vi mere viden om, hvordan blodsukkerværdierne og -udsvingene er hen over døgnet. Vi vil derfor gerne sætte en kontinuerlig glukosemåler på din arm 14 dage før dit næste lægebesøg.

Det er en lille kapsel-størrelse måleenhed, som lagrer blodsukkerdata. Du kan se det i tegningen ovenfor.

Lægen vil derefter gennemgå kurver og værdierne med dig, og I taler sammen om den ekstra viden, som sensoren bibringer. Det kan fx være:

  • Hvis du får insulin som behandling for din diabetes, at du og lægen opdager perioder med lave blodsukre, som du ikke kendte til. Da vil I tale om betydningen af lave blodsukre og lave en plan med folus på at undgå lave blodsukre.
  • Du opdager et mønster i din kost eller motion, som du finder ud af, at du gerne vil ændre. Det kan være små, men væsentlige opdagelser og ændringer.
  • Lægen ser, at det er muligt at tilpasse din diabetesmedicin mere målrettet til dig og dit liv.

Du har den kontinuerlige glukosemåler på i 14 dage hele døgnet, dvs. at du har den på i bad og under motion mm.

Hvis det skulle ske, at den kontinuerlige glukosemåler falder af, er det vigtigt at du medbringer den til dit besøg, da det er måleenheden, som indeholder data på blodsukrene.

 

Venlig hilsen

Personalet på din diabetes- og nyreafdeling

Nordsjællands Hospital

Redaktør