Durvalumab, behandling med

I denne patientinformation kan patienter og pårørende læse om antistoffet Durvalumab. Antistoffet styrker immunforsvaret, når det skal bekæmpe lungekræft. Patienten kan også læse om de bivirkninger der kan opstå, i forbindelse med behandlingen.

I denne pjece finder du de vigtigste oplysninger om behandlingen og den er at supplement til vores mundtlige information.

Du har for nylig afsluttet kemoterapi og samtidig langvarig strålebehandling for kræft i lungerne. Selvom du har fået behandling for din lungekræftsygdom, kan der være enkelte kræftceller tilbage i kroppen. Derfor anbefaler vi, at du får supplerende behandling med immunterapi, som nedsætter risikoen for tilbagefald. Du kan bruge denne information til at få overblik over den behandling, vi anbefaler dig. Dine pårørende kan også have glæde af at læse informationen for bedre at kunne støtte dig i dine overvejelser.

Durvalumab

Durvalumab er et antistof, der styrker immunforsvarets evne til at genkende og bekæmpe lungekræft. Hvis man behandler med durvalumab efter endt behandling, så vil mange have nedsat risiko for tilbagefald af lungekræftsygdommen.

Behandlingen

Du bliver behandlet med durvalumab hver 2. uge i 1 år. Behandlingen foregår i ambulatoriet og gives i et drop over 60 minutter. Du kan tage hjem, så snart du har fået behandlingen.

Samtale med læge og sygeplejerske

Hver gang du møder til behandling, taler du med en læge og en sygeplejerske. Du får her mulighed for at stille spørgsmål eller drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din sygdom og behandling. Behandlingen stoppes, hvis scanninger viser, at der er tilbagefald af din sygdom, hvis du får uacceptable bivirkninger, eller hvis du selv ønsker at stoppe behandlingen.

Blodprøver

Da durvalumab midlertidigt kan påvirke en række funktioner i din krop, skal du have taget blodprøver, dagen før eller på dagen før hver behandling. Hvis dine blodprøver ikke er i orden, vil behandlingen blive udskudt, indtil blodprøverne viser, at du er klar til behandling igen.

Scanning

Efter hver 6. behandling (ca. hver 3. måned) får du foretaget en CT- scanning af lungerne og bughulen. Scanningerne laves for at holde øje med, om der er tilbagefald af sygdommen. Når du afslutter behandlingen med durvalumab, fortsætter vi opfølgningen med CT-skanninger hver 3. måned i 1 år og herefter hver 6. måned i yderligere 3 år, så du samlet bliver fulgt for tilbagefald af sygdommen i 5 år.

Bivirkninger

Durvalumab kan også påvirke kroppens raske celler. Derfor kan der opstå bivirkninger. Bivirkningerne opstår ofte på grund af immunsystemet, som påvirkes af durvalumab. Durvalumab aktiverer immunsystemet til at bekæmpe kræftcellerne. I nogle tilfælde kan immunsystemets celler også angribe de normale celler og væv, ligesom de angriber kræftcellerne. Disse bivirkninger kaldes autoimmune bivirkninger. Bivirkninger kan opstå under hele behandlingsforløbet - også efter endt behandling. De kan sædvanligvis alle behandles med en pause fra durvalumab, eventuelt suppleret med prednisolon, som er et binyrebarkhormon. Hvis du får en autoimmun bivirkning, kan den være måneder om at forsvinde. Det er derfor vigtigt, at du kender symptomerne på de autoimmune bivirkninger. Vi forventer ikke at se alle bivirkninger hos dig, men kan dog ikke på forhånd udelukke andre bivirkninger end de, der er nævnt her.

Det er vigtigt du kontakter afdelingen med det samme ved følgende bivirkninger, da de ofte skal behandles under indlæggelse:

  • Ved feber over 38 grader i mere end to timer i træk eller feber over 38,5 grader
  • Ved diarré i mere end et døgn - eller ved blod i afføringen.
  • Ved blødning der ikke stopper hurtigt igen.
  • Ved ny eller forværret åndenød eller hoste.

Allergisk reaktion

Durvalumab kan i sjældne tilfælde udløse en overfølsomhedsreaktion. Overfølsomhedsreaktionen kan opstå, umiddelbart efter at behandlingen er begyndt.Altså mens du får droppet. Ofte er reaktionen mild i form af rødme og fornemmelse af varme. Reaktionen kan behandles med medicin mod allergi og behandlingen kan for det meste fortsættes med det samme.

Hoste og åndenød

Pneumonitis er en tilstand med irritation og fortætning af vævet i lungerne. Dette giver hoste, åndenød og ofte også feber. Både durvalumab og den strålebehandling du netop har afsluttet, kan give pneumonitis. Det skal behandles, så der ikke kommer kroniske skader på lungerne. Det er derfor vigtigt, at du henvender dig til personalet, hvis du får disse symptomer, så du kan blive behandlet.

Led- og muskelsmerter

Der kan under behandlingen opstå varierende grader af smerter i led- og muskler. Du kan også få hovedpine. Kan ofte behandles med almindelig smertestillende. Tal med lægen eller sygeplejersken om det.

Træthed

Du kan blive meget træt og få behov for at sænke tempoet. Det er en træthed, du ikke altid kan sove dig fra, og du kan opleve ikke at have overskud til det, du plejer at kunne. Enkelte har behov for at være sygemeldt helt eller delvist fra deres arbejde.

Diarre

Der kan forekomme lette mavesmerter og diarre. Let diarre forekommer ofte. Hvis du får udtalt diarre (mere end fire gange dagligt) skal du kontakte afdelingen. I nogle tilfælde kan der opstå forstoppelse frem for diarré.

Kvalme og nedsat appetit

I forbindelse med behandlingen kan der forekomme manglende appetit og kvalme og hos enkelte kan der forekomme opkastning. Disse gener kan blandt andet behandles med kvalmestillende medicin. Vær opmærksom på, at du ikke taber dig og spørg os gerne om kostråd.

Hud

Du kan få udslæt, kløe, rødme og øget følsomhed overfor sollys. Udslæt kan i stor udstrækning behandles eller lindres.

Gode råd om huden:

  • Ikke for varme og lange bade
  • rug tøj der ikke sidder stramt
  • Brug almindelig creme/lotion uden parfume
  • Undgå solbadning og brug solcreme, når du er ude i solen.
  • Nogle patienter har gode erfaringer med Livets Olie.

Nyre- og leverfunktionen

Durvalumab kan i sjældne tilfælde påvirke funktionen af nyrerne og leveren. Din nyre- og leverfunktion bliver derfor målt med en blodprøve inden hver behandling. Hvis du oplever ændringer i din urin eller afføring, skal du kontakte afdelingen.

Påvirkning af hormonkirtelproduktionen

Durvalumab kan i enkelte tilfælde påvirke de hormonproducerende organer i kroppen, så de enten producerer for meget eller for lidt hormon. Det kan give en lang række symptomer som f.eks. hurtig puls, øget svedtendens, vægttab, vægtstigning, hårtab, kuldefornemmelse, forstoppelse, svimmelhed, dybere stemme eller muskelsmerter. Vi holder øje med din skjoldbruskkirtelfunktion ved hjælp af blodprøver, men du skal fortælle os, hvis du oplever nogle af ovenstående symptomer.

Generelt er det vigtigt, at du fortæller os om dine bivirkninger og kontakter os, hvis du er i tvivl, da det er vigtigt at behandle bivirkningerne inden de bliver for voldsomme.

Samliv og seksualitet

Det er muligt, at din lyst til seksuelt samvær kan blive nedsat. Dette kan skyldes, at du er i en både fysisk og psykisk belastet situation, der kan give nedsat potens eller lyst. Der udskilles kun ubetydelige mængder immunterapiterapi via skedens slimhinder og gennem sæd. Du vil derfor kunne have samleje uden at skade din partner.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til din sygdom eller behandling, opfordrer vi dig til at skrive dem ned og tale med lægen eller sygeplejersken, næste gang du har tid i ambulatoriet. Ved mere akutte problemer eller bivirkninger, er du velkommen til at ringe til ambulatoriet.

Redaktør