Diabetes og narkose

Har man diabetes og skal i narkose er der nogle særlige forholdsregler. Blandt andet skal der tages blodprøver, det kan du læse mere om her.

Du har i dag været til en forberedende samtale i Øre, Næse og Halsafdelingen forud for din planlagte operation. Du har fået mange informationer og vi vil gerne sikre os, at du ved, hvad der videre skal ske.

Blodprøver

Du skal have taget blodprøver før operationen, dog tidligst 14 dage før operationsdagen. Vi bestiller blodprøverne, når du er til forberedende samtale i ambulatoriet. Det er muligt at bestille tid til blodprøvetagning på hjemmesiden www.blodproever.dk med dit NemID og dermed undgå ventetid.

Her kan du få taget blodprøver:

Nordsjællands Hospital - Hillerød

Åbningstider: mandag - fredag kl. 7.30-14.30 Telefon: 48 29 41 82

Nordsjællands Hospital - Frederikssund

Åbningstider: mandag-fredag kl. 7.30-14.30 Telefon: 48 29 53 95

Sundhedshuset i Helsingør

Åbningstider: mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 7.00-14.00, onsdag 10.00-17.45.

Egen læge

Ønsker du at få taget blodprøver hos din egen læge, skal du selv aftale tid med dem

Mobillab

Har du behov for liggende kørsel for at komme til blodprøvetagning, kan du visiteres til blodprøvetagning i hjemmet, mobillab. Du skal aftale dette med afdelingen i forbindelse med din operationsforberedende samtale i ambulatoriet.

På operationsdagen

•      Du skal faste, dvs. at du ikke må spise 6 timer før dit mødetidspunkt i afdelingen.

•      Du må drikke tynde væsker (dvs. vand, saft, sort kaffe og te uden mælk) indtil 2 timer før dit mødetidspunkt.

•      Du skal ikke tage din vanlige diabetesmedicin om morgenen.

•      Du bør ikke selv køre bil til hospitalet om morgenen, da du er fastende.

•      Når du møder op, vil vi måle dit blodsukker. Afhængigt af målingen, operationens varighed og tidspunkt vil du evt. skulle have et drop med sukkervand og insulin. Dette besluttes endeligt på operationsdagen.

•      Efter operationen skal du hurtigst mulig begynde at spise og drikke, som du plejer. Herefter kan du også tage din vanlige diabetesmedicin.

•      Tager du normalt langsomtvirkende insulin om morgenen, men ikke har fået noget på operationsdagen, kan du tage halv dosis af dette, når du begynder at spise og drikke igen.

Med venlig hilsen

Personalet

Øre, Næse og Halsafdelingen

Redaktør