Cyclofosfamid, adriamycin og vinkristin, Behandling med

I denne patientinformation, kan patienter læse mere om de kemoterapeutiske stoffer, cyclofosfamid, doxorubicin og vinkristin. Under behandlingen vil patienter blive inviteret til samtale med læge og sygeplejerske, og der vil blive taget blodprøver. Informationen indeholder også en liste over potentielle bivirkninge.

Vi håber, denne information kan give dig og dine pårørende svar på nogle af de spørgsmål, der melder sig, når du skal i behandling med de kemoterapeutiske stoffer cyclofosfamid, doxorubicin og vinkristin.

Kræft i lungerne kan i nogle tilfælde behandles med de kemoterapeutiske stoffer cyclofosfamid, doxorubicin og vinkristin. Behandlingen kan holde sygdommen i ro eller få den til at svinde helt eller delvist i kortere eller længere periode.

Hvordan foregår behandlingen?

Behandlingen foregår ambulant, idet du ved det ambulante besøg, får lagt et drop i hånden eller armen og får cyclofosfamid, doxorubicin og vinkristin som infusion i en blodåre. Behandlingen tager ca. en time. Doxorubicin og vinkristin kan være skadeligt for vævet, hvis det ved at uheld skulle komme uden for blodbanen. Derfor er der en sygeplejerske, der sidder hos dig, mens du får de to stoffer. Uheld sker meget sjældent, men skulle det ske, vil du få medicin, der modvirker den skadelige virkning. Doxorubicin er rødt og vil farve din urin rød. Dette fortager sig og er ikke farligt. Cyclofosfamid kan give en snurrende fornemmelse i næsen. Sker dette, får du behandlingen lidt langsommere og ubehaget vil fortage sig.

Samtale med læge og sygeplejerske

Hver gang du kommer til behandling i ambulatoriet, taler du med en læge og en sygeplejerske. Du vil her have lejlighed til at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din sygdom og behandling. Det kan være en god idé at skrive ned på forhånd, hvad du gerne vil tale om.

Blodprøver

Du skal have taget blodprøver i laboratoriet før hver behandling, senest 1 time før konsultationen hos lægen. Du kan også aftale tid til blodprøvetagning, på dit lokale sygehus eller sundhedscenter, dagen før du skal have behandling.

Bivirkninger

Hvilke bivirkninger har behandlingen? Kemoterapi påvirker overvejende kræftceller, men også kroppens raske celler. Som alt andet medicin kan cyclofosfamid, doxorubicin og vinkristin give bivirkninger. Det varierer fra patient til patient, hvilke bivirkninger man får af behandling med kemoterapi. For at vi kan forebygge og behandle eventuelle bivirkninger er det vigtigt, at du oplyser os om de gener, du får i forbindelse med behandlingen. Hvis du får svære bivirkninger eller blodprøverne ikke er i orden, vil man oftest udskyde behandlingen en uge. Hvis du får uacceptable bivirkninger, eller hvis du selv ønsker det, vil behandlingen blive afbrudt.

I det følgende finder du de hyppigst forekommende bivirkninger i forbindelse med behandlingen med cyclofosfamid, doxorubicin og vinkristin. At de er nævnt i denne information, betyder ikke, at alle patienter får alle bivirkninger. Omvendt kan der forekomme andre bivirkninger end dem der er nævnt her. I så fald skal du kontakte afdelingen.

Blodmangel, infektion og blødning

Kemoterapi kan nedsætte produktionen af blodlegemer i knoglemarven. De hvide blodlegemer er kroppens eget forsvar mod infektioner. De kan blive påvirket, så du i nogle dage kan have for få hvide blodlegemer, og i de dage kan have sværere ved selv at bekæmpe en infektion. Infektionen kan vise sig ved kulderystelser, feber, svie ved vandladning, hoste, synkesmerter og influenza symptomer. For få røde blodlegemer kan betyde blodmangel. Blodmangel kan vise sig ved træthed, svimmelhed, hovedpine, åndenød eller hjertebanken. Hvis du får blodmangel, vil du i nogle tilfælde blive tilbudt en blodtransfusion. For få blodplader kan bevirke at blodet har sværere ved at størkne. Det kan vise sig som blødning fra tandkød eller næse, blå mærker eller små røde pletter i huden.

Ved feber over 38 grader i to timer eller 38,5 grader en gang. Blødning, der ikke stopper af sig selv, er det vigtigt, at du kontakter afdelingen, da det kan være nødvendigt at du bliver indlagt til behandling af bivirkningerne.

Hjertet

Doxorubicin kan påvirke hjertets muskulatur og derved svække det. Dette kan i sjældne tilfælde være en alvorlig og varig bivirkning. Svækkelse af hjertet kan vise sig ved bl.a. hævede ankler, forpustethed, hjertebanken eller trykkende smerter i brystkassen. Du skal kontakte læge ved symptomer.

Træthed

Det er meget almindeligt at blive træt og få følelsen af manglende energi. Trætheden kan både skyldes din kræftsygdom og behandlingen med kemoterapi. Du kan tale med lægen og sygeplejersken om din træthed, ligesom du i ambulatoriet kan få udleveret en pjece om, hvad du selv kan gøre, hvis du oplever træthed.

Kvalme og opkastning

Kvalme og opkastning kan forekomme i forbindelse med behandlingen og kan forebygges ved hjælp af kvalmestillende tabletter, som sygeplejersken i ambulatoriet, udleverer til dig. De skal tages 1 time før behandlingen kan begynde. Skulle du få kvalme eller opkastning alligevel, kan du tage ekstra kvalmestillende medicin, som du vil få udleveret første gang du får behandling. Kontakt afdelingen hvis det ikke hjælper.

Hårtab

Behandlingen vil medføre, at du helt eller delvist taber håret på hovedet. Du kan få tilskud til en paryk eller en kasket. I nogle tilfælde kan du også tabe håret andre steder på kroppen. Når du har afsluttet behandlingen, vokser håret som oftest ud igen.

Føleforstyrrelser

Vinkristin kan give føleforstyrrelser i fingre og fødder. Det kan opleves som prikken/stikken, svaghed eller en følelse af at gå på vat i fingerspidserne og/eller fødderne. Det er vigtigt du fortæller lægen om disse gener, da de kan blive kroniske, hvis der ikke gøres noget i starten.

Irritation af slimhinderne i mund/svælg samt skede

Irritation af slimhinderne i mund og svælg kan vise sig som fx. tørhed, små sår, blister, hvide svampebelægninger samt svie og ubehag ved indtagelse af især sure og stærke madvarer. Generne kan afhjælpes ved at holde munden fugtet eller med medicin. I skeden kan der opstå tørhed og øget tendens til svampeinfektioner. Tal med lægen eller sygeplejersken om dette.

Samliv og seksualitet

Det er muligt, at din lyst til seksuelt samvær kan blive nedsat. Dette kan skyldes, at du er i en både fysisk og psykisk belastet situation.

Til Kvinder

Kemoterapi kan påvirke æggestokkene i nogle tilfælde forbigående og i andre tilfælde vedvarende. Dette kan betyde, at menstruationen bliver uregelmæssig eller ophører, hvilket vil påvirke evnen til at få børn. Vedvarende ophør af menstruation medfører, at du går i overgangsalder tidligere end ellers.

Forholdsregler

Du kan omgås din familie og venner som vanligt. Dog skal du være opmærksom på at have en god personlig hygiejne. Der udskilles kun ubetydelige mængder kemoterapi via skedens slimhinder og gennem sæd. Du vil derfor kunne have samleje uden at skade din partner. Kemoterapi kan dog skade et foster, så du eller din partner bør anvende svangerskabsforebyggelse under behandlingen og indtil 6 måneder efter behandlingens ophør.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål, opfordrer vi dig til at skrive dem ned og tale med personalet om dem næste gang, du kommer til behandling. Det er vigtigt, at du ikke bekymrer dig unødigt. Ved tvivlsspørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os.

Redaktør